× Kiểm tra đơn hàng

Carbon Dạng Hạt

SAAFBlend™ WS
SAAFBlend™ GP được thiết kế để loại bỏ một loạt các chất gây ô nhiễm. Mục tiêu lọc của SAAFBlend™ GP là các loại axit, hợp chất hữu cơ dễ bay hơi, chất hữu cơ trọng lượng phân tử phản ứng, đồng thời SAAFBlend™ GP giúp kiểm tra tuổi thọ chính xác.

SAAFBlend™ GP
SAAFBlend™ GP giúp loại bỏ khí độc và tạp chất bằng cách hấp phụ vật lý. Thành phần của SAAFBlend™ GP là một hỗn hợp đa năng được sản xuất từ ​​hỗn hợp có thể tích bằng nhau của các chất SAAFOxidant và SAAFCarb.

SAAFOxidant™
SAAFOxidant™ là hạt carbon, được thiết kế để loại bỏ hiệu quả các chất gây ô nhiễm khí từ không khí. SAAFCarb™ MA có dạng viên giúp loại bỏ và giữ các chất gây ô nhiễm bằng cách chuyển đổi hóa học.

SAAFCarb™ MB
SAAFCarb™ MB là hạt carbon, được thiết kế đặc biệt để loại bỏ khí amoniac hiệu quả. SAAFCarb™ MB có dạng viên giúp loại bỏ một cách hiệu quả các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC).

SAAFCarb™ MA
SAAFCarb™ MA là hạt carbon, được thiết kế để loại bỏ hiệu quả các chất gây ô nhiễm khí từ không khí. SAAFCarb™ MA có dạng viên giúp loại bỏ các chất gây ô nhiễm độc hại và không tinh khiết ra khỏi khí quyển.

SAAFCarb™
SAAFCarb™ là hạt carbon, được thiết kế để loại bỏ hiệu quả các chất gây ô nhiễm khí từ không khí. SAAFCarb™ có dạng viên giúp loại bỏ các chất gây ô nhiễm độc hại và không tinh khiết ra khỏi khí quyển.

Yêu cầu báo giá