× Kiểm tra đơn hàng

AstroCel II (Gasket Seal)

  • Thương hiệu:
  • Sản xuất tại:
    Malaysia
  • Mã HH:
  • Đơn vị tính:
    Cái
Tổng quan về sản phẩm
Giới thiệu:
- Được chứng nhận có thể hoạt động độc lập với hiệu suất cao
- Hoạt động với áp suất thấp nhất giúp giảm chi phí vận hành
- Là bộ lọc có nhiều kích thước
- Nhẹ và nhỏ gọn
 
 
Đặc điểm kỹ thuật: 
* Tiêu chuẩn EN1822: H13-U17
* Độ sâu tấm lọc (mm): Đa dạng
* Chất liệu: Sợi thủy tinh
* Chất liệu khung: Nhôm
* Kiểu phân tách: Hot Melt
* Vật liệu đệm (tiêu chuẩn): PU
* Vật liệu đệm (tùy chọn): Neoprene, EPDM
* Vị trí đệm (tiêu chuẩn): Downstream
* Vị trí đệm (tùy chọn): Upstream, Both Sides
* Mặt lưới bảo vệ: Cả hai
* Kích thước theo yêu cầu: Có
* Khả năng kháng khuẩn: Không
* Độ chênh áp khuyến nghị thay thế: 500 Pa
* Nhiệt độ hoạt động tối đa: 70°C
* Chứng nhận lọc khí: UL900, FM4920
Chọn sản phẩm
Chọn Tên HH Mã HH EN779 Kích Thước Lưu Lượng Áp Đầu Giá
Astrocel II (Gasket Seal) H13 610 x 305 x 69mm
M574-223-004 H13 610x305x69mm 300 CMH 105 Pa Liên hệ
Astrocel II (Gasket Seal) H13 610 x 610 x 69mm
M574-223-005 H13 610x610x69mm 600 CMH 105 Pa Liên hệ
Astrocel II (Gasket Seal) H13 610 x 762 x 69mm
M574-223-006 H13 610x762x69mm 750 CMH 105 Pa Liên hệ
Astrocel II (Gasket Seal) H13 610 x 915 x 69mm
M574-223-007 H13 610x915x69mm 900 CMH 105 Pa Liên hệ
Astrocel II (Gasket Seal) H13 610 x 1220 x 69mm
M574-223-008 H13 610x1220x69mm 1,205 CMH 105 Pa Liên hệ
Astrocel II (Gasket Seal) H13 610 x 1524 x 69mm
M574-223-1210 H13 610x1524x69mm 1,505 CMH 105 Pa Liên hệ
Astrocel II (Gasket Seal) H13 915 x 915 x 69mm
M574-223-019 H13 915x915x69mm 1,355 CMH 105 Pa Liên hệ
Astrocel II (Gasket Seal) H13 915 x 1220 x 69mm
M574-223-020 H13 915x1220x69mm 1,805 CMH 105 Pa Liên hệ
Astrocel II (Gasket Seal) H13 1220 x 1220 x 69mm
M574-223-538 H13 1220x1220x69mm 2,410 CMH 105 Pa Liên hệ
Astrocel II (Gasket Seal) H13 610 x 305 x 93mm
M574-323-004 H13 610x305x93mm 300 CMH 75 Pa Liên hệ
Astrocel II (Gasket Seal) H13 610 x 610 x 93mm
M574-323-005 H13 610x610x93mm 600 CMH 75 Pa Liên hệ
Astrocel II (Gasket Seal) H13 610 x 762 x 93mm
M574-323-006 H13 610x762x93mm 750 CMH 75 Pa Liên hệ
Astrocel II (Gasket Seal) H13 610 x 915 x 93mm
M574-323-007 H13 610x915x93mm 750 CMH 75 Pa Liên hệ
Astrocel II (Gasket Seal) H13 610 x 1220 x 93mm
M574-323-008 H13 610x1220x93mm 1,205 CMH 75 Pa Liên hệ
Astrocel II (Gasket Seal) H13 610 x 1524 x 93mm
M574-323-1210 H13 610x1524x93mm 1,505 CMH 75 Pa Liên hệ
Astrocel II (Gasket Seal) H13 915 x 915 x 93mm
M574-323-019 H13 915x915x93mm 1,355 CMH 75 Pa Liên hệ
Astrocel II (Gasket Seal) H13 915 x 1220 x 93mm
M574-323-020 H13 915x1220x93mm 1,805 CMH 75 Pa Liên hệ
Astrocel II (Gasket Seal) H13 1220 x 1220 x 93mm
M574-323-538 H13 1220x1220x93mm 2,410 CMH 75 Pa Liên hệ
Astrocel II (Gasket Seal) H13 610 x 305 x 117mm
M574-423-004 H13 610x305x117mm 300 CMH 65 Pa Liên hệ
Astrocel II (Gasket Seal) H13 610 x 610 x 117mm
M574-423-006 H13 610x610x117mm 600 CMH 65 Pa Liên hệ
Astrocel II (Gasket Seal) H13 610 x 762 x 117mm
M574-423-006 H13 610x762x117mm 750 CMH 65 Pa Liên hệ
Astrocel II (Gasket Seal) H13 610 x 915 x 117mm
M574-423-007 H13 610x915x117mm 900 CMH 65 Pa Liên hệ
Astrocel II (Gasket Seal) H13 610 x 1220 x 117mm
M574-423-008 H13 610x1220x117mm 1,205 CMH 65 Pa Liên hệ
Astrocel II (Gasket Seal) H13 610 x 1524 x 117mm
M574-423-1210 H13 610x1524x117mm 1,505 CMH 65 Pa Liên hệ
Astrocel II (Gasket Seal) H13 915 x 915 x 117mm
M574-423-019 H13 915x915x117mm 1,355 CMH 65 Pa Liên hệ
Astrocel II (Gasket Seal) H13 915 x 1220 x 117mm
M574-423-020 H13 915x1220x117mm 1,805 CMH 65 Pa Liên hệ
Astrocel II (Gasket Seal) H13 1220 x 1220 x 117mm
M574-423-538 H13 1220x1220x117mm 2,410 CMH 65 Pa Liên hệ
Astrocel II (Gasket Seal) H14 610 x 305 x 69mm
M575-223-004 H14 610x305x69mm 300 CMH 135 Pa Liên hệ
Astrocel II (Gasket Seal) H14 610 x 610 x 69mm
M575-223-005 H14 610x610x69mm 600 CMH 135 Pa Liên hệ
Astrocel II (Gasket Seal) H14 610 x 762 x 69mm
M575-223-006 H14 610x762x69mm 750 CMH 135 Pa Liên hệ
Astrocel II (Gasket Seal) H14 610 x 915 x 69mm
M575-223-007 H14 610x915x69mm 900 CMH 135 Pa Liên hệ
Astrocel II (Gasket Seal) H14 610 x 1220 x 69mm
M575-223-008 H14 610x1220x69mm 1,205 CMH 135 Pa Liên hệ
Astrocel II (Gasket Seal) H14 610 x 1524 x 69mm
M575-223-1210 H14 610x1524x69mm 1,505 CMH 135 Pa Liên hệ
Astrocel II (Gasket Seal) H14 915 x 915 x 69mm
M575-223-019 H14 915x915x69mm 1,355 CMH 135 Pa Liên hệ
Astrocel II (Gasket Seal) H14 915 x 1220 x 69mm
M575-223-020 H14 915x1220x69mm 1,805 CMH 135 Pa Liên hệ
Astrocel II (Gasket Seal) H14 1220 x 1220 x 69mm
M575-223-538 H14 1220x1220x69mm 2,410 CMH 135 Pa Liên hệ
Astrocel II (Gasket Seal) H14 610 x 305 x 93mm
M575-323-004 H14 610x305x93mm 300 CMH 95 Pa Liên hệ
Astrocel II (Gasket Seal) H14 610 x 610 x 93mm
M575-323-005 H14 610x610x93mm 600 CMH 95 Pa Liên hệ
Astrocel II (Gasket Seal) H14 610 x 762 x 93mm
M575-323-006 H14 610x762x93mm 750 CMH 95 Pa Liên hệ
Astrocel II (Gasket Seal) H14 610 x 915 x 93mm
M575-323-007 H14 610x915x93mm 900 CMH 95 Pa Liên hệ
Astrocel II (Gasket Seal) H14 610 x 1220 x 93mm
M575-323-008 H14 610x1220x93mm 1,205 CMH 95 Pa Liên hệ
Astrocel II (Gasket Seal) H14 610 x 1524 x 93mm
M575-323-1210 H14 610x1524x93mm 1,505 CMH 95 Pa Liên hệ
Astrocel II (Gasket Seal) H14 915 x 915 x 93mm
M575-323-019 H14 915x915x93mm 1,355 CMH 95 Pa Liên hệ
Astrocel II (Gasket Seal) H14 915 x 1220 x 93mm
M575-323-020 H14 915x1220x93mm 1,805 CMH 95 Pa Liên hệ
Astrocel II (Gasket Seal) H14 1220 x 1220 x 93mm
M575-323-538 H14 1220x1220x93mm 2,410 CMH 95 Pa Liên hệ
Astrocel II (Gasket Seal) H14 610 x 305 x 117mm
M575-423-004 H14 610x305x117mm 300 CMH 80 Pa Liên hệ
Astrocel II (Gasket Seal) H14 610 x 610 x 117mm
M575-423-005 H14 610x610x117mm 600 CMH 80 Pa Liên hệ
Astrocel II (Gasket Seal) H14 610 x 762 x 117mm
M575-423-006 H14 610x762x117mm 750 CMH 80 Pa Liên hệ
Astrocel II (Gasket Seal) H14 610 x 915 x 117mm
M575-423-007 H14 610x915x117mm 900 CMH 80 Pa Liên hệ
Astrocel II (Gasket Seal) H14 610 x 1220 x 117mm
M575-423-008 H14 610x1220x117mm 1,205 CMH 80 Pa Liên hệ
Astrocel II (Gasket Seal) H14 610 x 1524 x 117mm
M575-423-1210 H14 610x1524x117mm 1,505 CMH 80 Pa Liên hệ
Astrocel II (Gasket Seal) H14 915 x 915 x 117mm
M575-423-019 H14 915x915x117mm 1,355 CMH 80 Pa Liên hệ
Astrocel II (Gasket Seal) H14 915 x 1220 x 117mm
M575-423-020 H14 915x1220x117mm 1,805 CMH 80 Pa Liên hệ
Astrocel II (Gasket Seal) H14 1220 x 1220 x 117mm
M575-423-538 H14 1220x1220x117mm 2,410 CMH 80 Pa Liên hệ
Astrocel II (Gasket Seal) U15 610 x 305 x 69mm
M577-223-004 U15 610x305x69mm 300 CMH 150 Pa Liên hệ
Astrocel II (Gasket Seal) U15 610 x 610 x 69mm
M577-223-005 U15 610x610x69mm 600 CMH 150 Pa Liên hệ
Astrocel II (Gasket Seal) U15 610 x 762 x 69mm
M577-223-006 U15 610x762x69mm 750 CMH 150 Pa Liên hệ
Astrocel II (Gasket Seal) U15 610 x 915 x 69mm
M577-223-007 U15 610x915x69mm 900 CMH 150 Pa Liên hệ
Astrocel II (Gasket Seal) U15 610 x 1220 x 69mm
M577-223-008 U15 610x1220x69mm 1,205 CMH 150 Pa Liên hệ
Astrocel II (Gasket Seal) U15 610 x 1524 x 69mm
M577-223-1210 U15 610x1524x69mm 1,505 CMH 150 Pa Liên hệ
Astrocel II (Gasket Seal) U15 915 x 915 x 69mm
M577-223-019 H14 915x915x69mm 1,355 CMH 150 Pa Liên hệ
Astrocel II (Gasket Seal) U15 915 x 1220 x 69mm
M577-223-020 H14 915x1220x69mm 1,805 CMH 150 Pa Liên hệ
Astrocel II (Gasket Seal) U15 1220 x 1220 x 69mm
M577-223-538 U15 1220x1220x69mm 2,410 CMH 150 Pa Liên hệ
Astrocel II (Gasket Seal) U15 610 x 305 x 93mm
M577-323-004 U15 610x305x93mm 300 CMH 105 Pa Liên hệ
Astrocel II (Gasket Seal) U15 610 x 610 x 93mm
M577-323-005 U15 610x610x93mm 600 CMH 105 Pa Liên hệ
Astrocel II (Gasket Seal) U15 610 x 762 x 93mm
M577-323-006 U15 610x762x93mm 750 CMH 105 Pa Liên hệ
Astrocel II (Gasket Seal) U15 610 x 915 x 93mm
M577-323-007 U15 610x915x93mm 900 CMH 105 Pa Liên hệ
Astrocel II (Gasket Seal) U15 610 x 1220 x 93mm
M577-323-008 U15 610x1220x93mm 1,205 CMH 105 Pa Liên hệ
Astrocel II (Gasket Seal) U15 610 x 1524 x 93mm
M577-323-1210 U15 610x1524x93mm 1,505 CMH 105 Pa Liên hệ
Astrocel II (Gasket Seal) U15 915 x 915 x 93mm
M577-323-019 U15 915x915x93mm 1,355 CMH 105 Pa Liên hệ
Astrocel II (Gasket Seal) U15 915 x 1220 x 93mm
M577-323-020 U15 915x1220x93mm 1,805 CMH 105 Pa Liên hệ
Astrocel II (Gasket Seal) U15 1220 x 1220 x 93mm
M577-323-538 U15 1220x1220x93mm 2,410 CMH 105 Pa Liên hệ
Astrocel II (Gasket Seal) U15 610 x 305 x 117mm
M577-423-004 U15 610x305x117mm 300 CMH 90 Pa Liên hệ
Astrocel II (Gasket Seal) U15 610 x 610 x 117mm
M577-423-005 U15 610x610x117mm 600 CMH 90 Pa Liên hệ
Astrocel II (Gasket Seal) U15 610 x 762 x 117mm
M577-423-006 U15 610x762x117mm 750 CMH 90 Pa Liên hệ
Astrocel II (Gasket Seal) U15 610 x 915 x 117mm
M577-423-007 U15 610 x 915 x 117mm 900 CMH 90 Pa Liên hệ
Astrocel II (Gasket Seal) U15 610 x 1220 x 117mm
M577-423-008 U15 610x1220x117mm 1,205 CMH 90 Pa Liên hệ
Astrocel II (Gasket Seal) U15 610 x 1524 x 117mm
M577-423-1210 U15 610x1524x117mm 1,505 CMH 90 Pa Liên hệ
Astrocel II (Gasket Seal) U15 915 x 915 x 117mm
M577-423-019 U15 915x915x117mm 1,355 CMH 90 Pa Liên hệ
Astrocel II (Gasket Seal) U15 915 x 1220 x 117mm
M577-423-020 U15 915x1220x117mm 1,805 CMH 90 Pa Liên hệ
Astrocel II (Gasket Seal) U15 1220 x 1220 x 117mm
M577-423-538 U15 1220x1220x117mm 2,410 CMH 90 Pa Liên hệ
Tài liệu tham khảo
Tiêu đề Link download
Chưa có catalogue.
1 điểm 2 điểm 3 điểm 4 điểm 5 điểm
0
Hiện chưa có đánh giá nào
5 sao 0%
4 sao 0%
3 sao 0%
2 sao 0%
1 sao 0%
Câu hỏi về sản phẩm
Hãy đặt câu hỏi để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn tốt hơn, xin chân thành cảm ơn.
Lượt đánh giá
Câu hỏi
THÔNG TIN HỖ TRỢ
Nhân viên tư vấn:
- Miền Bắc: Lê Tố hơn
  + Điện thoại: 0916 557 639
  + Email: hon@vietphat.com
 
- Miền Trung: Dương Thế Tri
  + Điện thoại: 0964 722 319
  + Email: tri@vietphat.com
 
- Miền Nam: Nguyễn Thị Ái Thu
  + Điện thoại: 0901 318 479
  + Email: thu@vietphat.com
 
Tổng đài hỗ trợ chung:
   + Điện thoại: 02871 077 078
   + Email: sales@vietphat.com
TIN TỨC LIÊN QUAN
Sản phẩm liên quan