» Sản phẩm » HoneyWell

HoneyWell

V4-BLC-GP16
Ngoài việc lựa chọn đúng loại van cũng cần điều chỉnh trong các hệ thống riêng biệt
Xem thêm
L4029E
L4029 E Reset Limit Control ngắt mạch điện nếu nhiệt độ không khí đạt quá giá trị cài đặt của hệ thống. Cách sử dụng chính của bộ quá nhiệt này như một...
Xem thêm
TF228WN
Bộ TF228WN digital thermostat được thiết kế cho 3 cấp độ quạt và điều khiển van trong FCU
Xem thêm