» Sản phẩm

Sản phẩm

Đồng hồ áp suất mặt 63mm chân đồng (Mode: SPGB/LFSPGB)
Kim đồng hồ: có vít điều chỉnh, thích hợp cho việc kiểm tra, hiệu chỉnh sau thời gian dài sử dụng Dùng trong môi trường: Hóa chất, thực phẩm,…dùng cho chất lỏng, khí, gas,…
Xem thêm
Đồng hồ áp suất dạng màng Capsule Sensing (Mode: HCPG)
Kim đồng hồ: có vít điều chỉnh, thích hợp cho việc kiểm tra, hiệu chỉnh sau thời gian dài sử dụng Dùng trong môi trường: Hóa chất, thực phẩm,…dùng cho chất lỏng, khí, gas,…
Xem thêm
Dây Cáp
Mở rộng cặp nhiệt độ bằng cáp Cáp tín hiệu Cáp điều khiển Dụng cụ cáp điện
Xem thêm
Đồng hồ áp suất Capsule Sensing (Mode: CCPG/SFCCPG)
Kim đồng hồ: có vít điều chỉnh, thích hợp cho việc kiểm tra, hiệu chỉnh sau thời gian dài sử dụng Dùng trong môi trường: Hóa chất, thực phẩm,…dùng cho chất lỏng, khí, gas,…
Xem thêm