× Kiểm tra đơn hàng

Bảng Mạch

Mạch điều khiển
Mạch điều khiển là bộ phận của thiết bị điều khiển trong hệ thống làm sạch bụi túi. Tín hiệu đầu ra điều khiển các van xung điện từ thổi và phụt khí nén để loại bỏ bụi khỏi túi lọc theo trình tự để giữ cho hoạt động của hệ thống lọc trong phạm vi thiết lập, đảm bảo khả năng xử lý và thu gom bụi.

Yêu cầu báo giá