× Kiểm tra đơn hàng

Roll-O-Matic

  • Thương hiệu:
  • Sản xuất tại:
    Malaysia
  • Mã HH:
  • Đơn vị tính:
    Cái
Tổng quan về sản phẩm
Giới thiệu:
- Là thiết bị công nghiệp hạng nặng, được tích hợp bộ lọc bên trong
- Thích hợp cho các hệ thống điều hòa không khí và hệ thống thông gió
- Dễ dàng lắp đặt, bảo trì thấp
- Được trang bị lọc có chất lượng cao
 
Đặc điểm kỹ thuật:
* Tiêu chuẩn EN779: G3
* Tiêu chuẩn ASHRAE 52.2: MERV 5
* Vật liệu: Sợi thủy tinh
* Bộ điều khiển (tiêu chuẩn): Điều khiển áp suất
* Bộ điều khiển (tùy chọn): Hẹn giờ, cảm biến hồng ngoại
* Năng lượng tiêu thụ: 220/400V 3 phase 50Hz 0.18kW, 220V 1 phase 50Hz 0.12kW
Chọn sản phẩm
Chọn Tên HH Mã HH Kích Thước Lưu Lượng Giá
Roll-O-Matic 914 x 1117 x 637mm
VJ 3-38 PCG 914x1117x637mm 6,588 CMH Liên hệ
Roll-O-Matic 914 x 1219 x 637mm
VJ 3-40 PCG 914x1219x637mm 7,164 CMH Liên hệ
Roll-O-Matic 914 x 1524 x 637mm
VJ 3-50 PCG 914x1524x637mm 9,216 CMH Liên hệ
Roll-O-Matic 914 x 1626 x 637mm
VJ 3-54 PCG 914x1626x637mm 9,900 CMH Liên hệ
Roll-O-Matic 914 x 1727 x 637mm
VJ 3-58 PCG 914x1727x637mm 10,656 CMH Liên hệ
Roll-O-Matic 914 x 1829 x 637mm
VJ 3-60 PCG 914x1829x637mm 11,340 CMH Liên hệ
Roll-O-Matic 914 x 1930 x 637mm
VJ 3-64 PCG 914x1930x637mm 12,060 CMH Liên hệ
Roll-O-Matic 914 x 2032 x 637mm
VJ 3-68 PCG 914x2032x637mm 12,744 CMH Liên hệ
Roll-O-Matic 914 x 2134 x 637mm
VJ 3-70 PCG 914x2134x637mm 13,464 CMH Liên hệ
Roll-O-Matic 914 x 2235 x 637mm
VJ 3-74 PCG 914x2235x637mm 14,148 CMH Liên hệ
Roll-O-Matic 914 x 2337 x 637mm
VJ 3-78 PCG 914x2337x637mm 14,904 CMH Liên hệ
Roll-O-Matic 914 x 2438 x 637mm
VJ 3-80 PCG 914x2438x637mm 15,588 CMH Liên hệ
Roll-O-Matic 914 x 2540 x 637mm
VJ 3-84 PCG 914x2540x637mm 16,308 CMH Liên hệ
Roll-O-Matic 914 x 2642 x 637mm
VJ 3-88 PCG 914x2642x637mm 16,992 CMH Liên hệ
Roll-O-Matic 914 x 2743 x 637mm
VJ 3-90 PCG 914x2743x637mm 17,748 CMH Liên hệ
Roll-O-Matic 914 x 2845 x 637mm
VJ 3-94 PCG 914x2845x637mm 18,468 CMH Liên hệ
Roll-O-Matic 914 x 2947 x 637mm
VJ 3-98 PCG 914x2947x637mm 19,152 CMH Liên hệ
Roll-O-Matic 914 x 3048 x 637mm
VJ 3-100 PCG 914x3048x637mm 19,836 CMH Liên hệ
Roll-O-Matic 1219 x 1117 x 637mm
VJ 4-38 PCG 1219x1117x637mm 9,000 CMH Liên hệ
Roll-O-Matic 1219 x 1219 x 637mm
VJ 4-40 PCG 1219x1219x637mm 9,900 CMH Liên hệ
Roll-O-Matic 1219 x 1524 x 637mm
VJ 4-50 PCG 1219x1524x637mm 12,888 CMH Liên hệ
Roll-O-Matic 1219 x 1626 x 637mm
VJ 4-54 PCG 1219x1626x637mm 13,896 CMH Liên hệ
Roll-O-Matic 1219 x 1727 x 637mm
VJ 4-58 PCG 1219x1727x637mm 14,868 CMH Liên hệ
Roll-O-Matic 1219 x 1829 x 637mm
VJ 4-60 PCG 1219x1829x637mm 15,912 CMH Liên hệ
Roll-O-Matic 1219 x 1930 x 637mm
VJ 4-64 PCG 1219x1930x637mm 16,884 CMH Liên hệ
Roll-O-Matic 1219 x 2032 x 637mm
VJ 4-68 PCG 1219x2032x637mm 17,856 CMH Liên hệ
Roll-O-Matic 1219 x 2134 x 637mm
VJ 4-70 PCG 1219x2134x637mm 18,864 CMH Liên hệ
Roll-O-Matic 1219 x 2235 x 637mm
VJ 4-74 PCG 1219x2235x637mm 19,836 CMH Liên hệ
Roll-O-Matic 1219 x 2337 x 637mm
VJ 4-78 PCG 1219x2337x637mm 20,844 CMH Liên hệ
Roll-O-Matic 1219 x 2438 x 637mm
VJ 4-80 PCG 1219x2438x637mm 21,852 CMH Liên hệ
Roll-O-Matic 1219 x 2540 x 637mm
VJ 4-84 PCG 1219x2540x637mm 22,860 CMH Liên hệ
Roll-O-Matic 1219 x 2642 x 637mm
VJ 4-88 PCG 1219x2642x637mm 23,796 CMH Liên hệ
Roll-O-Matic 1219 x 2743 x 637mm
VJ 4-90 PCG 1219x2743x637mm 24,804 CMH Liên hệ
Roll-O-Matic 1219 x 2845 x 637mm
VJ 4-94 PCG 1219x2845x637mm 25,812 CMH Liên hệ
Roll-O-Matic 1219 x 2947 x 637mm
VJ 4-98 PCG 1219x2947x637mm 26,784 CMH Liên hệ
Roll-O-Matic 1219 x 3048 x 637mm
VJ 4-100 PCG 1219x3048x637mm 27,795 CMH Liên hệ
Roll-O-Matic 1524 x 1117 x 637mm
VJ 5-38 PCG 1524x1117x637mm 11,700 CMH Liên hệ
Roll-O-Matic 1524 x 1219 x 637mm
VJ 5-40 PCG 1524x1219x637mm 12,816 CMH Liên hệ
Roll-O-Matic 1524 x 1524 x 637mm
VJ 5-50 PCG 1524x1524x637mm 16,560 CMH Liên hệ
Roll-O-Matic 1524 x 1626 x 637mm
VJ 5-54 PCG 1524x1626x637mm 17,856 CMH Liên hệ
Roll-O-Matic 1524 x 1727 x 637mm
VJ 5-58 PCG 1524x1727x637mm 19,116 CMH Liên hệ
Roll-O-Matic 1524 x 1829 x 637mm
VJ 5-60 PCG 1524x1829x637mm 20,412 CMH Liên hệ
Roll-O-Matic 1524 x 1930 x 637mm
VJ 5-64 PCG 1524x1930x637mm 21,708 CMH Liên hệ
Roll-O-Matic 1524 x 2032 x 637mm
VJ 5-68 PCG 1524x2032x637mm 22,896 CMH Liên hệ
Roll-O-Matic 1524 x 2134 x 637mm
VJ 5-70 PCG 1524x2134x637mm 24,264 CMH Liên hệ
Roll-O-Matic 1524 x 2235 x 637mm
VJ 5-74 PCG 1524x2235x637mm 25,488 CMH Liên hệ
Roll-O-Matic 1524 x 2337 x 637mm
VJ 5-78 PCG 1524x2337x637mm 26,784 CMH Liên hệ
Roll-O-Matic 1524 x 2438 x 637mm
VJ 5-80 PCG 1524x2438x637mm 28,044 CMH Liên hệ
Roll-O-Matic 1524 x 2540 x 637mm
VJ 5-84 PCG 1524x2540x637mm 29,304 CMH Liên hệ
Roll-O-Matic 1524 x 2642 x 637mm
VJ 5-88 PCG 1524x2642x637mm 30,600 CMH Liên hệ
Roll-O-Matic 1524 x 2743 x 637mm
VJ 5-90 PCG 1524x2743x637mm 31,140 CMH Liên hệ
Roll-O-Matic 1524 x 2845 x 637mm
VJ 5-94 PCG 1524x2845x637mm 33,156 CMH Liên hệ
Roll-O-Matic 1524 x 2947 x 637mm
VJ 5-98 PCG 1524x2947x637mm 34,416 CMH Liên hệ
Roll-O-Matic 1524 x 3048 x 637mm
VJ 5-100 PCG 1524x3048x637mm 35,712 CMH Liên hệ
Roll-O-Matic 1829 x 1117 x 637mm
VJ 6-38 PCG 1829x1117x637mm 14,184 CMH Liên hệ
Roll-O-Matic 1829 x 1219 x 637mm
VJ 6-40 PCG 1829x1219x637mm 15,516 CMH Liên hệ
Roll-O-Matic 1829 x 1524 x 637mm
VJ 6-50 PCG 1829x1524x637mm 20,268 CMH Liên hệ
Roll-O-Matic 1829 x 1626 x 637mm
VJ 5-54 PCG 1829x1626x637mm 21,852 CMH Liên hệ
Roll-O-Matic 1829 x 1727 x 637mm
VJ 6-58 PCG 1829x1727x637mm 23,400 CMH Liên hệ
Roll-O-Matic 1829 x 1829 x 637mm
VJ 6-60 PCG 1829x1829x637mm 24,408 CMH Liên hệ
Roll-O-Matic 1829 x 1930 x 637mm
VJ 6-64 PCG 1829x1930x637mm 26,460 CMH Liên hệ
Roll-O-Matic 1829 x 2032 x 637mm
VJ 6-68 PCG 1829x2032x637mm 28,008 CMH Liên hệ
Roll-O-Matic 1829 x 2134 x 637mm
VJ 6-70 PCG 1829x2134x637mm 29,592 CMH Liên hệ
Roll-O-Matic 1829 x 2235 x 637mm
VJ 6-74 PCG 1829x2235x637mm 31,212 CMH Liên hệ
Roll-O-Matic 1829 x 2337 x 637mm
VJ 6-78 PCG 1829x2337x637mm 32,688 CMH Liên hệ
Roll-O-Matic 1829 x 2438 x 637mm
VJ 6-80 PCG 1829x2438x637mm 34,200 CMH Liên hệ
Roll-O-Matic 1829 x 2540 x 637mm
VJ 6-84 PCG 1829x2540x637mm 35,784 CMH Liên hệ
Roll-O-Matic 1829 x 2642 x 637mm
VJ 6-88 PCG 1829x2642x637mm 37,404 CMH Liên hệ
Roll-O-Matic 1829 x 2743 x 637mm
VJ 6-90 PCG 1829x2743x637mm 38,952 CMH Liên hệ
Roll-O-Matic 1829 x 2845 x 637mm
VJ 6-94 PCG 1829x2845x637mm 40,536 CMH Liên hệ
Roll-O-Matic 1829 x 2947 x 637mm
VJ 6-98 PCG 1829x2947x637mm 42,012 CMH Liên hệ
Roll-O-Matic 1829 x 3048 x 637mm
VJ 6-100 PCG 1829x3048x637mm 43,596 CMH Liên hệ
Tài liệu tham khảo
Tiêu đề Link download
Chưa có catalogue.
1 điểm 2 điểm 3 điểm 4 điểm 5 điểm
0
Hiện chưa có đánh giá nào
5 sao 0%
4 sao 0%
3 sao 0%
2 sao 0%
1 sao 0%
Câu hỏi về sản phẩm
Hãy đặt câu hỏi để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn tốt hơn, xin chân thành cảm ơn.
Lượt đánh giá
Câu hỏi
THÔNG TIN HỖ TRỢ
Nhân viên tư vấn:
- Miền Bắc: Lê Tố hơn
  + Điện thoại: 0916 557 639
  + Email: hon@vietphat.com
 
- Miền Trung: Dương Thế Tri
  + Điện thoại: 0964 722 319
  + Email: tri@vietphat.com
 
- Miền Nam: Nguyễn Thị Ái Thu
  + Điện thoại: 0901 318 479
  + Email: thu@vietphat.com
 
Tổng đài hỗ trợ chung:
   + Điện thoại: 02871 077 078
   + Email: sales@vietphat.com
TIN TỨC LIÊN QUAN
Sản phẩm liên quan