» Sản phẩm » HoneyWell

HoneyWell

Can nhiệt Thermocouple
Cân bằng cặp nhiệt điện theo IEC 584 / ANSI MC 96.1 hạng 1 & 2. Thử nghiệm tiêu biểu được tiến hành ở hai điểm, 100 oC & 600 oC đối với J, K, E và ở 100 oC & 900 oC hoặc 1100 oC đối với loại R, S & B. Tùy chọn cho 3 điểm trở lên khi có yêu cầu.
Xem thêm
Thermocouple có dây hàn vào bề mặt
Dùng trong môi trường: Dầu khí Hóa chất Phân bón Kim loại (màu đen / không màu)
Xem thêm
Thermocouple vỏ dày
Đáp ứng nhanh hơn. Chiều dài dài hơn có thể được cung cấp. Dễ dàng uốn thay đổi. Có sẵn các loại vỏ cảm biến SS316, SS310, Inconel® 600, Incoloy® 800, SS446.
Xem thêm