» Dịch vụ » Thực hiện hồ sơ IQ, OQ » Thực hiện hồ sơ IQ, OQ cho phòng sạch

Thực hiện hồ sơ IQ, OQ cho phòng sạch

 ĐÁNH GIÁ LẮP ĐẶT:

Đề cương đánh giá lắp đặt này được viết để cung cấp tài liệu chứng tỏ rằng hệ thống HVAC được lắp đặt phù hợp với mục đích thiết kế .

ĐÁNH GIÁ VẬN HÀNH:

Đề cương đánh giá vận hành này được viết để cung cấp tài liệu chứng tỏ khả năng của hệ thống HVAC về kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm, số lần trao đổi không khí ... trong khu vực tương ứng theo từng cấp độ sạch.

 

IN GỬI BẠN BÈ

Các tin khác