» Sản phẩm » Thiết bị đo » Công tắc áp suất

Công tắc áp suất

Công tắc áp suất là một trong những thiết bị quan trọng trong việc đóng ngắt hoạt động áp lực, được cấu tạo bằng hai ngưỡng áp lực: giá trị nhỏ thường để đóng, giá trị lớn hơn hoạt động để ngắt.