× Kiểm tra đơn hàng

Isolation Dampers
Van giảm chấn (Isolation Dampers) là loại van được sản xuất để tắt hoặc giảm chấn một hoặc nhiều tầng bộ lọc trong hệ thống xả thải chứa nhiệm vụ nguy hiểm một cách hiệu quả. Ngoài các thiết kế tiêu chuẩn, van giảm chấn còn có thể tùy chỉnh để đáp ứng được các yêu cầu đặc biệt.

Yêu cầu báo giá