» Sản phẩm » HoneyWell

HoneyWell

Screwed Bonnet Design Male x Female Ends
Được thiết kế để sử dụng trong các ứng dụng với mục đích điều tiết và đống ngắt hoạt động của các dòng lưu chất, áp suất khí và áp suất hơi.
Xem thêm
Screwed Bonnet Design Female Ends
Được thiết kế để sử dụng trong các ứng dụng với mục đích điều tiết và đống ngắt hoạt động của các dòng lưu chất, áp suất khí và áp suất hơi.
Xem thêm
Needle Valves Integral Bonnet
Là một loại van kim có thiết kế đặc biệt, gắn trực tiếp với các măng-xông được bịt kín hai đầu đã được nén, nối liền với bộ gá lắp dùng để lắp bảng tủ.
Xem thêm
Needle Valves Screwed Bonnet Design Double Ferrule Tube Ends
Được thiết kế để sử dụng với các ống thông, đi xuyên qua bộ phận nén hai lớp nhằm mục đích điều tiết các hoạt động của dòng chất lỏng, áp suất khí và áp suất hơi.
Xem thêm