» Tuyển dụng » Chế độ thưởng, phụ cấp » Chế độ thưởng, phụ cấp công ty cổ phần kỹ thuật Việt Phát

Chế độ thưởng, phụ cấp công ty cổ phần kỹ thuật Việt Phát

 Chế độ thưởng, phụ cấp

 - Chính sách của chúng tôi đảm bảo trả lương cho nhân viên công bằng, hợp lý và không phân biệt đối xử trong toàn Công ty. Chúng tôi cũng thưởng cho hiệu suất và đóng góp của cá nhân, tập thể và chia sẻ với nhân viên của chúng tôi thành công chung của Việt Phát.

 - Một chế độ thưởng và phụ cấp cạnh tranh dành cho nhân viên của Việt Phát mà trong đó nhân viên sẽ cảm thấy bản thân không chỉ là một phần trong tổ chức mà còn có công đóng góp vào thành công của Công ty. Các chế độ này được xem xét dựa vào các mức độ trách nhiệm khác nhau của nhân viên, thành tựu đạt được, chuyên môn và sự đóng góp của từng cá nhân. Ngoài căn cứ tiền lương hàng năm, nhân viên còn có những quyền lợi khác như là:

 - Khám sức khỏe định kỳ
 - Bảo hiểm sức khỏe
 - Bảo hiểm mọi rủi ro do tai nạn
 - Chuyến dã ngoại của Công ty (xây dựng đội/nhóm) trong và ngoài nước
 - Các phụ cấp khác

IN GỬI BẠN BÈ

Các tin khác