» Sản phẩm » HoneyWell

HoneyWell

Dụng cụ tháo kim đồng hồ (Pointer Puller & Fixer Kit)
Yêu cầu Tiêu chuẩn Số lượng Quốc tế ISO-9001: 2008, yêu cầu bảo trì thích hợp và định chuẩn định kỳ các thiết bị đo. Đối vớicác đồng hồ kim, điều này có thể cần phải tháo kính, tháo vỏ để gỡ bỏ và sửa lại kim đồng hồ.
Xem thêm