» Sản phẩm » GB France » Đồng hồ đo chênh áp

Đồng hồ đo chênh áp

- Đồng hồ đo chênh áp là dạng đồng hồ so sánh áp suất ở 2 nơi.
- Dong ho do chenh ap hay còn gọi là áp kế vi sai thường được ứng dụng trong các nhà máy công nghiệp, dựa vào sự chênh lệch áp suất người ta có thể đo được lưu lượng dòng chảy, độ cao mực nước trong bồn kín.
- Hoạt động giống như đồng hồ đo áp suất Bourdon nhưng với 2 ống Bourdon. Mũi tên màu đỏ biểu thị cho chiều hướng chuyển động của 1 cơ cấu đo áp suất thường lắp nơi áp suất lớn hơn. Mũi tên màu xanh biểu thị cho chiều hướng chuyển động khi có áp suất đặt vào ống bourdon nhỏ. Do 2 mũi tên này có chiều tác động lên cơ cấu chỉ thị có chiều trái ngược nhau nên kim chỉ thị sẽ chỉ thị cho hiệu áp lực đặt trong 2 ống bourdon.
Đồng hồ chênh áp Áp suất cao-Static Pressure Gauges (Mode: DPDH/LFDPDH)
Kim đồng hồ: có vít điều chỉnh, thích hợp cho việc kiểm tra, hiệu chỉnh sau thời gian dài sử dụng Dùng trong môi trường: Hóa chất, thực phẩm,…dùng cho chất lỏng, khí, gas,…
Xem thêm
Đồng hồ chênh áp Áp suất thấp (Màng từ tính - Magnehelic) (Mode: DPMH/LFDPMH)
Cấp chính xác: ±1.6% FS (mặc định) Dùng trong môi trường: Hóa chất, thực phẩm,…dùng cho chất lỏng, khí, gas,…
Xem thêm
Đồng hồ chênh áp Bellow (Mode: DPBL/LFDPBL)
Kim đồng hồ: có vít điều chỉnh, thích hợp cho việc kiểm tra, hiệu chỉnh sau thời gian dài sử dụng Dùng trong môi trường: Hóa chất, thực phẩm,…dùng cho chất lỏng, khí, gas,…
Xem thêm
Đồng hồ chênh áp Diaphragm (Mode: DPFI)
Kim đồng hồ: có vít điều chỉnh, thích hợp cho việc kiểm tra, hiệu chỉnh sau thời gian dài sử dụng Dùng trong môi trường: Hóa chất, thực phẩm,…dùng cho chất lỏng, khí, gas,…
Xem thêm
Đồng hồ chênh áp Flow Indicator (Mode: DPFI)
Kim đồng hồ: có vít điều chỉnh, thích hợp cho việc kiểm tra, hiệu chỉnh sau thời gian dài sử dụng Dùng trong môi trường: Hóa chất, thực phẩm,…dùng cho chất lỏng, khí, gas,…
Xem thêm
Đồng hồ đo chênh áp Capsule (Mode: DPCP)
Kim đồng hồ: có vít điều chỉnh, thích hợp cho việc kiểm tra, hiệu chỉnh sau thời gian dài sử dụng Dùng trong môi trường: Hóa chất, thực phẩm,…dùng cho chất lỏng, khí, gas,…
Xem thêm