× Kiểm tra đơn hàng

AstroCel® I

 • Thương hiệu:
 • Sản xuất tại:
  Malaysia
 • Mã HH:
 • Đơn vị tính:
  Cái
Tổng quan về sản phẩm
AstroCel I High Efficiency Particulate Air (HEPA) filters are the most efficient air filters commercially available. They have broad applications in cleanrooms and other areas requiring the very highest levels of contamination control.
 
Product Overview
 • Individually tested for certified performance
 • Available in varieties of cell sides and efficiencies
 • Available in gasket and gel seal
 • High capacity option for higher airflow
Typical Applications
 • Commercial Buildings
 • Data Centers
 • Food and Beverage
 • Healthcare
 • Industrial
 • Microelectronics
 • Pharmaceutical
Specification
 • EN1822: H13, H14
 • Filter Depth (mm): 149, 292
 • Media Type: Fibreglass
 • Frame Material (Standard): Galvanised Steel
 • Frame Material (Optional): Aluminium, Stainless Steel, Plywood, Particle Board
 • Separator Style: Aluminium
 • Gasket Material (Standard): Neoprene
 • Gasket Material (Optional): PU, EPDM, PU Gel
 • Gasket Position (Standard): Downstream
 • Gasket Position (Optional): Upstream, Both Sides
 • Faceguard: No
 • Special Size Available: Yes
 • Antimicrobial Available: No
 • Header Type: None Header
 • Recommended Final Resistance: 750 Pa
 • Max Operating Temperature: 90°C
 • Air Filtration Certificate: UL 900
Chọn sản phẩm
Chọn Giá Tên HH Mã HH EN1822 Efficiency Media Type Frame Material Gasket Material Gasket Position Separator Stype Antimicrobial Header Type Faceguard Max Operating Temperature Air Filtration Certification Actual Size (HxWxD) Face Velocity Rated Airflow Rated Initial Resistance Recommended Final Resistance
Liên hệ
AST-I 43A20J9T2G0 24x12x5-7/8"
M566-203-004 H13 ≥ 99.95% Fibreglass Galvanised Steel Neoprene Downstream Aluminium No None No 90°C UL 900 610x305x149mm 1.5m/s 375CMH 250Pa 750Pa
Liên hệ
AST-I 14A20J9T2G0 24x24x5-7/8"
M566-203-005 H13 ≥ 99.95% Fibreglass Galvanised Steel Neoprene Downstream Aluminium No None No 90°C UL 900 610x610x149mm 1.5m/s 850CMH 250Pa 750Pa
Liên hệ
AST-I 44A20J9T2G0 24x12x11½"
M566-205-004 H13 ≥ 99.95% Fibreglass Galvanised Steel Neoprene Downstream Aluminium No None No 90°C UL 900 610x305x292mm 1.5m/s 750CMH 250Pa 750Pa
Liên hệ
AST-I 15A20J9T2G0 24x24x11½"
M566-205-005 H13 ≥ 99.95% Fibreglass Galvanised Steel Neoprene Downstream Aluminium No None No 90°C UL 900 610x610x292mm 1.5m/s 1,700CMH 250Pa 750Pa
Liên hệ
AST-I 43E20J9T2J0 24x12x5-7/8"
M563-203-004 H14 ≥ 99.995% Fibreglass Galvanised Steel Neoprene Downstream Aluminium No None No 90°C UL 900 610x305x149mm 1.5m/s 375CMH 250Pa 750Pa
Liên hệ
AST-I 14E20J9T2J0 24x24x5-7/8"
M563-203-005 H14 ≥ 99.995% Fibreglass Galvanised Steel Neoprene Downstream Aluminium No None No 90°C UL 900 610x610x149mm 1.5m/s 850CMH 250Pa 750Pa
Liên hệ
AST-I 44E20J9T2J0 24x12x11½"
M563-205-004 H14 ≥ 99.995% Fibreglass Galvanised Steel Neoprene Downstream Aluminium No None No 90°C UL 900 610x305x292mm 1.5m/s 750CMH 250Pa 750Pa
Liên hệ
AST-I 15E20J9T2J0 24x24x11½"
M563-205-005 H14 ≥ 99.995% Fibreglass Galvanised Steel Neoprene Downstream Aluminium No None No 90°C UL 900 610x610x292mm 1.5m/s 1,700CMH 250Pa 750Pa
Liên hệ
AST-I 43A20J9T2G0HC 24x12x5-7/8"
M556-203-004 H13 ≥ 99.95% Fibreglass Galvanised Steel Neoprene Downstream Aluminium No None No 90°C UL 900 610x305x149mm 2.5m/s 750CMH 350Pa 750Pa
Liên hệ
AST-I 14A20J9T2G0HC 24x24x5-7/8"
M556-203-005 H13 ≥ 99.95% Fibreglass Galvanised Steel Neoprene Downstream Aluminium No None No 90°C UL 900 610x610x149mm 2.5m/s 1,700CMH 350Pa 750Pa
Liên hệ
AST-I 44A20J9T2G0HC 24x12x11½"
M556-205-004 H13 ≥ 99.95% Fibreglass Galvanised Steel Neoprene Downstream Aluminium No None No 90°C UL 900 610x305x292mm 2.5m/s 1,500CMH 350Pa 750Pa
Liên hệ
AST-I 15A20J9T2G0HC 24x24x11½"
M556-205-005 H13 ≥ 99.95% Fibreglass Galvanised Steel Neoprene Downstream Aluminium No None No 90°C UL 900 610x610x292mm 2.5m/s 3,400CMH 350Pa 750Pa
Liên hệ
AST-I 43E20J9T2J0HC 24x12x5-7/8"
M553-203-004 H14 ≥ 99.995% Fibreglass Galvanised Steel Neoprene Downstream Aluminium No None No 90°C UL 900 610x305x149mm 2.5m/s 750CMH 350Pa 750Pa
Liên hệ
AST-I 14E20J9T2J0HC 24x24x5-7/8"
M553-203-005 H14 ≥ 99.995% Fibreglass Galvanised Steel Neoprene Downstream Aluminium No None No 90°C UL 900 610x610x149mm 2.5m/s 1,700CMH 350Pa 750Pa
Liên hệ
AST-I 44E20J9T2J0HC 24x12x11½"
M553-205-004 H14 ≥ 99.995% Fibreglass Galvanised Steel Neoprene Downstream Aluminium No None No 90°C UL 900 610x305x292mm 2.5m/s 1,500CMH 350Pa 750Pa
Liên hệ
AST-I 15E20J9T2J0HC 24x24x11½"
M553-205-005 H14 ≥ 99.995% Fibreglass Galvanised Steel Neoprene Downstream Aluminium No None No 90°C UL 900 610x610x292mm 2.5m/s 3,400CMH 350Pa 750Pa
Tài liệu tham khảo
Tiêu đề Link download
AstroCel® I AstroCel® I
Yêu cầu báo giá
Hãy nhập chi tiết thông tin về sản phẩm như tên, kích thước, vật liệu, màu sắc... các yêu cầu đặc điểm kỹ thuật khác để nhận báo giá chính xác.
1 điểm 2 điểm 3 điểm 4 điểm 5 điểm
0
Hiện chưa có đánh giá nào
5 sao 0%
4 sao 0%
3 sao 0%
2 sao 0%
1 sao 0%
Câu hỏi về sản phẩm
Hãy đặt câu hỏi để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn tốt hơn, xin chân thành cảm ơn.
Lượt đánh giá
Câu hỏi
THÔNG TIN HỖ TRỢ
Nhân viên tư vấn:
- Miền Bắc: Lê Tố hơn
  + Điện thoại: 0916 557 639
  + Email: hon@vietphat.com
 
- Miền Trung: Dương Thế Tri
  + Điện thoại: 0964 722 319
  + Email: tri@vietphat.com
 
- Miền Nam: Nguyễn Thị Ái Thu
  + Điện thoại: 0901 318 479
  + Email: thu@vietphat.com
 
Tổng đài hỗ trợ chung:
   + Điện thoại: 02871 077 078
   + Email: sales@vietphat.com
TIN TỨC LIÊN QUAN
Sản phẩm liên quan
Yêu cầu báo giá