× Kiểm tra đơn hàng

Buồng Thổi Khí

Buồng thổi khí - Air Shower
Buồng thổi bụi là thiết bị cơ bản được sử dụng tại đầu vào của các loại phòng sạch. Bụi bẩn bám trên quần áo của con người hoặc trên đồ vật sẽ được buồng thổi khí thổi sạch thông qua các đầu thổi khí có áp suất cao được bố trí xung quanh khu vực ra vào.

Yêu cầu báo giá