× Kiểm tra đơn hàng

BioCel® I

 • Thương hiệu:
 • Sản xuất tại:
  Malaysia
 • Mã HH:
 • Đơn vị tính:
  Cái
Tổng quan về sản phẩm
The BioCel I Filter is designed primarily to remove airborne biological contaminants in hospital-critical areas, and food and pharmaceutical processing plants.
 
Product Overview
 • Rigid all-metal construction and water-resistant media in a supported pleat-type configuration
 • Can be used in systems with difficult operating conditions, including:
  • Variable air volume
  • Turbulent airflow
  • Repeated fan shutdown
  • High temperature
  • High humidity
  • Intermittent exposure to water, such as sea coast installations
Typical Applications
 • Commercial Buildings
 • Healthcare
 • Schools and Universities
 • Food and Beverage
 • Pharmaceutical
Specification
 • EN1822: E10, E11
 • Filter Depth (mm): 149, 292
 • Media Type: Fibreglass
 • Frame Material: Galvanised Steel
 • Separator Style: Aluminium
 • Special Size Available: Yes
 • Antimicrobial Available: No
 • Header Type: Single, Double Header
 • Gasket Material (Standard): None
 • Gasket Material (Optional): Neoprene, PU
 • Recomm. Final Resistance: 500 Pa
 • Max Operating Temperature: 93°C
 • Air Filtration Certificate: UL 900
Chọn sản phẩm
Chọn Giá Tên HH Mã HH EN1822 Efficiency Media Type Frame Material Gasket Material Gasket Position Separator Stype Antimicrobial Header Type Faceguard Max Operating Temperature Air Filtration Certification Actual Size (HxWxD) Face Velocity Rated Airflow Rated Initial Resistance Recommended Final Resistance
Liên hệ
BIOCEL I SH E10 289x594x149mm
M510-532-415 E10 ≥ 85% Fibreglass Galvanised Steel None None Aluminium No Single No 93°C UL 900 289x594x149mm 1.5m/s 850CMH 250Pa 500Pa
Liên hệ
BIOCEL I SH E10 492x594x149mm
M510-532-425 E10 ≥ 85% Fibreglass Galvanised Steel None None Aluminium No Single No 93°C UL 900 492x594x149mm 1.5m/s 1,400CMH 250Pa 500Pa
Liên hệ
BIOCEL I SH E10 594x594x149mm
M510-532-413 E10 ≥ 85% Fibreglass Galvanised Steel None None Aluminium No Single No 93°C UL 900 594x594x149mm 1.5m/s 1,700CMH 250Pa 500Pa
Liên hệ
BIOCEL I DH E10 289x594x149mm
M511-631-405 E10 ≥ 85% Fibreglass Galvanised Steel None None Aluminium No Double No 93°C UL 900 289x594x149mm 1.5m/s 850CMH 250Pa 500Pa
Liên hệ
BIOCEL I DH E10 492x594x149mm
M511-631-403 E10 ≥ 85% Fibreglass Galvanised Steel None None Aluminium No Double No 93°C UL 900 492x594x149mm 1.5m/s 1,400CMH 250Pa 500Pa
Liên hệ
BIOCEL I DH E10 594x594x149mm
M511-631-404 E10 ≥ 85% Fibreglass Galvanised Steel None None Aluminium No Double No 93°C UL 900 594x594x149mm 1.5m/s 1,700CMH 250Pa 500Pa
Liên hệ
BIOCEL I SH E10 289x594x292mm
M510-532-416 E10 ≥ 85% Fibreglass Galvanised Steel None None Aluminium No Single No 93°C UL 900 289x594x292mm 2.5m/s 1,700CMH 250Pa 500Pa
Liên hệ
BIOCEL I SH E10 492x594x292mm
M510-532-423 E10 ≥ 85% Fibreglass Galvanised Steel None None Aluminium No Single No 93°C UL 900 492x594x292mm 2.5m/s 2,800CMH 250Pa 500Pa
Liên hệ
BIOCEL I SH E10 594x594x292mm
M510-532-414 E10 ≥ 85% Fibreglass Galvanised Steel None None Aluminium No Single No 93°C UL 900 594x594x292mm 2.5m/s 3,400CMH 250Pa 500Pa
Liên hệ
BIOCEL I DH E10 289x594x292mm
M511-631-402 E10 ≥ 85% Fibreglass Galvanised Steel None None Aluminium No Double No 93°C UL 900 289x594x292mm 2.5m/s 1,700CMH 250Pa 500Pa
Liên hệ
BIOCEL I DH E10 492x594x292mm
M511-631-406 E10 ≥ 85% Fibreglass Galvanised Steel None None Aluminium No Double No 93°C UL 900 492x594x292mm 2.5m/s 2,800CMH 250Pa 500Pa
Liên hệ
BIOCEL I DH E10 594x594x292mm
M511-631-401 E10 ≥ 85% Fibreglass Galvanised Steel None None Aluminium No Double No 93°C UL 900 594x594x292mm 2.5m/s 3,400CMH 250Pa 500Pa
Liên hệ
BIOCEL I DH E11 289x594x149mm
M611-631-405 E11 ≥ 95% Fibreglass Galvanised Steel None None Aluminium No Double No 93°C UL 900 289x594x149mm 1.5m/s 750CMH 250Pa 500Pa
Liên hệ
BIOCEL I DH E11 492x594x149mm
M611-631-403 E11 ≥ 95% Fibreglass Galvanised Steel None None Aluminium No Double No 93°C UL 900 492x594x149mm 1.5m/s 1,250CMH 250Pa 500Pa
Liên hệ
BIOCEL I DH E11 594x594x149mm
M611-631-404 E11 ≥ 95% Fibreglass Galvanised Steel None None Aluminium No Double No 93°C UL 900 594x594x149mm 1.5m/s 1,500CMH 250Pa 500Pa
Liên hệ
BIOCEL I SH E11 289x594x149mm
M610-532-415 E11 ≥ 95% Fibreglass Galvanised Steel None None Aluminium No Single No 93°C UL 900 289x594x149mm 1.5m/s 750CMH 250Pa 500Pa
Liên hệ
BIOCEL I SH E11 492x594x149mm
M610-532-425 E11 ≥ 95% Fibreglass Galvanised Steel None None Aluminium No Single No 93°C UL 900 492x594x149mm 1.5m/s 1,250CMH 250Pa 500Pa
Liên hệ
BIOCEL I SH E11 594x594x149mm
M610-532-413 E11 ≥ 95% Fibreglass Galvanised Steel None None Aluminium No Single No 93°C UL 900 594x594x149mm 1.5m/s 1,500CMH 250Pa 500Pa
Liên hệ
BIOCEL I DH E11 289x594x292mm
M611-631-402 E11 ≥ 95% Fibreglass Galvanised Steel None None Aluminium No Double No 93°C UL 900 289x594x292mm 2.5m/s 1,500CMH 250Pa 500Pa
Liên hệ
BIOCEL I DH E11 492x594x292mm
M611-631-406 E11 ≥ 95% Fibreglass Galvanised Steel None None Aluminium No Double No 93°C UL 900 492x594x292mm 2.5m/s 2,500CMH 250Pa 500Pa
Liên hệ
BIOCEL I DH E11 594x594x292mm
M611-631-401 E11 ≥ 95% Fibreglass Galvanised Steel None None Aluminium No Double No 93°C UL 900 594x594x292mm 2.5m/s 3,000CMH 250Pa 500Pa
Liên hệ
BIOCEL I SH E11 289x594x292mm
M610-532-416 E11 ≥ 95% Fibreglass Galvanised Steel None None Aluminium No Single No 93°C UL 900 289x594x292mm 2.5m/s 1,500CMH 250Pa 500Pa
Liên hệ
BIOCEL I SH E11 492x594x292mm
M610-532-423 E11 ≥ 95% Fibreglass Galvanised Steel None None Aluminium No Single No 93°C UL 900 492x594x292mm 2.5m/s 2,500CMH 250Pa 500Pa
Liên hệ
BIOCEL I SH E11 594x594x292mm
M610-532-414 E11 ≥ 95% Fibreglass Galvanised Steel None None Aluminium No Single No 93°C UL 900 594x594x292mm 2.5m/s 3,000CMH 250Pa 500Pa
Tài liệu tham khảo
Tiêu đề Link download
BioCel® I BioCel® I
Yêu cầu báo giá
Hãy nhập chi tiết thông tin về sản phẩm như tên, kích thước, vật liệu, màu sắc... các yêu cầu đặc điểm kỹ thuật khác để nhận báo giá chính xác.
1 điểm 2 điểm 3 điểm 4 điểm 5 điểm
0
Hiện chưa có đánh giá nào
5 sao 0%
4 sao 0%
3 sao 0%
2 sao 0%
1 sao 0%
Câu hỏi về sản phẩm
Hãy đặt câu hỏi để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn tốt hơn, xin chân thành cảm ơn.
Lượt đánh giá
Câu hỏi
THÔNG TIN HỖ TRỢ
Nhân viên tư vấn:
- Miền Bắc: Lê Tố hơn
  + Điện thoại: 0916 557 639
  + Email: hon@vietphat.com
 
- Miền Trung: Dương Thế Tri
  + Điện thoại: 0964 722 319
  + Email: tri@vietphat.com
 
- Miền Nam: Nguyễn Thị Ái Thu
  + Điện thoại: 0901 318 479
  + Email: thu@vietphat.com
 
Tổng đài hỗ trợ chung:
   + Điện thoại: 02871 077 078
   + Email: sales@vietphat.com
TIN TỨC LIÊN QUAN
Sản phẩm liên quan
Yêu cầu báo giá