× Kiểm tra đơn hàng

DriPak 2000

  • Thương hiệu:
  • Sản xuất tại:
    Malaysia
  • Mã HH:
  • Đơn vị tính:
    Cái
Tổng quan về sản phẩm
Giới thiệu:
- Vật liệu xếp lớp làm từ sợi tổng hợp
- Sử dụng vật liệu chịu nước
- Kết cấu túi hàn chắc chắn loại bỏ được khả năng bị rò rỉ
- Vật liệu có khả năng chống lại sự mài mòn và có thể hoạt động tốt trong môi trường có điều kiện 100% RH
 
Đặc điểm kỹ thuật:
* Tiêu chuẩn EN779: M5 - F9
* Tiêu chuẩn ASHRAE 52.2: MERV 10 - 15
* Tiêu chuẩn ISO 16890: ePM10 65%, 80%, 85%
* Độ sâu tấm lọc (mm): 305 - 914
* Chất liệu: Sợi thủy tinh
* Chất liệu khung: Thép mạ kẽm
* Kích thước theo yêu cầu: Có
* Khả năng kháng khuẩn: Tùy chọn
* Độ chênh áp khuyến nghị thay thế: 450 Pa
* Nhiệt độ hoạt động tối đa: 66°C
* Chứng nhận lọc khí: UL900
Chọn sản phẩm
Chọn Tên HH Mã HH EN779 Kích Thước Số Túi Lưu Lượng Áp Đầu Giá
DriPak 2000 M5 GI 289 x 594 x 305mm (4P)
M704-124-120 M5 289x594x305mm 4 1,700 CMH 88 Pa Liên hệ
DriPak 2000 M5 GI 492 x 594 x 305mm (6P)
M704-136-120 M5 492x594x305mm 6 2,800 CMH 88 Pa Liên hệ
DriPak 2000 M5 GI 594 x 594 x 305mm (8P)
M704-118-120 M5 594x594x305mm 8 3,400 CMH 88 Pa Liên hệ
DriPak 2000 M5 GI 289 x 594 x 381mm (4P)
M704-124-150 M5 289x594x381mm 4 1,700 CMH 78 Pa Liên hệ
DriPak 2000 M5 GI 492 x 594 x 381mm (6P)
M704-136-150 M5 492x594x381mm 6 2,800 CMH 78 Pa Liên hệ
DriPak 2000 M5 GI 594 x 594 x 381mm (8P)
M704-118-150 M5 594x594x381mm 8 3,400 CMH 78 Pa Liên hệ
DriPak 2000 M5 GI 289 x 594 x 533mm (4P)
M704-124-210 M5 289x594x533mm 4 1,700 CMH 68 Pa Liên hệ
DriPak 2000 M5 GI 492 x 594 x 533mm (6P)
M704-136-210 M5 492x594x533mm 6 2,800 CMH 68 Pa Liên hệ
DriPak 2000 M5 GI 594 x 594 x 533mm (8P)
M704-118-210 M5 594x594x533mm 8 3,400 CMH 68 Pa Liên hệ
DriPak 2000 M5 GI 289 x 594 x 610mm (4P)
M704-124-240 M5 289x594x610mm 4 1,700 CMH 53 Pa Liên hệ
DriPak 2000 M5 GI 492 x 594 x 610mm (6P)
M704-136-240 M5 492x594x610mm 6 2,800 CMH 53 Pa Liên hệ
DriPak 2000 M5 GI 594 x 594 x 610mm (8P)
M704-118-240 M5 594x594x610mm 8 3,400 CMH 53 Pa Liên hệ
DriPak 2000 M5 GI 289 x 594 x 762mm (4P)
M704-124-300 M5 289x594x762mm 4 1,700 CMH 45 Pa Liên hệ
DriPak 2000 M5 GI 492 x 594 x 762mm (6P)
M704-136-300 M5 492x594x762mm 6 2,800 CMH 45 Pa Liên hệ
DriPak 2000 M5 GI 594 x 594 x 762mm (8P)
M704-118-300 M5 594x594x762mm 8 3,400 CMH 45 Pa Liên hệ
DriPak 2000 M6 GI 289 x 594 x 305mm (4P)
M706-124-120 M6 289x594x305mm 4 1,700 CMH 100 Pa Liên hệ
DriPak 2000 M6 GI 492 x 594 x 305mm (6P)
M706-136-120 M6 492x594x305mm 6 2,800 CMH 100 Pa Liên hệ
DriPak 2000 M6 GI 594 x 594 x 305mm (8P)
M706-118-120 M6 594x594x305mm 8 3,400 CMH 100 Pa Liên hệ
DriPak 2000 M6 GI 289 x 594 x 381mm (4P)
M706-124-150 M6 289x594x381mm 4 1,700 CMH 87 Pa Liên hệ
DriPak 2000 M6 GI 492 x 594 x 381mm (6P)
M706-136-150 M6 492x594x381mm 6 2,800 CMH 87 Pa Liên hệ
DriPak 2000 M6 GI 594 x 594 x 381mm (8P)
M706-118-150 M6 594x594x381mm 8 3,400 CMH 87 Pa Liên hệ
DriPak 2000 M6 GI 289 x 594 x 533mm (4P)
M706-124-210 M6 289x594x533mm 4 1,700 CMH 77 Pa Liên hệ
DriPak 2000 M6 GI 492 x 594 x 533mm (6P)
M706-136-210 M6 492x594x533mm 6 2,800 CMH 77 Pa Liên hệ
DriPak 2000 M6 GI 594 x 594 x 533mm (8P)
M706-118-210 M6 594x594x533mm 8 3,400 CMH 77 Pa Liên hệ
DriPak 2000 M6 GI 289 x 594 x 610mm (4P)
M704-124-240 M5 289x594x610mm 4 1,700 CMH 61 Pa Liên hệ
DriPak 2000 M6 GI 492 x 594 x 610mm (6P)
M704-136-240 M6 492x594x610mm 6 2,800 CMH 61 Pa Liên hệ
DriPak 2000 M6 GI 594 x 594 x 610mm (8P)
M704-118-240 M6 594x594x610mm 8 3,400 CMH 61 Pa Liên hệ
DriPak 2000 M6 GI 289 x 594 x 762mm (4P)
M704-124-300 M6 289x594x762mm 4 1,700 CMH 53 Pa Liên hệ
DriPak 2000 M6 GI 492 x 594 x 762mm (6P)
M704-136-300 M6 492x594x762mm 6 2,800 CMH 53 Pa Liên hệ
DriPak 2000 M6 GI 594 x 594 x 762mm (8P)
M704-118-300 M6 594x594x762mm 8 3,400 CMH 53 Pa Liên hệ
DriPak 2000 M6 GI 289 x 594 x 914mm (4P)
M704-124-360 M6 289x594x914mm 4 1,700 CMH 46 Pa Liên hệ
DriPak 2000 M6 GI 492 x 594 x 914mm (6P)
M704-136-360 M6 492x594x914mm 6 2,800 CMH 46 Pa Liên hệ
DriPak 2000 M6 GI 594 x 594 x 914mm (8P)
M704-118-360 M6 594x594x914mm 8 3,400 CMH 46 Pa Liên hệ
DriPak 2000 F7 GI 289 x 594 x 305mm (4P)
M708-124-120 F7 289x594x305mm 4 1,700 CMH 116 Pa Liên hệ
DriPak 2000 F7 GI 492 x 594 x 305mm (6P)
M708-136-120 F7 492x594x305mm 6 2,800 CMH 116 Pa Liên hệ
DriPak 2000 F7 GI 594 x 594 x 305mm (8P)
M708-118-120 F7 594x594x305mm 8 3,400 CMH 116 Pa Liên hệ
DriPak 2000 F7 GI 289 x 594 x 381mm (4P)
M708-124-150 F7 289x594x381mm 4 1,700 CMH 102 Pa Liên hệ
DriPak 2000 F7 GI 492 x 594 x 381mm (6P)
M708-136-150 F7 492x594x381mm 6 2,800 CMH 102 Pa Liên hệ
DriPak 2000 F7 GI 594 x 594 x 381mm (8P)
M708-118-150 F7 594x594x381mm 8 3,400 CMH 102 Pa Liên hệ
DriPak 2000 F7 GI 289 x 594 x 533mm (4P)
M708-124-210 F7 289x594x533mm 4 1,700 CMH 90 Pa Liên hệ
DriPak 2000 F7 GI 492 x 594 x 533mm (6P)
M708-136-210 F7 492x594x533mm 6 2,800 CMH 90 Pa Liên hệ
DriPak 2000 F7 GI 594 x 594 x 533mm (8P)
M708-118-210 F7 594x594x533mm 8 3,400 CMH 90 Pa Liên hệ
DriPak 2000 F7 GI 289 x 594 x 610mm (4P)
M708-124-240 F7 289x594x610mm 4 1,700 CMH 73 Pa Liên hệ
DriPak 2000 F7 GI 492 x 594 x 610mm (6P)
M708-136-240 F7 492x594x610mm 6 2,800 CMH 73 Pa Liên hệ
DriPak 2000 F7 GI 594 x 594 x 610mm (8P)
M708-118-240 F7 594x594x610mm 8 3,400 CMH 73 Pa Liên hệ
DriPak 2000 F7 GI 289 x 594 x 762mm (4P)
M708-124-300 F7 289x594x762mm 4 1,700 CMH 65 Pa Liên hệ
DriPak 2000 F7 GI 492 x 594 x 762mm (6P)
M708-136-300 F7 492x594x762mm 6 2,800 CMH 65 Pa Liên hệ
DriPak 2000 F7 GI 594 x 594 x 762mm (8P)
M708-118-300 F7 594x594x762mm 8 3,400 CMH 65 Pa Liên hệ
DriPak 2000 F7 GI 289 x 594 x 914mm (4P)
M708-124-360 F7 289x594x914mm 4 1,700 CMH 58 Pa Liên hệ
DriPak 2000 F7 GI 492 x 594 x 914mm (6P)
M708-136-360 F7 492x594x914mm 6 2,800 CMH 58 Pa Liên hệ
DriPak 2000 F7 GI 594 x 594 x 914mm (8P)
M708-118-360 F7 594x594x914mm 8 3,400 CMH 58 Pa Liên hệ
DriPak 2000 F8 GI 289 x 594 x 305mm (4P)
M709-124-120 F8 289x594x305mm 4 1,700 CMH 139 Pa Liên hệ
DriPak 2000 F8 GI 492 x 594 x 305mm (6P)
M709-136-120 F8 492x594x305mm 6 2,800 CMH 139 Pa Liên hệ
DriPak 2000 F8 GI 594 x 594 x 305mm (8P)
M709-118-120 F8 594x594x305mm 8 3,400 CMH 139 Pa Liên hệ
DriPak 2000 F8 GI 289 x 594 x 381mm (4P)
M709-124-150 F8 289x594x381mm 4 1,700 CMH 123 Pa Liên hệ
DriPak 2000 F8 GI 492 x 594 x 381mm (6P)
M709-136-150 F8 492x594x381mm 6 2,800 CMH 123 Pa Liên hệ
DriPak 2000 F8 GI 594 x 594 x 381mm (8P)
M709-118-150 F8 594 x 594 x 381mm 8 3,400 CMH 123 Pa Liên hệ
DriPak 2000 F8 GI 289 x 594 x 533mm (4P)
M709-124-210 F8 289x594x533mm 4 1,700 CMH 112 Pa Liên hệ
DriPak 2000 F8 GI 492 x 594 x 533mm (6P)
M709-136-210 F8 492x594x533mm 6 2,800 CMH 112 Pa Liên hệ
DriPak 2000 F8 GI 594 x 594 x 533mm (8P)
M709-118-210 F8 594x594x533mm 8 3,400 CMH 112 Pa Liên hệ
DriPak 2000 F8 GI 289 x 594 x 610mm (4P)
M709-124-240 F8 289x594x610mm 4 1,700 CMH 88 Pa Liên hệ
DriPak 2000 F8 GI 492 x 594 x 610mm (6P)
M709-136-240 F8 492x594x610mm 6 2,800 CMH 88 Pa Liên hệ
DriPak 2000 F8 GI 594 x 594 x 610mm (8P)
M709-118-240 F8 594 x 594 x 610mm 8 3,400 CMH 88 Pa Liên hệ
DriPak 2000 F8 GI 289 x 594 x 762mm (4P)
M709-124-300 F8 289x594x762mm 4 1,700 CMH 80 Pa Liên hệ
DriPak 2000 F8 GI 492 x 594 x 762mm (6P)
M709-136-300 F8 492 x 594 x 762mm 6 2,800 CMH 80 Pa Liên hệ
DriPak 2000 F8 GI 594 x 594 x 762mm (8P)
M709-118-300 F8 594x594x762mm 8 3,400 CMH 80 Pa Liên hệ
DriPak 2000 F8 GI 289 x 594 x 914mm (4P)
M709-124-360 F8 289x594x914mm 4 1,700 CMH 72 Pa Liên hệ
DriPak 2000 F8 GI 492 x 594 x 914mm (6P)
M709-136-360 F8 492x594x914mm 6 2,800 CMH 72 Pa Liên hệ
DriPak 2000 F8 GI 594 x 594 x 914mm (8P)
M709-118-360 F8 594x594x914mm 8 3,400 CMH 72 Pa Liên hệ
DriPak 2000 F9 GI 289 x 594 x 305mm (4P)
M700-124-210 F9 289x594x305mm 4 1,700 CMH 165 Pa Liên hệ
DriPak 2000 F9 GI 492 x 594 x 305mm (6P)
M700-136-120 F9 492x594x305mm 6 2,800 CMH 165 Pa Liên hệ
DriPak 2000 F9 GI 594 x 594 x 305mm (8P)
M700-118-120 F9 594x594x305mm 8 3,400 CMH 165 Pa Liên hệ
DriPak 2000 F9 GI 289 x 594 x 381mm (4P)
M700-124-150 F9 289x594x381mm 4 1,700 CMH 145 Pa Liên hệ
DriPak 2000 F9 GI 492 x 594 x 381mm (6P)
M700-136-150 F9 492x594x381mm 6 2,800 CMH 145 Pa Liên hệ
DriPak 2000 F9 GI 594 x 594 x 381mm (8P)
M700-118-150 F9 594x594x381mm 8 3,400 CMH 145 Pa Liên hệ
DriPak 2000 F9 GI 289 x 594 x 533mm (4P)
M700-124-210 F9 289x594x533mm 4 1,700 CMH 132 Pa Liên hệ
DriPak 2000 F9 GI 492 x 594 x 533mm (6P)
M700-136-210 F9 492x594x533mm 6 2,800 CMH 132 Pa Liên hệ
DriPak 2000 F9 GI 594 x 594 x 533mm (8P)
M700-118-210 F9 594x594x533mm 8 3,400 CMH 132 Pa Liên hệ
DriPak 2000 F9 GI 289 x 594 x 610mm (4P)
M700-124-240 F9 289x594x610mm 4 1,700 CMH 105 Pa Liên hệ
DriPak 2000 F9 GI 492 x 594 x 610mm (6P)
M700-136-240 F9 492x594x610mm 6 2,800 CMH 105 Pa Liên hệ
DriPak 2000 F9 GI 594 x 594 x 610mm (8P)
M700-118-240 F9 594x594x610mm 8 3,400 CMH 105 Pa Liên hệ
DriPak 2000 F9 GI 289 x 594 x 762mm (4P)
M700-124-300 F9 289x594x762mm 4 1,700 CMH 95 Pa Liên hệ
DriPak 2000 F9 GI 492 x 594 x 762mm (6P)
M700-136-300 F9 492x594x762mm 6 2,800 CMH 95 Pa Liên hệ
DriPak 2000 F9 GI 594 x 594 x 762mm (8P)
M700-118-300 F9 594x594x762mm 8 3,400 CMH 95 Pa Liên hệ
DriPak 2000 F9 GI 289 x 594 x 914mm (4P)
M700-124-360 F9 289x594x914mm 4 1,700 CMH 85 Pa Liên hệ
DriPak 2000 F9 GI 492 x 594 x 914mm (6P)
M700-136-360 F9 492x594x914mm 6 2,800 CMH 85 Pa Liên hệ
DriPak 2000 F9 GI 594 x 594 x 914mm (8P)
M700-118-360 F9 594x594x914mm 8 3,400 CMH 85 Pa Liên hệ
Tài liệu tham khảo
Tiêu đề Link download
Catalogue DriPak 2000 Catalogue DriPak 2000
1 điểm 2 điểm 3 điểm 4 điểm 5 điểm
0
Hiện chưa có đánh giá nào
5 sao 0%
4 sao 0%
3 sao 0%
2 sao 0%
1 sao 0%
Câu hỏi về sản phẩm
Hãy đặt câu hỏi để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn tốt hơn, xin chân thành cảm ơn.
Lượt đánh giá
Câu hỏi
THÔNG TIN HỖ TRỢ
Nhân viên tư vấn:
- Miền Bắc: Lê Tố hơn
  + Điện thoại: 0916 557 639
  + Email: hon@vietphat.com
 
- Miền Trung: Dương Thế Tri
  + Điện thoại: 0964 722 319
  + Email: tri@vietphat.com
 
- Miền Nam: Nguyễn Thị Ái Thu
  + Điện thoại: 0901 318 479
  + Email: thu@vietphat.com
 
Tổng đài hỗ trợ chung:
   + Điện thoại: 02871 077 078
   + Email: sales@vietphat.com
TIN TỨC LIÊN QUAN
Sản phẩm liên quan