» Dịch vụ

Dịch vụ

Đề cương đánh giá lắp đặt này được viết để cung cấp tài liệu chứng tỏ rằng hệ thống HVAC được lắp...

Xem tiếp

Kiểm tra độ ồn để xác minh rằng các thiết bị trong hệ thống đang hoạt động ổn định và không gây ra...

Xem tiếp

Để xác minh rằng hướng dòng không khí qua các cửa giữa các khu vực có áp suất khác nhau được chấp...

Xem tiếp

Để kiểm tra tính toàn vẹn của lọc HEPA trong những khu vực phục vụ bởi hệ thống HVAC.

Xem tiếp

Để xác minh rằng chênh áp suất qua các khu vực môi trường có kiểm soát không vượt quá giới hạn cho...

Xem tiếp

Để xác minh rằng lưu lượng nước cấp đến từng thiết bị trong hệ thống đáp ứng yêu cầu thiết kế.

Xem tiếp

Để xác minh rằng lưu lượng gió cấp đến phòng đáp ứng tiêu chuẩn thiết kế hệ thống và số lần trao...

Xem tiếp

Để xác minh rằng hệ thống HVAC được điều hòa không khí theo nhiệt độ, độ ẩm cho nhữngkhu vực tương...

Xem tiếp

Để xác minh rằng các tiểu phân đếm được trong hệ thống HVAC AHU-01 tại trạng thái tĩnh, phù hợp với...

Xem tiếp
Displaying results 1-9 (of 55)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7  >  >|