× Kiểm tra đơn hàng

Xử Lý Mùi Tiêu Chuẩn

SAAF™ PORTA-Scrubber
SAAF PORTA-Scrubber là một giải pháp kinh tế, nặng nhọc, nhanh chóng và dễ sử dụng để loại bỏ các chất ô nhiễm khí nồng độ cao từ các luồng khí thải có thể tích thấp. SAAF PORTA-Scrubber là sản phẩm phù hợp cho nhiều ứng dụng khác nhau, đặc biệt ứng dụng ngoài trời.

SAAF™ Front Access Housings (FAH)
Thiết bị xử lý mùi SAAF™ Front Access Housings (FAH) lại là một sản phẩm được thiết kế để chứa một bộ lọc sơ bộ sâu 2 ", sau đó là các băng pha khí. SAAF™ Front Access Housings (FAH) được thiết kế để ngăn chặn năng lượng đi qua và lãng phí, cung cấp không khí sạch nhất.

SAAF™ Air Purification Systems (PRU & RU)
SAAF™ Air Purification Systems (PRU & RU) chứa tất cả các thành phần cần thiết để thanh lọc một phòng kín. SAAF™ Air Purification Systems (PRU & RU) tuần hoàn không khí trong phòng, trong khi SAAF PRU vừa tạo áp lực vừa tuần hoàn không khí trong phòng.

Yêu cầu báo giá