» Sản phẩm » HoneyWell

HoneyWell

Cặp nhiệt điện Thermocouples
Dùng trong môi trường: Hóa chất, thực phẩm,…dùng cho chất lỏng, khí, gas,…
Xem thêm
RTD công nghiệp độ chính xác cao
Dùng trong môi trường: Hóa chất, thực phẩm,…dùng cho chất lỏng, khí, gas,…
Xem thêm
Bộ chuyển đổi nhiệt độ
Đặc tính đầu vào của bộ chuyển đổi để xem xét khi lựa chọn các bộ chuyển đổi nhiệt độ RTD bao gồm các vật liệu tham chiếu, điện trở tham chiếu, các đầu vào khác, và nhiệt độ cảm ứng.
Xem thêm
Can nhiệt Thermocouple/RTOD (Hiện thị LCD)
Dùng trong môi trường: Hóa chất, thực phẩm,…dùng cho chất lỏng, khí, gas,…
Xem thêm