× Kiểm tra đơn hàng

Khay Chứa Kim Loại

Carbon Tray
Carbon Tray là sản phẩm tiêu biểu cho các ứng dụng về lọc mùi như làm tấm lọc mùi cho thực phẩm, tấm lọc mùi cho bệnh viện, tấm lọc mùi cho hệ thống AHU... Đây là tấm lọc khử mùi Carbon Tray được sản xuất tại Malaysia của đơn vị AAF. Tấm lọc mùi chính hãng, có đầy đủ CO, CQ.

Yêu cầu báo giá