» Dịch vụ » Cân chỉnh áp suất phòng » Cân chỉnh áp xuất trong và ngoài phòng sạch

Cân chỉnh áp xuất trong và ngoài phòng sạch

 MỤC ĐÍCH:

Để xác minh rằng chênh áp suất qua các khu vực môi trường có kiểm soát không vượt quá giới hạn cho từng khu vực tương ứng.

QUI TRÌNH:
  • Đảm bảo rằng hệ thống HVAC đã được vận hành trong ít nhất 24 giờ.

  • Để tránh những thay đổi bất thường về áp suất và để thiết lập chiều gió, tất cả các cửa trong nhà máy phải được đóng kín và không có sự di chuyển qua lại trong suốt thời gian kiểm tra.

  • Dùng đồng hồ đo áp suất dạng số đã hiệu chuẩn, đo chênh lệch áp suất giữa các khu vực như yêu cầu.

  • Ghi lại chi tiết tất cả các dữ liệu.

 

 

 

TIÊU CHUẨN CHẤP NHẬN:

Chênh lệch áp suất giữa các phòng đạt tiêu chuẩn chấp nhận cho phép.

IN GỬI BẠN BÈ

Các tin khác