» Sản phẩm » HoneyWell

HoneyWell

Đồng hồ áp suất dạng màng mặt 63mm Hygine Gauges (Mode: HY63/LFHY63)
Kim đồng hồ: có vít điều chỉnh, thích hợp cho việc kiểm tra, hiệu chỉnh sau thời gian dài sử dụng Dùng trong môi trường: Hóa chất, thực phẩm,…dùng cho chất lỏng, khí, gas,…
Xem thêm
Phụ kiện áp suất (Mode: ACC)
Ứng dụng: Bảo vệ các thiết bị áp lực từ các xung áp suất / áp lực nhanh chóng - Vị trí lắp đặt bảo vệ áp suất: Đường hút, đầu về máy nén, bơm
Xem thêm
Đồng hồ áp suất dạng màng mặt 100mm & 150mm Hygiene Gauges (Mode: HY10/LFHY10/HY15/LFHY15)
Kim đồng hồ: có vít điều chỉnh, thích hợp cho việc kiểm tra, hiệu chỉnh sau thời gian dài sử dụng Dùng trong môi trường: Hóa chất, thực phẩm,…dùng cho chất lỏng, khí, gas,…
Xem thêm
Đồng hồ áp suất mặt 63mm chân inox (Mode: SPGS/LFSPGS)
Kim đồng hồ: có vít điều chỉnh, thích hợp cho việc kiểm tra, hiệu chỉnh sau thời gian dài sử dụng Dùng trong môi trường: Hóa chất, thực phẩm,…dùng cho chất lỏng, khí, gas,…
Xem thêm