» Dịch vụ » Kiểm tra tính toàn vẹn lọc » Kiểm tra tính toàn vẹn lọc khí phòng sạch

Kiểm tra tính toàn vẹn lọc khí phòng sạch

 MỤC ĐÍCH:

Để kiểm tra tính toàn vẹn của lọc HEPA trong những khu vực phục vụ bởi hệ thống HVAC.

QUI TRÌNH:
  • Phun DOP dạng khí dung ở phía trên lọc HEPA qua cổng kiểm tra và dò tìm rò rỉ ở phía dưới bằng máy đo quang phổ được hiệu chuẩn.
  • Tháo mặt nạ hộp lọc trước khi thực hiện kiểm tra để tiếp cận với lọc HEPA.
  • Cho khí dung qua phía trên lọc HEPA, theo sổ tay hướng dẫn vận hành máy phát.
  • Thay đổi nồng độ khí dung từ 20 đến 80 µg/l không khí.

  • Ở vị trí phía trên (điều chỉnh lại), điều chỉnh nồng độ phía trên lọc đến giá trị 100% đọc trên quang phổ kế. Nếu không thể đạt tới giá trị 100%, tăng ngõ ra của máy phát.

  • Điều chỉnh giá trị 0 của máy quang phổ theo sổ tay hướng dẫn vận hành.
  • Thay đổi vị trí kiểm tra phía dưới lọc và quét toàn bộ bề mặt lọc và các cạnh. Giữ khoảng cách đầu dò 2,5 cm từ bề mặt lọc và tốc độ quét không vượt quá  1 m/phút.
  • Ghi lại chi tiết tất cả các dữ liệu.

 

 

 

TIÊU CHUẨN CHẤP NHẬN:

EN 1822 Standard With MPPS.
IN GỬI BẠN BÈ

Các tin khác