» Sản phẩm » HoneyWell » Bộ quá nhiệt

Bộ quá nhiệt

 
L4029E
L4029 E Reset Limit Control ngắt mạch điện nếu nhiệt độ không khí đạt quá giá trị cài đặt của hệ thống. Cách sử dụng chính của bộ quá nhiệt này như một...
Xem thêm