× Kiểm tra đơn hàng

AstroCel II (Knife Edge)

  • Thương hiệu:
  • Sản xuất tại:
    Malaysia
  • Mã HH:
  • Đơn vị tính:
    Cái
Tổng quan về sản phẩm
Giới thiệu:
- Được chứng nhận có thể hoạt động độc lập với hiệu suất cao
- Hoạt động với áp suất thấp nhất giúp giảm chi phí vận hành
- Là bộ lọc có nhiều kích thước
- Nhẹ và nhỏ gọn
 
Đặc điểm kỹ thuật: 
* Tiêu chuẩn EN1822: H13-U17
* Độ sâu tấm lọc (mm): Đa dạng
* Chất liệu: Sợi thủy tinh
* Chất liệu khung: Nhôm
* Kiểu phân tách: Hot Melt
* Mặt lưới bảo vệ: Cả hai
* Kích thước theo yêu cầu: Có
* Khả năng kháng khuẩn: Không
* Độ chênh áp khuyến nghị thay thế: 500 Pa
* Nhiệt độ hoạt động tối đa: 70°C
* Chứng nhận lọc khí: UL900, FM4920
 
Thông số kỹ thuật:

Part Number

Actual Size mm

(W x H x D)

Rated Airflow

(CMH)

Rated Initial Resistance

(Pa)

H13

M904-223-004

610 x 305 x 88

300

105

M904-223-005

610 x 610 x 88

600

M904-223-006

610 x 762 x 88

750

M904-223-007

610 x 915 x 88

900

M904-223-008

610 x 1220 x 88

1,205

M904-223-1210

610 x 1524 x 88

1,505

M984-223-019

915 x 915 x 88

1,355

M984-223-020

915 x 1220 x 88

1,805

M984-223-538

1220 x 1220 x 88

2,410

M904-323-004

610 x 305 x 110

300

75

M904-323-005

610 x 610 x 110

600

M904-323-006

610 x 762 x 110

750

M904-323-007

610 x 915 x 110

900

M904-323-008

610 x 1220 x 110

1,205

M904-323-1210

610 x 1524 x 110

1,505

M984-323-019

915 x 915 x 110

1,355

M984-323-020

915 x 1220 x 110

1,805

M984-323-538

1220 x 1220 x 110

2,410

M904-423-004

610 x 305 x 134

300

65

M904-423-005

610 x 610 x 134

600

M904-423-006

610 x 762 x 134

750

M904-423-007

610 x 915 x 134

900

M904-423-008

610 x 1220 x 134

1,205

M904-423-1210

610 x 1524 x 134

1,505

M984-423-019

915 x 915 x 134

1,355

M984-423-020

915 x 1220 x 134

1,805

M984-423-538

1220 x 1220 x 134

2,410

H14

M905-223-004

610 x 305 x 88

300

135

M905-223-005

610 x 610 x 88

600

M905-223-006

610 x 762 x 88

750

M905-223-007

610 x 915 x 88

900

M905-223-008

610 x 1220 x 88

1,205

M905-223-1210

610 x 1524 x 88

1,505

M985-223-019

915 x 915 x 88

1,355

M985-223-020

915 x 1220 x 88

1,805

M985-223-538

1220 x 1220 x 88

2,410

M905-323-004

610 x 305 x 110

300

95

M905-323-005

610 x 610 x 110

600

M905-323-006

610 x 762 x 110

750

M905-323-007

610 x 915 x 110

900

M905-323-008

610 x 1220 x 110

1,205

M905-323-1210

610 x 1524 x 110

1,505

M985-323-019

915 x 915 x 110

1,355

M985-323-020

915 x 1220 x 110

1,805

M985-323-538

1220 x 1220 x 110

2,410

M905-423-004

610 x 305 x 134

300

80

M905-423-005

610 x 610 x 134

600

M905-423-006

610 x 762 x 134

750

M905-423-007

610 x 915 x 134

900

M905-423-008

610 x 1220 x 134

1,205

M905-423-1210

610 x 1524 x 134

1,505

M985-423-019

915 x 915 x 134

1,355

M985-423-020

915 x 1220 x 134

1,805

M985-423-538

1220 x 1220 x 134

2,410

U15

M907-223-004

610 x 305 x 88

300

150

M907-223-005

610 x 610 x 88

600

M907-223-006

610 x 762 x 88

750

M907-223-007

610 x 915 x 88

900

M907-223-008

610 x 1220 x 88

1,205

M907-223-1210

610 x 1524 x 88

1,505

M987-223-019

915 x 915 x 88

1,355

M987-223-020

915 x 1220 x 88

1,805

M987-223-538

1220 x 1220 x 88

2,410

M907-323-004

610 x 305 x 110

300

105

M907-323-005

610 x 610 x 110

600

M907-323-006

610 x 762 x 110

750

M907-323-007

610 x 915 x 110

900

M907-323-008

610 x 1220 x 110

1,205

M907-323-1210

610 x 1524 x 110

1,505

M987-323-019

915 x 915 x 110

1,355

M987-323-020

915 x 1220 x 110

1,805

M987-323-538

1220 x 1220 x 110

2,410

90

M907-423-004

610 x 305 x 134

300

M907-423-005

610 x 610 x 134

600

M907-423-006

610 x 762 x 134

750

M907-423-007

610 x 915 x 134

900

M907-423-008

610 x 1220 x 134

1,205

M907-423-1210

610 x 1524 x 134

1,505

M987-423-019

915 x 915 x 134

1,355

M987-423-020

915 x 1220 x 134

1,805

Chọn sản phẩm
Chọn Tên HH Mã HH Kích Thước EN1822 Lưu Lượng Áp Đầu Giá
Astrocel II (Knife Edge) H13 610 x 305 x 88mm
M904-223-004 610x305x88mm H13 300 CMH 105 Pa Liên hệ
Astrocel II (Knife Edge) H13 610 x 610 x 88mm
M904-223-005 610x610x88mm H13 600 CMH 105 Pa Liên hệ
Astrocel II (Knife Edge) H13 610 x 762 x 88mm
M904-223-006 610x762x88mm H13 750 CMH 105 Pa Liên hệ
Astrocel II (Knife Edge) H13 610 x 915 x 88mm
M904-223-007 610x305x88mm H13 300 CMH 105 Pa Liên hệ
Astrocel II (Knife Edge) H13 610 x 1220 x 88mm
M904-223-008 610x1220x88mm H13 1,205 CMH 105 Pa Liên hệ
Astrocel II (Knife Edge) H13 610 x 1524 x 88mm
M904-223-1210 610x305x88mm H13 300 CMH 105 Pa Liên hệ
Astrocel II (Knife Edge) H13 915 x 915 x 88mm
M984-223-019 915x915x88mm H13 1,355 CMH 105 Pa Liên hệ
Astrocel II (Knife Edge) H13 915 x 1220 x 88mm
M984-223-020 915x1220x88mm H13 1,805 CMH 105 Pa Liên hệ
Astrocel II (Knife Edge) H13 1220 x 1220 x 88mm
M984-223-538 1220x1220x88mm H13 2,410 CMH 105 Pa Liên hệ
Astrocel II (Knife Edge) H13 610 x 305 x 110mm
M904-323-004 610x305x110mm H13 300 CMH 75 Pa Liên hệ
Astrocel II (Knife Edge) H13 610 x 610 x 110mm
M904-323-005 610x610x110mm H13 600 CMH 75 Pa Liên hệ
Astrocel II (Knife Edge) H13 610 x 762 x 110mm
M904-323-006 610x762x110mm H13 750 CMH 75 Pa Liên hệ
Astrocel II (Knife Edge) H13 610 x 915 x 110mm
M904-323-007 610x915x110mm H13 900 CMH 75 Pa Liên hệ
Astrocel II (Knife Edge) H13 610 x 1220 x 110mm
M904-323-008 610x1220x110mm H13 1,205 CMH 75 Pa Liên hệ
Astrocel II (Knife Edge) H13 610 x 1524 x 110mm
M904-323-1210 610x1524x110mm H13 1,505 CMH 75 Pa Liên hệ
Astrocel II (Knife Edge) H13 915 x 915 x 110mm
M984-323-019 915x915x110mm H13 1,355 CMH 75 Pa Liên hệ
Astrocel II (Knife Edge) H13 915 x 1220 x 110mm
M984-323-020 915x1220x110mm H13 1,805 CMH 75 Pa Liên hệ
Astrocel II (Knife Edge) H13 1220 x 1220 x 110mm
M984-323-538 1220x1220x110mm H13 2,410 CMH 75 Pa Liên hệ
Astrocel II (Knife Edge) H13 610 x 305 x 134mm
M904-423-004 610x305x134mm H13 300 CMH 65 Pa Liên hệ
Astrocel II (Knife Edge) H13 610 x 610 x 134mm
M904-423-005 610x610x134mm H13 600 CMH 65 Pa Liên hệ
Astrocel II (Knife Edge) H13 610 x 762 x 134mm
M904-423-006 610x762x134mm H13 750 CMH 65 Pa Liên hệ
Astrocel II (Knife Edge) H13 610 x 915 x 134mm
M904-423-007 610x915x134mm H13 900 CMH 65 Pa Liên hệ
Astrocel II (Knife Edge) H13 610 x 1220 x 134mm
M904-423-008 610x1220x134mm H13 1,205 CMH 65 Pa Liên hệ
Astrocel II (Knife Edge) H13 610 x 1524 x 134mm
M904-423-1210 610x1524x134mm H13 1,505 CMH 65 Pa Liên hệ
Astrocel II (Knife Edge) H13 915 x 915 x 134mm
M984-423-019 915x915x134mm H13 1,355 CMH 65 Pa Liên hệ
Astrocel II (Knife Edge) H13 915 x 1220 x 134mm
M984-423-020 915x1220x134mm H13 1,805 CMH 65 Pa Liên hệ
Astrocel II (Knife Edge) H13 1220 x 1220 x 134mm
M984-423-538 1220x1220x134mm H13 2,410 CMH 65 Pa Liên hệ
Astrocel II (Knife Edge) H14 610 x 305 x 88mm
M905-223-004 610x305x88mm H14 300 CMH 135 Pa Liên hệ
Astrocel II (Knife Edge) H14 610 x 610 x 88mm
M905-223-005 610x610x88mm H14 600 CMH 135 Pa Liên hệ
Astrocel II (Knife Edge) H14 610 x 762 x 88mm
M905-223-006 610x762x88mm H14 750 CMH 135 Pa Liên hệ
Astrocel II (Knife Edge) H14 610 x 915 x 88mm
M905-223-007 610x915x88mm H14 900 CMH 135 Pa Liên hệ
Astrocel II (Knife Edge) H14 610 x 1220 x 88mm
M905-223-008 610x1220x88mm H14 1,205 CMH 135 Pa Liên hệ
Astrocel II (Knife Edge) H14 610 x 1524 x 88mm
M905-223-1210 610x1524x88mm H14 1,505 CMH 135 Pa Liên hệ
Astrocel II (Knife Edge) H14 915 x 915 x 88mm
M985-223-019 915 x 915 x 88mm H14 1,355 CMH 135 Pa Liên hệ
Astrocel II (Knife Edge) H14 915 x 1220 x 88mm
M985-223-020 915x1220x88mm H14 1,805 CMH 135 Pa Liên hệ
Astrocel II (Knife Edge) H14 1220 x 1220 x 88mm
M985-223-538 1220x1220x88mm H14 2,410 CMH 135 Pa Liên hệ
Astrocel II (Knife Edge) H14 610 x 305 x 110mm
M905-323-004 610x305x110mm H14 300 CMH 95 Pa Liên hệ
Astrocel II (Knife Edge) H13 610 x 610 x 110mm
M905-323-005 610x610x110mm H14 600 CMH 95 Pa Liên hệ
Astrocel II (Knife Edge) H14 610 x 762 x 110mm
M905-323-006 610x762x110mm H14 750 CMH 95 Pa Liên hệ
Astrocel II (Knife Edge) H14 610 x 915 x 110mm
M905-323-007 610x762x110mm H14 900 CMH 95 Pa Liên hệ
Astrocel II (Knife Edge) H14 610 x 1220 x 110mm
M905-323-008 610x1220x110mm H14 1,205 CMH 95 Pa Liên hệ
Astrocel II (Knife Edge) H14 610 x 1524 x 110mm
M905-323-1210 610x1524x110mm H14 1,505 CMH 95 Pa Liên hệ
Astrocel II (Knife Edge) H14 915 x 915 x 110mm
M985-323-019 915x915x110mm H14 1,355 CMH 95 Pa Liên hệ
Astrocel II (Knife Edge) H14 915 x 1220 x 110mm
M985-323-020 915x1220x110mm H14 1,805 CMH 95 Pa Liên hệ
Astrocel II (Knife Edge) H14 1220 x 1220 x 110mm
M985-323-538 1220x1220x110mm H14 2,410 CMH 95 Pa Liên hệ
Astrocel II (Knife Edge) H14 610 x 305 x 134mm
M905-423-004 610x305x134mm H14 300 CMH 80 Pa Liên hệ
Astrocel II (Knife Edge) H14 610 x 610 x 134mm
M905-423-005 610x610x134mm H14 600 CMH 80 Pa Liên hệ
Astrocel II (Knife Edge) H14 610 x 762 x 134mm
M905-423-006 610x762x134mm H14 750 CMH 80 Pa Liên hệ
Astrocel II (Knife Edge) H14 610 x 915 x 134mm
M905-423-007 610x915x134mm H14 900 CMH 80 Pa Liên hệ
Astrocel II (Knife Edge) H14 610 x 1220 x 134mm
M905-423-008 610x1220x134mm H14 1,205 CMH 80 Pa Liên hệ
Astrocel II (Knife Edge) H14 610 x 1524 x 134mm
M905-423-1210 610x1524x134mm H14 1,505 CMH 80 Pa Liên hệ
Astrocel II (Knife Edge) H14 915 x 915 x 134mm
M985-423-019 915x915x134mm H14 1355 CMH 80 Pa Liên hệ
Astrocel II (Knife Edge) H14 915 x 1220 x 134mm
M985-423-020 915x1220x134mm H14 1,805 CMH 80 Pa Liên hệ
Astrocel II (Knife Edge) H14 1220 x 1220 x 134mm
M985-423-538 1220x1220x134mm H14 2,410 CMH 80 Pa Liên hệ
Astrocel II (Knife Edge) U15 610 x 305 x 88mm
M907-223-004 610x305x88mm U15 300 CMH 150 Pa Liên hệ
Astrocel II (Knife Edge) U15 610 x 610 x 88mm
M907-223-005 610x610x88mm U15 600 CMH 150 Pa Liên hệ
Astrocel II (Knife Edge) U15 610 x 762 x 88mm
M907-223-006 610x762x88mm U15 750 CMH 150 Pa Liên hệ
Astrocel II (Knife Edge) U15 610 x 915 x 88mm
M907-223-007 610x915x88mm U15 900 CMH 150 Pa Liên hệ
Astrocel II (Knife Edge) U15 610 x 1220 x 88mm
M907-223-008 610x1220x88mm U15 1,205 CMH 150 Pa Liên hệ
Astrocel II (Knife Edge) U15 610 x 1524 x 88mm
M907-223-1210 610x1524x88mm U15 1,505 CMH 150 Pa Liên hệ
Astrocel II (Knife Edge) U15 915 x 915 x 88mm
M987-223-019 915x915x88mm U15 1,355 CMH 150 Pa Liên hệ
Astrocel II (Knife Edge) U15 915 x 1220 x 88mm
M987-223-020 915x1220x88mm U15 1,805 CMH 150 Pa Liên hệ
Astrocel II (Knife Edge) U15 1220 x 1220 x 88mm
M987-223-538 1220x1220x88mm U15 2,410 CMH 150 Pa Liên hệ
Astrocel II (Knife Edge) U15 610 x 305 x 110mm
M907-323-004 610x305x110mm U15 300 CMH 105 Pa Liên hệ
Astrocel II (Knife Edge) U15 610 x 610 x 110mm
M907-323-005 610x610x110mm U15 600 CMH 105 Pa Liên hệ
Astrocel II (Knife Edge) U15 610 x 762 x 110mm
M907-323-006 610x762x110mm U15 750 CMH 105 Pa Liên hệ
Astrocel II (Knife Edge) U15 610 x 915 x 110mm
M907-323-007 610x915x110mm U15 900 CMH 105 Pa Liên hệ
Astrocel II (Knife Edge) U15 610 x 1220 x 110mm
M907-323-008 610x1220x110mm U15 1,205 CMH 105 Pa Liên hệ
Astrocel II (Knife Edge) U15 610 x 1524 x 110mm
M907-323-1210 610x1524x110mm U15 1,505 CMH 105 Pa Liên hệ
Astrocel II (Knife Edge) U15 915 x 915 x 110mm
M987-323-019 915x915x110mm U15 1,355 CMH 105 Pa Liên hệ
Astrocel II (Knife Edge) U15 915 x 1220 x 110mm
M987-323-020 915x1220x110mm U15 1,805 CMH 105 Pa Liên hệ
Astrocel II (Knife Edge) U15 1220 x 1220 x 110mm
M987-323-538 1220x1220x110mm U15 2,410 CMH 105 Pa Liên hệ
Astrocel II (Knife Edge) U15 610 x 305 x 134mm
M907-423-005 610x305x134mm U15 300 CMH 90 Pa Liên hệ
Astrocel II (Knife Edge) U15 610 x 610 x 134mm
M907-423-005 610x610x134mm U15 600 CMH 90 Pa Liên hệ
Astrocel II (Knife Edge) U15 610 x 762 x 134mm
M907-423-006 610x762x134mm U15 750 CMH 90 Pa Liên hệ
Astrocel II (Knife Edge) U15 610 x 915 x 134mm
M907-423-007 610x915x134mm U15 900 CMH 90 Pa Liên hệ
Astrocel II (Knife Edge) U15 610 x 1220 x 134mm
M907-423-008 610x1220x134mm U15 1,205 CMH 90 Pa Liên hệ
Astrocel II (Knife Edge) U15 610 x 1524 x 134mm
M907-423-1210 610x1524x134mm U15 1,505 CMH 90 Pa Liên hệ
Astrocel II (Knife Edge) U15 915 x 915 x 134mm
M987-423-019 915x915x134mm U15 1,355 CMH 90 Pa Liên hệ
Astrocel II (Knife Edge) U15 915 x 1220 x 134mm
M987-423-020 915x1220x134mm U15 1,805 CMH 90 Pa Liên hệ
Astrocel II (Knife Edge) U15 1220 x 1220 x 134mm
M987-423-538 1220x1220x134mm U15 2,410 CMH 90 Pa Liên hệ
Tài liệu tham khảo
Tiêu đề Link download
Chưa có catalogue.
1 điểm 2 điểm 3 điểm 4 điểm 5 điểm
0
Hiện chưa có đánh giá nào
5 sao 0%
4 sao 0%
3 sao 0%
2 sao 0%
1 sao 0%
Câu hỏi về sản phẩm
Hãy đặt câu hỏi để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn tốt hơn, xin chân thành cảm ơn.
Lượt đánh giá
Câu hỏi
THÔNG TIN HỖ TRỢ
Nhân viên tư vấn:
- Miền Bắc: Lê Tố hơn
  + Điện thoại: 0916 557 639
  + Email: hon@vietphat.com
 
- Miền Trung: Dương Thế Tri
  + Điện thoại: 0964 722 319
  + Email: tri@vietphat.com
 
- Miền Nam: Nguyễn Thị Ái Thu
  + Điện thoại: 0901 318 479
  + Email: thu@vietphat.com
 
Tổng đài hỗ trợ chung:
   + Điện thoại: 02871 077 078
   + Email: sales@vietphat.com
TIN TỨC LIÊN QUAN
Sản phẩm liên quan