× Kiểm tra đơn hàng

AstroCel II (Gasket Seal)

  • Thương hiệu:
  • Sản xuất tại:
    Malaysia
  • Mã HH:
  • Đơn vị tính:
    Cái
Tổng quan về sản phẩm
Giới thiệu:
- Được chứng nhận có thể hoạt động độc lập với hiệu suất cao
- Hoạt động với áp suất thấp nhất giúp giảm chi phí vận hành
- Là bộ lọc có nhiều kích thước
- Nhẹ và nhỏ gọn
 
 
Đặc điểm kỹ thuật: 
* Tiêu chuẩn EN1822: H13-U17
* Độ sâu tấm lọc (mm): Đa dạng
* Chất liệu: Sợi thủy tinh
* Chất liệu khung: Nhôm
* Kiểu phân tách: Hot Melt
* Vật liệu đệm (tiêu chuẩn): PU
* Vật liệu đệm (tùy chọn): Neoprene, EPDM
* Vị trí đệm (tiêu chuẩn): Downstream
* Vị trí đệm (tùy chọn): Upstream, Both Sides
* Mặt lưới bảo vệ: Cả hai
* Kích thước theo yêu cầu: Có
* Khả năng kháng khuẩn: Không
* Độ chênh áp khuyến nghị thay thế: 500 Pa
* Nhiệt độ hoạt động tối đa: 70°C
* Chứng nhận lọc khí: UL900, FM4920
 
Thông số kỹ thuật:

Part Number

Actual Size mm

(W x H x D)

Rated Airflow

(CMH)

Rated Initial Resistance

(Pa)

H13

M574-223-004

610 x 305 x 69

300

105

M574-223-005

610 x 610 x 69

600

M574-223-006

610 x 762 x 69

750

M574-223-007

610 x 915 x 69

900

M574-223-008

610 x 1220 x 69

1,205

M574-223-1210

610 x 1524 x 69

1,505

M574-223-019

915 x 915 x 69

1,355

M574-223-020

915 x 1220 x 69

1,805

M574-223-538

1220 x 1220 x 69

2,410

M574-323-004

610 x 305 x 69

300

75

M574-323-005

610 x 610 x 69

600

M574-323-006

610 x 762 x 69

750

M574-323-007

610 x 915 x 69

900

M574-323-008

610 x 1220 x 69

1,205

M574-323-1210

610 x 1524 x 69

1,505

M574-323-019

915 x 915 x 69

1,355

M574-323-020

915 x 1220 x 69

1,805

M574-323-538

1220 x 1220 x 69

2,410

M574-423-004

610 x 305 x 69

300

65

M574-423-005

610 x 610 x 69

600

M574-423-006

610 x 762 x 69

750

M574-423-007

610 x 915 x 69

900

M574-423-008

610 x 1220 x 69

1,205

M574-423-1210

610 x 1524 x 69

1,505

M574-423-019

915 x 915 x 69

1,355

M574-423-020

915 x 1220 x 69

1,805

M574-423-538

1220 x 1220 x 69

2,410

H14

M575-223-004

610 x 305 x 69

300

135

M575-223-005

610 x 610 x 69

600

M575-223-006

610 x 762 x 69

750

M575-223-007

610 x 915 x 69

900

M575-223-008

610 x 1220 x 69

1,205

M575-223-1210

610 x 1524 x 69

1,505

M575-223-019

915 x 915 x 69

1,355

M575-223-020

915 x 1220 x 69

1,805

M575-223-538

1220 x 1220 x 69

2,410

M575-323-004

610 x 305 x 69

300

95

M575-323-005

610 x 610 x 69

600

M575-323-006

610 x 762 x 69

750

M575-323-007

610 x 915 x 69

900

M575-323-008

610 x 1220 x 69

1,205

M575-323-1210

610 x 1524 x 69

1,505

M575-323-019

915 x 915 x 69

1,355

M575-323-020

915 x 1220 x 69

1,805

M575-323-538

1220 x 1220 x 69

2,410

M575-423-004

610 x 305 x 69

300

80

M575-423-005

610 x 610 x 69

600

M575-423-006

610 x 762 x 69

750

M575-423-007

610 x 915 x 69

900

M575-423-008

610 x 1220 x 69

1,205

M575-423-1210

610 x 1524 x 69

1,505

M575-423-019

915 x 915 x 69

1,355

M575-423-020

915 x 1220 x 69

1,805

M575-423-538

1220 x 1220 x 69

2,410

U15

M577-223-004

610 x 305 x 69

300

150

M577-223-005

610 x 610 x 69

600

M577-223-006

610 x 762 x 69

750

M577-223-007

610 x 915 x 69

900

M577-223-008

610 x 1220 x 69

1,205

M577-223-1210

610 x 1524 x 69

1,505

M577-223-019

915 x 915 x 69

1,355

M577-223-020

915 x 1220 x 69

1,805

M577-223-538

1220 x 1220 x 69

2,410

M577-323-004

610 x 305 x 69

300

105

M577-323-005

610 x 610 x 69

600

M577-323-006

610 x 762 x 69

750

M577-323-007

610 x 915 x 69

900

M577-323-008

610 x 1220 x 69

1,205

M577-323-1210

610 x 1524 x 69

1,505

M577-323-019

915 x 915 x 69

1,355

M577-323-020

915 x 1220 x 69

1,805

M577-323-538

1220 x 1220 x 69

2,410

M577-423-004

610 x 305 x 69

300

90

M577-423-005

610 x 610 x 69

600

M577-423-006

610 x 762 x 69

750

M577-423-007

610 x 915 x 69

900

M577-423-008

610 x 1220 x 69

1,205

M577-423-1210

610 x 1524 x 69

1,505

M577-423-019

915 x 915 x 69

1,355

M577-423-020

915 x 1220 x 69

1,805

M577-423-538

1220 x 1220 x 69

2,410

*Other filter classifications are available upon request.

Chọn sản phẩm
Chọn Tên HH Mã HH Giá
AST-II 29A26E2H3G3 741x741x78mm (1T/P) R
M999-1313-087 Liên hệ
AST-II 29E90I2T3J3-U 570x1170x110mm
M905-333-292 Liên hệ
AST-II 29E90I2T3J3-U 1140x1140x110mm
M905-333-304 Liên hệ
AST-II 29E90I2T3J3-U 1170x1170x110mm
M905-333-700 Liên hệ
AST-II 17M99I2T3N3 610x1220x93mm
M578-333-008 Liên hệ
AST-II 13N99E2T3N3 305x305x66mm
M578-633-002 Liên hệ
AST-II 17N99E2T3N3 610x1220x69mm
M578-233-008 Liên hệ
AST-II 13M99E2T3M3 305x305x69mm
M577-233-002 Liên hệ
AST-II 43M99E2T3M3 610x305x69mm
M577-233-004 Liên hệ
AST-II 14M99E2T3M3 610x610x69mm
M577-233-005 Liên hệ
AST-II 45M99E2T3M3 610x762x69mm
M577-233-006 Liên hệ
AST-II 46M99E2T3M3 610x915x69mm
M577-233-007 Liên hệ
AST-II 17M99E2T3M3 610x1220x69mm
M577-233-008 Liên hệ
AST-II 51M99E2T3M3 762x762x69mm
M577-233-012 Liên hệ
AST-II 52M99E2T3M3 762x915x69mm
M577-233-013 Liên hệ
AST-II 53M99E2T3M3 762x1220x69mm
M577-233-014 Liên hệ
AST-II 58M99E2T3M3 915x915x69mm
M577-233-019 Liên hệ
AST-II 65M99E2T3M3 915x1220x69mm
M577-233-020 Liên hệ
AST-II 66M99E2T3M3 305x610x69mm
M577-233-023 Liên hệ
AST-II 17E99L2T3M3 610x1220x117mm
M577-433-008 Liên hệ
AST-II 66E99L2T3M3 305x610x117mm
M577-433-023 Liên hệ
AST-II 14M99C2T3M3 610x610x50mm
M577-933-005 Liên hệ
AST-II 13M99E2T3M3 305x305x66mm
M577-633-002 Liên hệ
AST-II 13E99I2T3M3 305x305x93mm
M577-333-002 Liên hệ
AST-II 14E99I2T3M3 610x610x93mm
M577-333-005 Liên hệ
AST-II 45E99I2T3M3 610x762x93mm
M577-333-006 Liên hệ
AST-II 46E99I2T3M3 610x915x93mm
M577-333-007 Liên hệ
AST-II 17E99I2T3M3 610x1220x93mm
M577-333-008 Liên hệ
AST-II 51E99I2T3M3 762x762x93mm
M577-333-012 Liên hệ
AST-II 52E99I2T3M3 762x915x93mm
M577-333-013 Liên hệ
AST-II 53E99I2T3M3 762x1220x93mm
M577-333-014 Liên hệ
AST-II 58E99I2T3M3 915x915x93mm
M577-333-019 Liên hệ
AST-II 65E99I2T3M3 915x1220x93mm
M577-333-020 Liên hệ
AST-II 66E99I2T3M3 305x610x93mm
M577-333-023 Liên hệ
AST-II 29E99I2T3M3 1220x1220x93mm
M577-333-538 Liên hệ
AST-II 29E99E2T3J3 457x610x69mm
M575-233-1011 Liên hệ
AST-II 13E99E2T1J3 305x305x69mm
M575-213-002 Liên hệ
AST-II 46E99E2T1J3 610x915x69mm
M575-213-007 Liên hệ
AST-II 29E99E2T3J3 610x457x69mm
M575-233-535 Liên hệ
AST-II 13A99L2T3J3 305x305x117mm
M575-433-002 Liên hệ
AST-II 14A99L2T3J3 610x610x117mm
M575-433-005 Liên hệ
AST-II 66A99L2T3J3 305x610x117mm
M575-433-023 Liên hệ
AST-II 14A99L2T3J3 610x610x149mm
M575-133-005 Liên hệ
AST-II 17A99L2T3J3 610x1220x149mm
M575-133-008 Liên hệ
AST-II 13E99E2T3J3 305x305x69mm
M575-233-002 Liên hệ
AST-II 43E99E2T3J3 610x305x69mm
M575-233-004 Liên hệ
AST-II 14E99E2T3J3 610x610x69mm
M575-233-005 Liên hệ
AST-II 45E99E2T3J3 610x762x69mm
M575-233-006 Liên hệ
AST-II 46E99E2T3J3 610x915x69mm
M575-233-007 Liên hệ
AST-II 17E99E2T3J3 610x1220x69mm
M575-233-008 Liên hệ
AST-II 51E99E2T3J3 762x762x69mm
M575-233-012 Liên hệ
AST-II 52E99E2T3J3 762x915x69mm
M575-233-013 Liên hệ
AST-II 53E99E2T3J3 762x1220x69mm
M575-233-014 Liên hệ
AST-II 58E99E2T3J3 915x915x69mm
M575-233-019 Liên hệ
AST-II 65E99E2T3J3 915x1220x69mm
M575-233-020 Liên hệ
AST-II 66E99E2T3J3 305x610x69mm
M575-233-023 Liên hệ
AST-II 29E99E2T3J3 1220x1220x69mm
M575-233-538 Liên hệ
AST-II 14E99C2T3J3 610x610x50mm
M575-933-005 Liên hệ
AST-II 17E99C2T3J3 610x1220x50mm
M575-933-008 Liên hệ
AST-II 13E99E2T3J3 305x305x66mm
M575-633-002 Liên hệ
AST-II 43E99E2T3J3 610x305x66mm
M575-633-004 Liên hệ
AST-II 14E99E2T3J3 610x610x66mm
M575-633-005 Liên hệ
AST-II 45E99E2T3J3 610x762x66mm
M575-633-006 Liên hệ
AST-II 17E99E2T3J3 610x1220x66mm
M575-633-008 Liên hệ
AST-II 51E99E2T3J3 762x762x66mm
M575-633-012 Liên hệ
AST-II 58E99E2T3J3 915x915x66mm
M575-633-019 Liên hệ
AST-II 13E99E2T3J3 305x305x80mm
M575-833-002 Liên hệ
AST-II 13A99I2T3J3 305x305x93mm
M575-333-002 Liên hệ
AST-II 14A99I2T3J3 610x610x93mm
M575-333-005 Liên hệ
AST-II 45A99I2T3J3 610x762x93mm
M575-333-006 Liên hệ
AST-II 46A99I2T3J3 610x915x93mm
M575-333-007 Liên hệ
AST-II 17A99I2T3J3 610x1220x93mm
M575-333-008 Liên hệ
AST-II 52A99I2T3J3 762x915x93mm
M575-333-013 Liên hệ
AST-II 53A99I2T3J3 762x1220x93mm
M575-333-014 Liên hệ
AST-II 58A99I2T3J3 915x915x93mm
M575-333-019 Liên hệ
AST-II 66A99I2T3J3 305x610x93mm
M575-333-023 Liên hệ
AST-II 29A99I2T3J3 1220x1220x93mm
M575-333-538 Liên hệ
AST-II 13A99I2T3G3 305x305x93mm
M574-333-002 Liên hệ
AST-II 14A99I2T3G3 610x610x93mm
M574-333-005 Liên hệ
AST-II 45A99I2T3G3 610x762x93mm
M574-333-006 Liên hệ
AST-II 46A99I2T3G3 610x915x93mm
M574-333-007 Liên hệ
AST-II 17A99I2T3G3 610x1220x93mm
M574-333-008 Liên hệ
AST-II 51A99I2T3G3 762x762x93mm
M574-333-012 Liên hệ
AST-II 52A99I2T3G3 762x915x93mm
M574-333-013 Liên hệ
AST-II 53A99I2T3G3 762x1220x93mm
M574-333-014 Liên hệ
AST-II 58A99I2T3G3 915x915x93mm
M574-333-019 Liên hệ
AST-II 65A99I2T3G3 915x1220x93mm
M574-333-020 Liên hệ
AST-II 66A99I2T3G3 305x610x93mm
M574-333-023 Liên hệ
AST-II 29A99I2T3G3 1220x1220x93mm
M574-333-538 Liên hệ
AST-II 14A99E2T3G3 610x610x80mm
M574-833-005 Liên hệ
AST-II 13A99E2T3G3 305x305x69mm
M574-233-002 Liên hệ
AST-II 43A99E2T3G3 610x305x69mm
M574-233-004 Liên hệ
AST-II 14A99E2T3G3 610x610x69mm
M574-233-005 Liên hệ
AST-II 45A99E2T3G3 610x762x69mm
M574-233-006 Liên hệ
AST-II 46A99E2T3G3 610x915x69mm
M574-233-007 Liên hệ
AST-II 17A99E2T3G3 610x1220x69mm
M574-233-008 Liên hệ
AST-II 51A99E2T3G3 762x762x69mm
M574-233-012 Liên hệ
AST-II 52A99E2T3G3 762x915x69mm
M574-233-013 Liên hệ
AST-II 53A99E2T3G3 762x1220x69mm
M574-233-014 Liên hệ
AST-II 58A99E2T3G3 915x915x69mm
M574-233-019 Liên hệ
AST-II 65A99E2T3G3 915x1220x69mm
M574-233-020 Liên hệ
AST-II 66A99E2T3G3 305x610x69mm
M574-233-023 Liên hệ
AST-II 29A99E2T3G3 1220x1220x69mm
M574-233-538 Liên hệ
AST-II 14A99C2T3G3 610x610x50mm
M574-933-005 Liên hệ
AST-II 13A99E2T3G3 305X305X66mm
M574-633-002 Liên hệ
AST-II 43A99E2T3G3 610x305x66mm
M574-633-004 Liên hệ
AST-II 14A99E2T3G3 610x610x66mm
M574-633-005 Liên hệ
AST-II 46A99E2T3G3 610x915x66mm
M574-633-007 Liên hệ
AST-II 17A99E2T3G3 610x1220x66mm
M574-633-008 Liên hệ
AST-II 66A99E2T3G3 305x610x66mm
M574-633-023 Liên hệ
AST-II 14A99L2T3G3 610x610x149mm
M574-133-005 Liên hệ
AST-II 46A99L2T3G3 610x915x149mm
M574-133-007 Liên hệ
AST-II 17A99L2T3G3 610x1220x149mm
M574-133-008 Liên hệ
AST-II 13A99L2T3G3 305x305x117mm
M574-433-002 Liên hệ
AST-II 14A99L2T3G3 610x610x117mm
M574-433-005 Liên hệ
AST-II 45A99L2T3G3 610x762x117mm
M574-433-006 Liên hệ
AST-II 17A99L2T3G3 610x1220x117mm
M574-433-008 Liên hệ
AST-II 17A99L2T3G3 610x1220x117mm
M574-433-023 Liên hệ
AST-II 46A99E2T1G3 610x915x69mm
M574-213-007 Liên hệ
AST-II 66A99E2T1G3 305x610x69mm
M574-213-023 Liên hệ
AST-II 35A99E2T1G3 530x530x69mm
M574-213-393 Liên hệ
AST-II 13A99E2T2G3 305x305x69mm
M574-223-002 Liên hệ
AST-II 43A99E2T2G3 610x305x69mm
M574-223-004 Liên hệ
AST-II 14A99E2T2G3 610x610x69mm
M574-223-005 Liên hệ
Tài liệu tham khảo
Tiêu đề Link download
Chưa có catalogue.
1 điểm 2 điểm 3 điểm 4 điểm 5 điểm
0
Hiện chưa có đánh giá nào
5 sao 0%
4 sao 0%
3 sao 0%
2 sao 0%
1 sao 0%
Câu hỏi về sản phẩm
Hãy đặt câu hỏi để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn tốt hơn, xin chân thành cảm ơn.
Lượt đánh giá
Câu hỏi
THÔNG TIN HỖ TRỢ
Nhân viên tư vấn:
- Miền Bắc: Lê Tố hơn
  + Điện thoại: 0916 557 639
  + Email: hon@vietphat.com
 
- Miền Trung: Dương Thế Tri
  + Điện thoại: 0964 722 319
  + Email: tri@vietphat.com
 
- Miền Nam: Nguyễn Thị Ái Thu
  + Điện thoại: 0901 318 479
  + Email: thu@vietphat.com
 
Tổng đài hỗ trợ chung:
   + Điện thoại: 02871 077 078
   + Email: sales@vietphat.com
TIN TỨC LIÊN QUAN
Sản phẩm liên quan