» Sản phẩm » HoneyWell » Động cơ Damper

Động cơ Damper

 
CN05/CN10 SERIES
Bộ phần truyền động trực tiếp không lò xo đẩy về điều khiển 2 vị trí.
Xem thêm
CN20, CN34 SERIES
Bộ phần truyền động trực tiếp không lò xo đẩy về điều khiển 2 vị trí.
Xem thêm
N05/N10 SERIES
Bộ truyền động giảm chấn trực tiếp không trả về vô cấp và floating
Xem thêm
N20/N34 SERIES
Bộ truyền động giảm chấn trực tiếp không trả về vô cấp và đóng mở
Xem thêm