» Dịch vụ » Kiểm tra nhiệt độ, độ ẩm » Kiểm tra nhiệt độ, độ ẩm trong phòng sạch

Kiểm tra nhiệt độ, độ ẩm trong phòng sạch

 MỤC ĐÍCH:

Để xác minh rằng hệ thống HVAC được điều hòa không khí theo nhiệt độ, độ ẩm cho những khu vực tương ứng

QUI TRÌNH:
  • Tất cả quá trình cân chỉnh lưu lượng gió đã được hoàn thành trước đó.
  • Đảm bảo rằng hệ thống HVAC đã được vận hành trong ít nhất 24 giờ.
  • Phòng sạch được chia thành những lưới điểm..
  • Đồng hồ đo nên đặt ở độ cao 1m cách mặt sàn.

  • Ghi lại chi tiết tất cả các dữ liệu.

 

 

 

TIÊU CHUẨN CHẤP NHẬN:

Nhiệt độ và độ ẩm đo trong mỗi phòng cấp phải đạt giới hạn cho phép.
IN GỬI BẠN BÈ

Các tin khác