» Dịch vụ » Kiểm tra bụi phòng sạch » Kiểm tra bụi trong phòng sạch

Kiểm tra bụi trong phòng sạch

 MỤC ĐÍCH:
Để xác minh rằng các tiểu phân đếm được trong hệ thống HVAC AHU-01 tại trạng thái tĩnh, phù hợp với mức yêu cầu của từng cấp sạch.
QUI TRÌNH:
  • Số lượng tối thiểu của các vị trí lấy mẫu được xác định bằng cách lấy căn bật 2 của diện tích phòng và làm tròn lên đến số nguyên tiếp theo
  • Sử dụng một máy đếm bụi được hiệu chuẩn để lấy mẫu, đếm  các hạt ≥0.5µm và ≥5µm với tốc độ 28 lít /phút . Giá trị đọc được thực hiện tại mỗi vị trí.
  • Giá trị đọc nên ở độ cao 1m cách mặt sàn.
  • Ghi lại chi tiết tất cả các dữ liệu.

 

 

 

TIÊU CHUẨN CHẤP NHẬN:

Federal Standard 209E & ISO-14644-1 Standard
IN GỬI BẠN BÈ

Các tin khác