× Kiểm tra đơn hàng

DNSB
Tường nổi và trần treo hoàn thành sự cô lập. Các bức tường nên được đặt trên một tấm đệm SWW liên tục, nếu không phải trên sàn nổi và được niêm phong ở trên cùng với dấu ngoặc góc AB-716. Buckling được ngăn chặn bằng phương pháp niềng răng DNSB hoặc WIC hoặc WCL.

Yêu cầu báo giá