» Sản phẩm » HoneyWell

HoneyWell

Cảm biến nhiệt độ PT100 (RTD)
Dùng trong môi trường: Hóa chất, thực phẩm,…dùng cho chất lỏng, khí, gas,…
Xem thêm
Công tắc nhiệt độ Blind (Model : BTS-R / BTS-C)
Cấp bảo vệ: IP 66 (chống ẩm, chống bụi tuyệt đối) Dùng trong môi trường: Hóa chất, thực phẩm,…dùng cho chất lỏng, khí, gas,…
Xem thêm
Công tắc nhiệt độ Indicating (Model : GDT -SW-R/GDT -SW-C)
Cấp bảo vệ: IP 67 (chống ẩm, chống bụi tuyệt đối) Dùng trong môi trường: Hóa chất, thực phẩm,…dùng cho chất lỏng, khí, gas,…
Xem thêm
Đồng hồ áp suất dạng màng có dây (Mode: RCPG)
Dùng trong môi trường: Hóa chất, thực phẩm,…dùng cho chất lỏng, khí, gas,…
Xem thêm