» Dịch vụ » Đo độ ồn » Đo độ ồn cho phòng sạch

Đo độ ồn cho phòng sạch

 MỤC ĐÍCH:

Kiểm tra độ ồn để xác minh rằng các thiết bị trong hệ thống đang hoạt động ổn định và không gây ra những tiếng ồn khó chịu hay những rung động được truyền tới kết cấu bao che và không gian sử dụng.

QUI TRÌNH:
  • Hệ thống phải hoàn tất và sẵn sàng đưa vào sử dụng trước khi thực hiện kiểm tra độ ồn.
  • Sử dụng máy đo độ ồn đã được hiệu chuẩn để đo độ ồn tại các khu vực yêu cầu.
  • Nếu độ ồn vượt quá mức qui định, nhân viên kỹ thuật phải thực hiện những phép đo và những phân tích cần thiết để tìm ra cách giảm độ ồn xuống mức qui định..
  • Ghi lại chi tiết tất cả các dữ liệu.

 

 

 

TIÊU CHUẨN CHẤP NHẬN:

Nhiệt độ và độ ẩm đo trong mỗi phòng cấp phải đạt giới hạn cho phép.
IN GỬI BẠN BÈ

Các tin khác