× Kiểm tra đơn hàng

Công tắc lưu lượng GB
Công tắc lưu lượng GB giúp kiểm soát lưu lượng được thiết kế cho tối đa 5000 LPM với quy trình kết nối tối đa 2. Công tắc dòng chảy với các tùy chọn ống thổi đặc biệt để phục vụ cho dòng chảy cao, áp suất cao và nhiệt độ cao. Bellows với độ trễ tốt hơn cho công tắc dòng tổng thể sự chính xác.

Yêu cầu báo giá