» Tuyển dụng

Tuyển dụng

Công ty CP Kỹ Thuật Việt Phát đang mở rộng thị trường cần tuyển 2 chuyên viên SEO làm việc tại Hồ...

Xem tiếp

Công ty CP Kỹ Thuật Việt Phát đang mở rộng thị trường cần tuyển 2 kế toán làm việc tại Hồ Chí Minh....

Xem tiếp

Công ty CP Kỹ Thuật Việt Phát đang mở rộng thị trường cần tuyển 8 sales cho khu vực Miền Bắc. Thời...

Xem tiếp

Công ty CP Kỹ Thuật Việt Phát đang mở rộng thị trường cần tuyển 4 sales cho khu vực Miền Trung....

Xem tiếp

Công ty CP Kỹ Thuật Việt Phát đang mở rộng thị trường cần tuyển 12 sales cho khu vực Miền Nam. Thời...

Xem tiếp

Chúng tôi đang tìm kiếm các cá nhân xuất sắc để tham gia vào tổ chức. Tài sản giá trị nhất của...

Xem tiếp

Chính sách của chúng tôi đảm bảo trả lương cho nhân viên công bằng, hợp lý và không phân biệt đối...

Xem tiếp

Việt Phát tự hào là một Công ty Việt Nam có phong cách quản lý chuyên nghiệp và là nơi hội tụ của...

Xem tiếp

Tại Việt Phát, chúng tôi hiểu rằng "con người" là tài sản lớn nhất của chúng tôi và đầu tư vào nhân...

Xem tiếp