Dự án » Tập Đoàn Viễn Thông Quân Đội

Tập Đoàn Viễn Thông Quân Đội

 Được thành lập vào năm 1989, với tên gọi ban đầu là Tổng công ty Điện tử Thiết bị Thông tin, đến năm 2003, Công ty được đổi tên thành công ty Viễn thông Quân đội (Viettel), hoạt động trong các lĩnh vực điện tử, viễn thông, công nghệ thông tin, Internet; sản xuất, lắp ráp, sửa chữa và kinh doanh các thiết bị điện tử thông tin, ăng ten thu phát vi ba số; khảo sát, thiết kế, lắp dự án công trình bưu chính viễn thông. Năm 2010, Tổng công ty chuyển đổi thành Tập đoàn Viễn thông Quân đội trực thuộc Bộ Quốc phòng. Là doanh nghiệp Viễn thông đầu tiên ở Việt Nam đầu tư trực tiếp ra nước ngoài, Viettel được Informa Telecoms and Media - một công ty có uy tín hàng đầu thế giới về phân tích viễn thông, đánh giá xếp hạng thứ 83 trong số 100 thương hiệu viễn thông lớn nhất thế giới, đứng trên cả Singapore Telecom là công ty viễn thông lớn nhất ASEAN. Sau 5 năm liên tục suy giảm về tốc độ tăng trưởng doanh thu thì năm 2014, Viettel lại có được tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước với mức tăng trưởng là 20%. Lợi nhuận của Viettel bằng 85% lợi nhuận của các doanh nghiệp Quân đội, bằng 30% lợi nhuận của các Tập đoàn Kinh tế nhà nước, bằng 23% tổng lợi nhuận của tất cả các doanh nghiệp nhà nước. Tại Việt Nam, Viettel là doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất. Viettel cũng là doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất tại Lào và Campuchia. Chiến lược phát triển của Viettel tập trung vào 3 trụ cột là viễn thông, đầu tư nước ngoài và nghiên cứu, sản xuất thiết bị. Về mạng lưới viễn thông, mạng viễn thông, cả di động và cố định của Viettel đang chuyển rất nhanh sang băng rộng và siêu rộng, hình thành hạ tầng viễn thông mới, tạo nền tảng cho một xã hội sáng tạo. Về đầu tư nước ngoài, hiện nay Viettel đã đầu tư tại 9 quốc gia với tổng dân số 175 triệu dân. Tổng doanh thu nước ngoài tăng trưởng 25% và đạt 1,2 tỷ USD, tổng lợi nhuận trước thuế đạt 156 triệu USD, tăng 32%. Hoạt động nghiên cứu, sản xuất thiết bị là trụ cột giúp Viettel trở thành một công ty không chỉ cung cấp dịch vụ mà còn sản xuất được thiết bị công nghệ cao.
IN GỬI BẠN BÈ