× Kiểm tra đơn hàng

Roll-O-Matic®

 • Thương hiệu:
 • Sản xuất tại:
  Malaysia
 • Mã HH:
 • Đơn vị tính:
  Bộ
Tổng quan về sản phẩm
Product Overview
 • Heavy-duty, rigidly constructed automatic renewable media filter
 • Suitable for all types of air conditioning and ventilating systems
 • Easy to install, requires little maintenance
 • Supplied with a high quality filter media
Specification
 • EN779: G3
 • ASHARE 52.2: MEVR 5
 • Media Type: Fibreglass
 • Controller (Standard): Pressure Control
 • Controller (Optional): Timer, Infra-red Sensor
 • Power Consumption: 220/400V 3phases 50Hz 0.18kW, 220V 1phase 50Hz 0.12kW
Chọn sản phẩm
Chọn Giá Tên HH Mã HH Lưu Lượng
Liên hệ
Roll-O-Matic 914 x 1117 x 637mm
VJ 3-38 PCG 6,588 CMH
Liên hệ
Roll-O-Matic 914 x 1219 x 637mm
VJ 3-40 PCG 7,164 CMH
Liên hệ
Roll-O-Matic 914 x 1524 x 637mm
VJ 3-50 PCG 9,216 CMH
Liên hệ
Roll-O-Matic 914 x 1626 x 637mm
VJ 3-54 PCG 9,900 CMH
Liên hệ
Roll-O-Matic 914 x 1727 x 637mm
VJ 3-58 PCG 10,656 CMH
Liên hệ
Roll-O-Matic 914 x 1829 x 637mm
VJ 3-60 PCG 11,340 CMH
Liên hệ
Roll-O-Matic 914 x 1930 x 637mm
VJ 3-64 PCG 12,060 CMH
Liên hệ
Roll-O-Matic 914 x 2032 x 637mm
VJ 3-68 PCG 12,744 CMH
Liên hệ
Roll-O-Matic 914 x 2134 x 637mm
VJ 3-70 PCG 13,464 CMH
Liên hệ
Roll-O-Matic 914 x 2235 x 637mm
VJ 3-74 PCG 14,148 CMH
Liên hệ
Roll-O-Matic 914 x 2337 x 637mm
VJ 3-78 PCG 14,904 CMH
Liên hệ
Roll-O-Matic 914 x 2438 x 637mm
VJ 3-80 PCG 15,588 CMH
Liên hệ
Roll-O-Matic 914 x 2540 x 637mm
VJ 3-84 PCG 16,308 CMH
Liên hệ
Roll-O-Matic 914 x 2642 x 637mm
VJ 3-88 PCG 16,992 CMH
Liên hệ
Roll-O-Matic 914 x 2743 x 637mm
VJ 3-90 PCG 17,748 CMH
Liên hệ
Roll-O-Matic 914 x 2845 x 637mm
VJ 3-94 PCG 18,468 CMH
Liên hệ
Roll-O-Matic 914 x 2947 x 637mm
VJ 3-98 PCG 19,152 CMH
Liên hệ
Roll-O-Matic 914 x 3048 x 637mm
VJ 3-100 PCG 19,836 CMH
Liên hệ
Roll-O-Matic 1219 x 1117 x 637mm
VJ 4-38 PCG 9,000 CMH
Liên hệ
Roll-O-Matic 1219 x 1219 x 637mm
VJ 4-40 PCG 9,900 CMH
Liên hệ
Roll-O-Matic 1219 x 1524 x 637mm
VJ 4-50 PCG 12,888 CMH
Liên hệ
Roll-O-Matic 1219 x 1626 x 637mm
VJ 4-54 PCG 13,896 CMH
Liên hệ
Roll-O-Matic 1219 x 1727 x 637mm
VJ 4-58 PCG 14,868 CMH
Liên hệ
Roll-O-Matic 1219 x 1829 x 637mm
VJ 4-60 PCG 15,912 CMH
Liên hệ
Roll-O-Matic 1219 x 1930 x 637mm
VJ 4-64 PCG 16,884 CMH
Liên hệ
Roll-O-Matic 1219 x 2032 x 637mm
VJ 4-68 PCG 17,856 CMH
Liên hệ
Roll-O-Matic 1219 x 2134 x 637mm
VJ 4-70 PCG 18,864 CMH
Liên hệ
Roll-O-Matic 1219 x 2235 x 637mm
VJ 4-74 PCG 19,836 CMH
Liên hệ
Roll-O-Matic 1219 x 2337 x 637mm
VJ 4-78 PCG 20,844 CMH
Liên hệ
Roll-O-Matic 1219 x 2438 x 637mm
VJ 4-80 PCG 21,852 CMH
Liên hệ
Roll-O-Matic 1219 x 2540 x 637mm
VJ 4-84 PCG 22,860 CMH
Liên hệ
Roll-O-Matic 1219 x 2642 x 637mm
VJ 4-88 PCG 23,796 CMH
Liên hệ
Roll-O-Matic 1219 x 2743 x 637mm
VJ 4-90 PCG 24,804 CMH
Liên hệ
Roll-O-Matic 1219 x 2845 x 637mm
VJ 4-94 PCG 25,812 CMH
Liên hệ
Roll-O-Matic 1219 x 2947 x 637mm
VJ 4-98 PCG 26,784 CMH
Liên hệ
Roll-O-Matic 1219 x 3048 x 637mm
VJ 4-100 PCG 27,795 CMH
Liên hệ
Roll-O-Matic 1524 x 1117 x 637mm
VJ 5-38 PCG 11,700 CMH
Liên hệ
Roll-O-Matic 1524 x 1219 x 637mm
VJ 5-40 PCG 12,816 CMH
Liên hệ
Roll-O-Matic 1524 x 1524 x 637mm
VJ 5-50 PCG 16,560 CMH
Liên hệ
Roll-O-Matic 1524 x 1626 x 637mm
VJ 5-54 PCG 17,856 CMH
Liên hệ
Roll-O-Matic 1524 x 1727 x 637mm
VJ 5-58 PCG 19,116 CMH
Liên hệ
Roll-O-Matic 1524 x 1829 x 637mm
VJ 5-60 PCG 20,412 CMH
Liên hệ
Roll-O-Matic 1524 x 1930 x 637mm
VJ 5-64 PCG 21,708 CMH
Liên hệ
Roll-O-Matic 1524 x 2032 x 637mm
VJ 5-68 PCG 22,896 CMH
Liên hệ
Roll-O-Matic 1524 x 2134 x 637mm
VJ 5-70 PCG 24,264 CMH
Liên hệ
Roll-O-Matic 1524 x 2235 x 637mm
VJ 5-74 PCG 25,488 CMH
Liên hệ
Roll-O-Matic 1524 x 2337 x 637mm
VJ 5-78 PCG 26,784 CMH
Liên hệ
Roll-O-Matic 1524 x 2438 x 637mm
VJ 5-80 PCG 28,044 CMH
Liên hệ
Roll-O-Matic 1524 x 2540 x 637mm
VJ 5-84 PCG 29,304 CMH
Liên hệ
Roll-O-Matic 1524 x 2642 x 637mm
VJ 5-88 PCG 30,600 CMH
Liên hệ
Roll-O-Matic 1524 x 2743 x 637mm
VJ 5-90 PCG 31,140 CMH
Liên hệ
Roll-O-Matic 1524 x 2845 x 637mm
VJ 5-94 PCG 33,156 CMH
Liên hệ
Roll-O-Matic 1524 x 2947 x 637mm
VJ 5-98 PCG 34,416 CMH
Liên hệ
Roll-O-Matic 1524 x 3048 x 637mm
VJ 5-100 PCG 35,712 CMH
Liên hệ
Roll-O-Matic 1829 x 1117 x 637mm
VJ 6-38 PCG 14,184 CMH
Liên hệ
Roll-O-Matic 1829 x 1219 x 637mm
VJ 6-40 PCG 15,516 CMH
Liên hệ
Roll-O-Matic 1829 x 1524 x 637mm
VJ 6-50 PCG 20,268 CMH
Liên hệ
Roll-O-Matic 1829 x 1626 x 637mm
VJ 5-54 PCG 21,852 CMH
Liên hệ
Roll-O-Matic 1829 x 1727 x 637mm
VJ 6-58 PCG 23,400 CMH
Liên hệ
Roll-O-Matic 1829 x 1829 x 637mm
VJ 6-60 PCG 24,408 CMH
Liên hệ
Roll-O-Matic 1829 x 1930 x 637mm
VJ 6-64 PCG 26,460 CMH
Liên hệ
Roll-O-Matic 1829 x 2032 x 637mm
VJ 6-68 PCG 28,008 CMH
Liên hệ
Roll-O-Matic 1829 x 2134 x 637mm
VJ 6-70 PCG 29,592 CMH
Liên hệ
Roll-O-Matic 1829 x 2235 x 637mm
VJ 6-74 PCG 31,212 CMH
Liên hệ
Roll-O-Matic 1829 x 2337 x 637mm
VJ 6-78 PCG 32,688 CMH
Liên hệ
Roll-O-Matic 1829 x 2438 x 637mm
VJ 6-80 PCG 34,200 CMH
Liên hệ
Roll-O-Matic 1829 x 2540 x 637mm
VJ 6-84 PCG 35,784 CMH
Liên hệ
Roll-O-Matic 1829 x 2642 x 637mm
VJ 6-88 PCG 37,404 CMH
Liên hệ
Roll-O-Matic 1829 x 2743 x 637mm
VJ 6-90 PCG 38,952 CMH
Liên hệ
Roll-O-Matic 1829 x 2845 x 637mm
VJ 6-94 PCG 40,536 CMH
Liên hệ
Roll-O-Matic 1829 x 2947 x 637mm
VJ 6-98 PCG 42,012 CMH
Liên hệ
Roll-O-Matic 1829 x 3048 x 637mm
VJ 6-100 PCG 43,596 CMH
Tài liệu tham khảo
Tiêu đề Link download
Roll-O-Matic® Roll-O-Matic®
Yêu cầu báo giá
Hãy nhập chi tiết thông tin về sản phẩm như tên, kích thước, vật liệu, màu sắc... các yêu cầu đặc điểm kỹ thuật khác để nhận báo giá chính xác.
1 điểm 2 điểm 3 điểm 4 điểm 5 điểm
0
Hiện chưa có đánh giá nào
5 sao 0%
4 sao 0%
3 sao 0%
2 sao 0%
1 sao 0%
Câu hỏi về sản phẩm
Hãy đặt câu hỏi để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn tốt hơn, xin chân thành cảm ơn.
Lượt đánh giá
Câu hỏi
THÔNG TIN HỖ TRỢ
Nhân viên tư vấn:
- Miền Bắc: Lê Tố hơn
  + Điện thoại: 0916 557 639
  + Email: hon@vietphat.com
 
- Miền Trung: Dương Thế Tri
  + Điện thoại: 0964 722 319
  + Email: tri@vietphat.com
 
- Miền Nam: Nguyễn Thị Ái Thu
  + Điện thoại: 0901 318 479
  + Email: thu@vietphat.com
 
Tổng đài hỗ trợ chung:
   + Điện thoại: 02871 077 078
   + Email: sales@vietphat.com
TIN TỨC LIÊN QUAN
Sản phẩm liên quan
Yêu cầu báo giá