× Kiểm tra đơn hàng

Tạo mã sản phẩm

MÃ SẢN PHẨM LỌC

A B - DÀI / RỘNG / SÂU - C D E F G H I

Diễn giải:

A: Dòng sản phẩm

 • R: Rolls
 • P: Pre Filter
 • M: Medium Filters
 • H: Hepa Filter
 • U: Ulpa Filter
 • CT: Cartridge Filter
 • C: Carbon Filter

B: Tên sản phẩm

 • 1: PreWash
 • 2: PrePanel
 • 3: PrePleat
 • 4: PreMesh
 • 5: PreAir
 • 6: PrePE
 • 7: PreNy
 • 8 PrePak

B: Tên sản phẩm

 • 1: FinePak
 • 2. FineCel I
 • 3: Fine Cel II

B: Tên sản phẩm

 • 1: PreCarb RO
 • 2: PreCarb WA
 • 3: PreCarb PA
 • 4: PreCarb PL
 • 5: PreCarb PAD

 

B: Tên sản phẩm

 • 1: HepaCel I
 • 2: HepaCel II

 

B: Tên sản phẩm

 • 1: Cartridge (Tròn rõng 2 đầu)
 • 2: Cartridge (Tròn bích 1 đầu)

B: Tên sản phẩm

 • 1: PreRolls
 • 2: PreRolls F
 • 3: PreRolls P

C: Hiệu suất

 • 1: G1
 • 2: G2
 • 3: G3
 • 4: G4
 • 5: M5
 • 6: M6
 • 7: F7
 • 8: F8
 • 9: F9
 • 10: H10
 • 11: H11
 • 12: H12
 • 13: H13
 • 14: H14
 • 15: U15
 • 16: U16

D: Loại khung

 • N: Không khung
 • A: Nhôm đút.
 • B: Nhôm dập.
 • C: Tole tráng kẽm.
 • D: Inox 201.
 • E: Inox 304.
 • F: Inox 316.
 • G: Nhựa ABS.
 • H: Giấy.
 • I: Gỗ.

E: Gasket (Neoprene)

 • 0: Không ron.
 • 1: Gió vào.
 • 2: Gió ra.
 • 3: Hai mặt.

F: Lưới bảo vệ

 • N: Không có lưới bảo vệ
 • EG: Mặt gió vào (GI)
 • LG: Mặt gió ra (GI)
 • BG: Hai mặt (GI)
 • EA: Mặt gió vào (Al)
 • LA: Mặt gió ra (Al)
 • BA: Hai mặt (Al)
 • ES: Mặt gió vào (304)
 • LS: Mặt gió ra (304)
 • BS: Hai mặt  (304)

G: Nhiệt độ

 • 1: 40°C
 • 2: 49°C
 • 3: 65°C
 • 4: 66°C
 • 5: 70°C
 • 6: 93°C
 • 7: 100°C
 • 8: 120°C
 • 9: 180°C
 • 10: 260°C
 • 11: 300°C

H: Vật liệu lọc

 • S: Sợi tổng hợp.
 • F: Sợi thủy tinh.
 • A: Nhôm.
 • S: Inox 304.
 • P: Polyester 100%.
 • PW: Polyester Chống thấm.
 • PS: Polyester Chống tĩnh điện.
 • N: Nylon
 • W: Giấy gỗ
 • CR: Carbon dầy 3mm
 • CF: Carbon dầy 5mm
 • CT: Carbon dầy 10mm

I: Số lớp

 • 0: 0 lớp.
 • 1: 1 lớp.
 • 2: 2 lớp.
 • 3: 3 lớp.
 • 4: 4 lớp.
 • 5: 5 lớp.
 • 6: 6 lớp.
 • 7: 7 lớp.
 • 8: 8 lớp.
 • 9: 9 lớp.

I: Lưu lượng

 • HC: Lưu lượng cao.
 • SC: Lưu lượng thường.

I: Loại Header

 • NH: None Header.
 • SH: Single Header.
 • DH: Double Header.

 

MÃ SẢN PHẨM HỘP LỌC

A B - DÀI / RỘNG / SÂU - C D E F

Diễn giải:

A: Dòng sản phẩm

 • B: Box Filters
 • FFU: Fan Filter Unit

B: Tên sản phẩm

 • 1: PreBox.
 • 2: FineBox
 • 3: HepaBox
 • 4: BoxPF
 • 5: BoxPFH

C: Loại khung

 • A: Tole sơn tĩnh điện.
 • B: Nhôm dập.
 • C: Tole tráng kẽm.
 • D: Inox 201.
 • E: Inox 304.
 • F: Inox 316.

D: Mặt nạ soi lỗ

 • 1: Tole sơn tĩnh điện.
 • 2: Nhôm dập.
 • 3: Tole tráng kẽm.
 • 4: Inox 201.
 • 5: Inox 304.
 • 6: Inox 316.

E: Hướng thay lọc

 • U: Thay lọc trên trần.
 • D: Thay lọc dưới trần.

F: Cổ gió

 • 0: Không cổ gió
 • 1: ĐK: 250mm
 • 2: 350mm
Tin liên quan
Yêu cầu gọi lại