» Sản phẩm » GB France

GB France

 
Can nhiệt Thermocouple
Cân bằng cặp nhiệt điện theo IEC 584 / ANSI MC 96.1 hạng 1 & 2. Thử nghiệm tiêu biểu được tiến hành ở hai điểm, 100 oC & 600 oC đối với J, K, E và ở 100 oC & 900 oC hoặc 1100 oC đối với loại R, S & B. Tùy chọn cho 3 điểm trở lên khi có yêu cầu.
Xem thêm
Thiết bị đo mức Transparent
Áp dụng cho các nhà máy, hóa dầu, hoá chất, điện, phóng xạ, phân bón, thực phẩm, dược phẩm
Xem thêm
Thiết bị đo mức Reflex
Áp dụng cho các nhà máy, hóa dầu, hoá chất, điện, phóng xạ, phân bón, thực phẩm, dược phẩm
Xem thêm
Thiết bị đo mức dạng ống Tubular
Áp dụng cho các nhà máy, hóa dầu, hoá chất, điện, phóng xạ, phân bón, thực phẩm, dược phẩm
Xem thêm
Thiết bị đo mức dạng từ trường Magnetostrictive
Áp dụng cho các nhà máy, hóa dầu, hoá chất, điện, phóng xạ, phân bón, thực phẩm, dược phẩm
Xem thêm
Thiết bị đo mức dạng Phao và Thước dây
Áp dụng cho các nhà máy, hóa dầu, hoá chất, điện, phóng xạ, phân bón, thực phẩm, dược phẩm
Xem thêm
Thiết bị đo mức dạng Phao và Bảng
Áp dụng cho các nhà máy, hóa dầu, hoá chất, điện, phóng xạ, phân bón, thực phẩm, dược phẩm
Xem thêm
Displaying results 57-64 (of 107)
 |<  <  4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13  >  >|