» Dịch vụ » Cân chỉnh lưu lượng nước » Cân chỉnh lưu lượng nước trong phòng sạch

Cân chỉnh lưu lượng nước trong phòng sạch

 MỤC ĐÍCH:

Để xác minh rằng lưu lượng nước cấp đến từng thiết bị trong hệ thống đáp ứng yêu cầu thiết kế.

QUI TRÌNH:
  • Sử dụng thiết bị đo lưu lượng nước đã được hiệu chuẩn để đo lưu lượng từng thiết bị.
  • Cân chỉnh lưu lượng nước đáp ứng tiêu chuẩn thiết kế.
  • Ghi lại chi tiết tất cả các dữ liệu.

 

 

 

TIÊU CHUẨN CHẤP NHẬN:

Lưu lượng nước phải được cân chỉnh để đáp ứng tiêu chuẩn thiết kế.
IN GỬI BẠN BÈ

Các tin khác