» Sản phẩm » HoneyWell

HoneyWell

Đồng hồ áp suất 3 kim - Có tiếp điểm điện (GB Mode: ILPS)
Cấp chính xác: ±2% FS (mặc định) Dùng trong môi trường: Hóa chất, thực phẩm,…dùng cho chất lỏng, khí, gas,…
Xem thêm
Công tắc áp suất & Công tắc chênh áp
Dùng trong môi trường: Hóa chất, thực phẩm,…dùng cho chất lỏng, khí, gas,…
Xem thêm
Đồng hồ chênh áp Flow Indicator (Mode: DPFI)
Kim đồng hồ: có vít điều chỉnh, thích hợp cho việc kiểm tra, hiệu chỉnh sau thời gian dài sử dụng Dùng trong môi trường: Hóa chất, thực phẩm,…dùng cho chất lỏng, khí, gas,…
Xem thêm
Đồng hồ chênh áp Áp suất thấp (Màng từ tính - Magnehelic) (Mode: DPMH/LFDPMH)
Cấp chính xác: ±1.6% FS (mặc định) Dùng trong môi trường: Hóa chất, thực phẩm,…dùng cho chất lỏng, khí, gas,…
Xem thêm