» Dịch vụ » Kiểm tra hướng dòng khói » Kiểm tra hướng dòng khói trong phòng sạch

Kiểm tra hướng dòng khói trong phòng sạch

 MỤC ĐÍCH:

Để xác minh rằng hướng dòng không khí qua các cửa giữa các khu vực có áp suất khác nhau được chấp nhận.

QUI TRÌNH:
  • Tất cả các kết quả được ghi lại bằng cách quay phim hoặc chụp hình .
  • Đảm bảo tất cả các cửa trong khu vực kiểm tra đều được đóng.
  • Dùng que nhả khói, thả khói đến các cạnh của cửa tại nơi có áp suất cao và quan sát dòng chuyển động của khói.
  • Ghi lại chi tiết tất cả các dữ liệu.

 

 

 

TIÊU CHUẨN CHẤP NHẬN:

Hướng chuyển động của khói là từ nơi áp suất cao hơn đến nơi áp suất thấp hơn.
IN GỬI BẠN BÈ

Các tin khác