Dự án » Công ty Cổ phần FPT

Công ty Cổ phần FPT

 Ngày 13/9/1988, tiền thân của công ty CP FPT được thành lập với tên Công ty Công nghệ Thực phẩm. Tháng 3/2002, công ty CP hóa với tên Công ty CP Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT. Công ty bắt đầu niêm yết với mã FPT ngày 13/12/2006 trên sàn giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh. Ngày 19/12/2008, Công ty đổi tên thành Công ty CP FPT.@ Trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, FPT đã nỗ lực thực hiện kế hoạch kinh doanh đã đề ra và đạt được kết quả đáng ghi nhận. Doanh thu toàn tập đoàn đạt 35.114 tỷ đồng, tăng trưởng 23% so với năm 2013, đạt 110% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế toàn tập đoàn đạt 2.456 tỷ đồng, giảm 2% so với năm 2013. Lợi nhuận sau thuế đạt 2.075 tỷ đồng, tăng 0,5% so với năm 2013. Việc thu hẹp mảng kinh doanh trò chơi trực tuyến và những khó khăn của thị trường dự án CNTT trong nước đã ảnh hưởng tiêu cực tới tăng trưởng lợi nhuận chung năm 2014.
IN GỬI BẠN BÈ