× Kiểm tra đơn hàng

DriPak 2000

  • Thương hiệu:
  • Sản xuất tại:
    Malaysia
  • Mã HH:
  • Đơn vị tính:
    Cái
Tổng quan về sản phẩm
Thông tin sản phẩm:
- Dripak 2000 có cấp lọc từ M5 đến F9, được sử dụng làm tầng lọc thứ cấp trong hệ thống HVAC.
- Độ tin cậy cao với lưu lượng gió lớn và khả năng giữ bụi cao.
- Hoạt động tốt trong môi trường độ ẩm cao.
- Nhẹ và chiếm ít diện tích lưu trữ.
- Vật liệu lọc làm bằng sợi tổng hợp siêu mịn cung cấp không khí sạch hơn.
- Túi lọc gồm nhiều lớp ma trận phức tạp liên kết lại với nhau để tăng độ bền vững.
- Cấu trúc là dạng lưới kép đảm bảo tổn thất áp ban đầu thấp. 
 
Ứng dụng:
- Thiết kế này thích hợp sử dụng trong thiết bị hệ thống HVAC, bệnh viện, nghành công nghiệp thực phẩm, trong nghành dược, điện tử bán dẫn, chế tạo linh kiện điện tử, chế tạo ô tô,...
 
Đặc điểm kỹ thuật:
- Vật liệu lọc: Sợi tổng hợp
- Hiệu suất: Chọn bên dưới [Chọn sản phẩm]
- Khung lọc: Tôn tráng kẽm
- Vận tốc gió: 2.5m/s
* Khả năng kháng khuẩn: Tùy chọn
- Nhiệt độ hoạt động: ≤ 66°C
- Độ tổn thất áp suất ban đầu: Chọn bên dưới [Chọn sản phẩm]
- Độ tổn thất áp suất cuối khuyến nghị: 450Pa
- Kích thước: Chọn bên dưới [Chọn sản phẩm]
- Lưu lượng: Chọn bên dưới [Chọn sản phẩm]
 
Thông số kỹ thuật:

Part Number

Nominal Size Inches

(W x H x D)

Actual Size mm

(W x H x D)

Number of Pocket

Rated Airflow

(CMH)

Rated Initial Resistance

(Pa)

M5 / MERV 10

M704-124-120

12 x 24 x 12

289 x 594 x 305

4

1,700

88

M704-136-120

20 x 24 x 12

492 x 594 x 305

6

2,800

M704-118-120

24 x 24 x 12

594 x 594 x 305

8

3,400

M704-124-150

12 x 24 x 15

289 x 594 x 381

4

1,700

78

M704-136-150

20 x 24 x 15

492 x 594 x 381

6

2,800

M704-118-150

24 x 24 x 15

594 x 594 x 381

8

3,400

M704-124-210

12 x 24 x 21

289 x 594 x 533

4

1,700

68

M704-136-210

20 x 24 x 21

492 x 594 x 533

6

2,800

M704-118-210

24 x 24 x 21

594 x 594 x 533

8

3,400

M704-124-240

12 x 24 x 24

289 x 594 x 610

4

1,700

53

M704-136-240

20 x 24 x 24

492 x 594 x 610

6

2,800

M704-118-300

24 x 24 x 24

594 x 594 x 610

8

3,400

M704-124-300

12 x 24 x 30

289 x 594 x 762

4

1,700

45

M704-136-300

20 x 24 x 30

492 x 594 x 762

6

2,800

M704-118-300

24 x 24 x 30

594 x 594 x 762

8

3,400

M6 / MERV 11 / ePM10 65%

M706-124-120

12 x 24 x 12

289 x 594 x 305

4

1,700

100

M706-136-120

20 x 24 x 12

492 x 594 x 305

6

2,800

M706-118-120

24 x 24 x 12

594 x 594 x 305

8

3,400

M706-124-150

12 x 24 x 15

289 x 594 x 381

4

1,700

87

M706-136-150

20 x 24 x 15

492 x 594 x 381

6

2,800

M706-118-150

24 x 24 x 15

594 x 594 x 381

8

3,400

M706-124-210

12 x 24 x 21

289 x 594 x 533

4

1,700

77

M706-136-210

20 x 24 x 21

492 x 594 x 533

6

2,800

M706-118-210

24 x 24 x 21

594 x 594 x 533

8

3,400

M706-124-240

12 x 24 x 24

289 x 594 x 610

4

1,700

61

M706-136-240

20 x 24 x 24

492 x 594 x 610

6

2,800

M706-118-240

24 x 24 x 24

594 x 594 x 610

8

3,400

M706-124-300

12 x 24 x 30

289 x 594 x 762

4

1,700

53

M706-136-300

20 x 24 x 30

492 x 594 x 762

6

2,800

M706-118-300

24 x 24 x 30

594 x 594 x 762

8

3,400

M706-124-360

12 x 24 x 36

289 x 594 x 914

4

1,700

46

M706-136-360

20 x 24 x 36

492 x 594 x 914

6

2,800

M706-118-360

24 x 24 x 36

594 x 594 x 914

8

3,400

F7 / MERV 13 / ePM10 80%

M708-124-120

12 x 24 x 12

289 x 594 x 305

4

1,700

116

M708-136-120

20 x 24 x 12

492 x 594 x 305

6

2,800

M708-118-120

24 x 24 x 12

594 x 594 x 305

8

3,400

M708-124-150

12 x 24 x 15

289 x 594 x 381

4

1,700

102

M708-136-150

20 x 24 x 15

492 x 594 x 381

6

2,800

M708-118-150

24 x 24 x 15

594 x 594 x 381

8

3,400

M708-124-210

12 x 24 x 21

289 x 594 x 533

4

1,700

90

M708-136-210

20 x 24 x 21

492 x 594 x 533

6

2,800

M708-118-210

24 x 24 x 21

594 x 594 x 533

8

3,400

M708-124-240

12 x 24 x 24

289 x 594 x 610

4

1,700

73

M708-136-240

20 x 24 x 24

492 x 594 x 610

6

2,800

M708-118-240

24 x 24 x 24

594 x 594 x 610

8

3,400

M708-124-300

12 x 24 x 30

289 x 594 x 762

4

1,700

65

M708-136-300

20 x 24 x 30

492 x 594 x 762

6

2,800

M708-118-300

24 x 24 x 30

594 x 594 x 762

8

3,400

M708-124-360

12 x 24 x 36

289 x 594 x 914

4

1,700

58

M708-136-360

20 x 24 x 36

492 x 594 x 914

6

2,800

M708-118-360

24 x 24 x 36

594 x 594 x 914

8

3,400

F8 / MERV 14 / ePM10 80%

M709-124-120

12 x 24 x 12

289 x 594 x 305

4

1,700

139

M709-136-120

20 x 24 x 12

492 x 594 x 305

6

2,800

M709-118-120

24 x 24 x 12

594 x 594 x 305

8

3,400

M709-124-150

12 x 24 x 15

289 x 594 x 381

4

1,700

123

M709-136-150

20 x 24 x 15

492 x 594 x 381

6

2,800

M709-118-150

24 x 24 x 15

594 x 594 x 381

8

3,400

M709-124-210

12 x 24 x 21

289 x 594 x 533

4

1,700

112

M709-136-210

20 x 24 x 21

492 x 594 x 533

6

2,800

M709-118-210

24 x 24 x 21

594 x 594 x 533

8

3,400

M709-124-240

12 x 24 x 24

289 x 594 x 610

4

1,700

88

M709-136-240

20 x 24 x 24

492 x 594 x 610

6

2,800

M709-118-240

24 x 24 x 24

594 x 594 x 610

8

3,400

M709-124-300

12 x 24 x 30

289 x 594 x 762

4

1,700

80

M709-136-300

20 x 24 x 30

492 x 594 x 762

6

2,800

M709-118-300

24 x 24 x 30

594 x 594 x 762

8

3,400

M709-124-360

12 x 24 x 36

289 x 594 x 914

4

1,700

72

M709-136-360

20 x 24 x 36

492 x 594 x 914

6

2,800

M709-118-360

24 x 24 x 36

594 x 594 x 914

8

3,400

F9 / MERV 15 / ePM10 85%

M709-124-120

12 x 24 x 12

289 x 594 x 305

4

1,700

165

M709-136-120

20 x 24 x 12

492 x 594 x 305

6

2,800

M709-118-120

24 x 24 x 12

594 x 594 x 305

8

3,400

M709-124-150

12 x 24 x 15

289 x 594 x 381

4

1,700

145

M709-136-150

20 x 24 x 15

492 x 594 x 381

6

2,800

M709-118-150

24 x 24 x 15

594 x 594 x 381

8

3,400

M709-124-210

12 x 24 x 21

289 x 594 x 533

4

1,700

132

M709-136-210

20 x 24 x 21

492 x 594 x 533

6

2,800

M709-118-210

24 x 24 x 21

594 x 594 x 533

8

3,400

M709-124-240

12 x 24 x 24

289 x 594 x 610

4

1,700

105

M709-136-240

20 x 24 x 24

492 x 594 x 610

6

2,800

M709-118-240

24 x 24 x 24

594 x 594 x 610

8

3,400

M709-124-300

12 x 24 x 30

289 x 594 x 762

4

1,700

95

M709-136-300

20 x 24 x 30

492 x 594 x 762

6

2,800

M709-118-300

24 x 24 x 30

594 x 594 x 762

8

3,400

M709-124-360

12 x 24 x 36

289 x 594 x 914

4

1,700

85

M709-136-360

20 x 24 x 36

492 x 594 x 914

6

2,800

M709-118-360

24 x 24 x 36

594 x 594 x 914

8

3,400

Chọn sản phẩm
Chọn Tên HH Mã HH Giá
DriPak 2000 80-85% 12x20x15" (3P)
M999-0717-054 Liên hệ
DriPak 2000 90-95% 289x365x381mm (4P)
M999-0719-085 Liên hệ
DriPak 2000 90-95% 289x391x381mm (4P)
M999-0719-086 Liên hệ
DriPak 2000 90-95% 24x24x15" (6P) INT
M999-074-005 Liên hệ
DRIPAK 2000 80-85% 592x592x600mm (6P) ACT
M999-079-038 Liên hệ
DRIPAK 2000 90-95% 12x12x21" (3P) 25MM
M709-403-210 Liên hệ
DRIPAK 2000 90-95% 12x24x21" (3P) 25MM
M709-423-210 Liên hệ
DRIPAK 2000 90-95% 24x24x21" (6P) 25MM
M709-416-210 Liên hệ
DRIPAK 2000 90-95% 12x12x25" (3P) 25MM
M709-403-250 Liên hệ
DRIPAK 2000 90-95% 12x24x25" (3P) 25MM
M709-423-250 Liên hệ
DRIPAK 2000 90-95% 24x24x25" (6P) 25MM
M709-416-250 Liên hệ
DRIPAK 2000 90-95% 24x12x12" (4P)
M709-194-120 Liên hệ
DRIPAK 2000 90-95% 24x12x12" (6P)
M709-196-120 Liên hệ
DRIPAK 2000 90-95% 16x20x12" (4P)
M709-154-120 Liên hệ
DRIPAK 2000 90-95% 16x20x12" (5P)
M709-155-120 Liên hệ
DRIPAK 2000 90-95% 20x20x12" (4P)
M709-144-120 Liên hệ
DRIPAK 2000 90-95% 20x20x12" (5P)
M709-145-120 Liên hệ
DRIPAK 2000 90-95% 20x20x12" (6P)
M709-146-120 Liên hệ
DRIPAK 2000 90-95% 24x20x12" (6P)
M709-186-120 Liên hệ
DRIPAK 2000 90-95% 12x24x12" (3P)
M709-123-120 Liên hệ
DRIPAK 2000 90-95% 12x24x12" (4P)
M709-124-120 Liên hệ
DRIPAK 2000 90-95% 12x24x12" (5P)
M709-125-120 Liên hệ
DRIPAK 2000 90-95% 12x24x12" (8P)
M709-128-120 Liên hệ
DRIPAK 2000 90-95% 20x24x12" (5P)
M709-135-120 Liên hệ
DRIPAK 2000 90-95% 24x24x12" (5P)
M709-115-120 Liên hệ
DRIPAK 2000 90-95% 24x24x12" (6P)
M709-116-120 Liên hệ
DRIPAK 2000 90-95% 24x24x12" (8P)
M709-118-120 Liên hệ
DRIPAK 2000 90-95% 24x24x12" (10P)
M709-110-120 Liên hệ
DRIPAK 2000 90-95% 16x25x12" (4P)
M709-164-120 Liên hệ
DRIPAK 2000 90-95% 16x25x12" (5P)
M709-165-120 Liên hệ
DRIPAK 2000 90-95% 20x25x12" (5P)
M709-175-120 Liên hệ
DRIPAK 2000 90-95% 20x25x12" (6P)
M709-176-120 Liên hệ
DRIPAK 2000 90-95% 12x24x13" (3P)
M709-123-130 Liên hệ
DRIPAK 2000 90-95% 24x24x13" (6P)
M709-116-130 Liên hệ
DRIPAK 2000 90-95% 12x24x14" (3P)
M709-123-140 Liên hệ
DRIPAK 2000 90-95% 24x24x14" (6P)
M709-116-140 Liên hệ
DRIPAK 2000 90-95% 12x12x15" (3P)
M709-203-150 Liên hệ
DRIPAK 2000 90-95% 12x12x15" (4P)
M709-204-150 Liên hệ
DRIPAK 2000 90-95% 24x12x15" (6P)
M709-196-150 Liên hệ
DRIPAK 2000 90-95% 16x20x15" (4P)
M709-154-150 Liên hệ
DRIPAK 2000 90-95% 20x20x15" (5P)
M709-145-150 Liên hệ
DRIPAK 2000 90-95% 20x20x15" (6P)
M709-146-150 Liên hệ
DRIPAK 2000 90-95% 24x20x15" (5P)
M709-185-150 Liên hệ
DRIPAK 2000 90-95% 24x20x15" (6P)
M709-186-150 Liên hệ
DRIPAK 2000 90-95% 24x20x15" (10P)
M709-180-150 Liên hệ
DRIPAK 2000 90-95% 12x24x15" (3P)
M709-123-150 Liên hệ
DRIPAK 2000 90-95% 12x24x15" (4P)
M709-124-150 Liên hệ
DRIPAK 2000 90-95% 12x24x15" (5P)
M709-125-150 Liên hệ
DRIPAK 2000 90-95% 20x24x15" (3P)
M709-133-150 Liên hệ
DRIPAK 2000 90-95% 20x24x15" (5P)
M709-135-150 Liên hệ
DRIPAK 2000 90-95% 20x24x15" (6P)
M709-136-150 Liên hệ
DRIPAK 2000 90-95% 24x24x15" (6P)
M709-116-150 Liên hệ
DRIPAK 2000 90-95% 24x24x15" (7P)
M709-117-150 Liên hệ
DRIPAK 2000 90-95% 24x24x15" (8P)
M709-118-150 Liên hệ
DRIPAK 2000 90-95% 24x24x15" (9P)
M709-119-150 Liên hệ
DRIPAK 2000 90-95% 24x24x15" (10P)
M709-110-150 Liên hệ
DRIPAK 2000 90-95% 24x24x15" (12P)
M709-112-150 Liên hệ
DRIPAK 2000 90-95% 12x24x19" (3P)
M709-123-190 Liên hệ
DRIPAK 2000 90-95% 20x24x19" (6P)
M709-136-190 Liên hệ
DRIPAK 2000 90-95% 24x24x19" (6P)
M709-116-190 Liên hệ
DRIPAK 2000 90-95% 12x24x20" (3P)
M709-123-200 Liên hệ
DRIPAK 2000 90-95% 20x24x20" (5P)
M709-135-200 Liên hệ
DRIPAK 2000 90-95% 24x24x20" (6P)
M709-116-200 Liên hệ
DRIPAK 2000 90-95% 12x12x21" (3P)
M709-203-210 Liên hệ
DRIPAK 2000 90-95% 12x12x21" (4P)
M709-204-210 Liên hệ
DRIPAK 2000 90-95% 24x12x21" (3P)
M709-193-210 Liên hệ
DRIPAK 2000 90-95% 24x12x21" (6P)
M709-196-210 Liên hệ
DRIPAK 2000 90-95% 24x12x21" (8P)
M709-198-210 Liên hệ
DRIPAK 2000 90-95% 20x20x21" (5P)
M709-145-210 Liên hệ
DRIPAK 2000 90-95% 20x20x21" (6P)
M709-146-210 Liên hệ
DRIPAK 2000 90-95% 20x20x21" (8P)
M709-148-210 Liên hệ
DRIPAK 2000 90-95% 24x20x21" (6P)
M709-186-210 Liên hệ
DRIPAK 2000 90-95% 24x20x21" (8P)
M709-188-210 Liên hệ
DRIPAK 2000 90-95% 12x24x21" (3P)
M709-123-210 Liên hệ
DRIPAK 2000 90-95% 12x24x21" (4P)
M709-124-210 Liên hệ
DRIPAK 2000 90-95% 12x24x21" (5P)
M709-125-210 Liên hệ
DRIPAK 2000 90-95% 12x24x21" (6P)
M709-126-210 Liên hệ
DRIPAK 2000 90-95% 20x24x21" (5P)
M709-135-210 Liên hệ
DRIPAK 2000 90-95% 20x24x21" (6P)
M709-136-210 Liên hệ
DRIPAK 2000 90-95% 20x24x21" (8P)
M709-138-210 Liên hệ
DRIPAK 2000 90-95% 24x24x21" (6P)
M709-116-210 Liên hệ
DRIPAK 2000 90-95% 24x24x21" (8P)
M709-118-210 Liên hệ
DRIPAK 2000 90-95% 24x24x21" (9P)
M709-119-210 Liên hệ
DRIPAK 2000 90-95% 24x24x21" (10P)
M709-110-210 Liên hệ
DRIPAK 2000 90-95% 12x24x22" (4P)
M709-124-220 Liên hệ
DRIPAK 2000 90-95% 24x24x22" (6P)
M709-116-220 Liên hệ
DRIPAK 2000 90-95% 24x24x22" (8P)
M709-118-220 Liên hệ
DRIPAK 2000 90-95% 12x24x24" (3P)
M709-123-240 Liên hệ
DRIPAK 2000 90-95% 12x24x24" (4P)
M709-124-240 Liên hệ
DRIPAK 2000 90-95% 20x24x24" (6P)
M709-136-240 Liên hệ
DRIPAK 2000 90-95% 24x24x24" (6P)
M709-116-240 Liên hệ
DRIPAK 2000 90-95% 24x24x24" (8P)
M709-118-240 Liên hệ
DRIPAK 2000 90-95% 12x12x25" (4P)
M709-204-250 Liên hệ
DRIPAK 2000 90-95% 24x12x25" (4P)
M709-194-250 Liên hệ
DRIPAK 2000 90-95% 12x24x25" (4P)
M709-124-250 Liên hệ
DRIPAK 2000 90-95% 20x24x25" (6P)
M709-136-250 Liên hệ
DRIPAK 2000 90-95% 24x24x25" (8P)
M709-118-250 Liên hệ
DRIPAK 2000 90-95% 12x12x30" (4P)
M709-204-300 Liên hệ
DRIPAK 2000 90-95% 24x12x30" (6P)
M709-196-300 Liên hệ
DRIPAK 2000 90-95% 24x12x30" (8P)
M709-198-300 Liên hệ
DRIPAK 2000 90-95% 24x20x30" (8P)
M709-188-300 Liên hệ
DRIPAK 2000 90-95% 12x24x30" (3P)
M709-123-300 Liên hệ
DRIPAK 2000 90-95% 12x24x30" (4P)
M709-124-300 Liên hệ
DRIPAK 2000 90-95% 12x24x30" (5P)
M709-125-300 Liên hệ
DRIPAK 2000 90-95% 20x24x30" (5P)
M709-135-300 Liên hệ
DRIPAK 2000 90-95% 20x24x30" (6P)
M709-136-300 Liên hệ
DRIPAK 2000 90-95% 20x24x30" (8P)
M709-138-300 Liên hệ
DRIPAK 2000 90-95% 24x24x30" (6P)
M709-116-300 Liên hệ
DRIPAK 2000 90-95% 24x24x30" (8P)
M709-118-300 Liên hệ
DRIPAK 2000 90-95% 24x24x30" (10P)
M709-110-300 Liên hệ
DRIPAK 2000 90-95% 12x24x36" (3P)
M709-123-360 Liên hệ
DRIPAK 2000 90-95% 12x24x36" (4P)
M709-124-360 Liên hệ
DRIPAK 2000 90-95% 20x24x36" (5P)
M709-135-360 Liên hệ
DRIPAK 2000 90-95% 20x24x36" (6P)
M709-136-360 Liên hệ
DRIPAK 2000 90-95% 24x24x36" (6P)
M709-116-360 Liên hệ
DRIPAK 2000 90-95% 24x24x36" (8P)
M709-118-360 Liên hệ
DRIPAK 2000 90-95% 24x24x36" (9P)
M709-119-360 Liên hệ
DRIPAK 2000 90-95% 24x24x36" (10P)
M709-110-360 Liên hệ
DRIPAK 2000 80-85% 12x12x12" (4P)
M708-204-120 Liên hệ
DRIPAK 2000 80-85% 24x12x12" (3P)
M708-193-120 Liên hệ
DRIPAK 2000 80-85% 12x24x12" (3P)
M708-123-120 Liên hệ
DRIPAK 2000 80-85% 20x24x12" (6P)
M708-136-120 Liên hệ
DRIPAK 2000 80-85% 24x24x12" (6P)
M708-116-120 Liên hệ
DRIPAK 2000 80-85% 24x24x12" (8P)
M708-118-120 Liên hệ
DRIPAK 2000 80-85% 24x12x15" (3P)
M708-193-150 Liên hệ
DRIPAK 2000 80-85% 24x12x15" (5P)
M708-195-150 Liên hệ
DRIPAK 2000 80-85% 24x12x15" (6P)
M708-196-150 Liên hệ
DRIPAK 2000 80-85% 20x20x15" (5P)
M708-145-150 Liên hệ
DRIPAK 2000 80-85% 20x20x15" (6P)
M708-146-150 Liên hệ
DRIPAK 2000 80-85% 24x20x15" (5P)
M708-185-150 Liên hệ
DRIPAK 2000 80-85% 24x20x15" (6P)
M708-186-150 Liên hệ
DRIPAK 2000 80-85% 12x24x15" (3P)
M708-123-150 Liên hệ
DRIPAK 2000 80-85% 12x24x15" (4P)
M708-124-150 Liên hệ
DRIPAK 2000 80-85% 12x24x15" (5P)
M708-125-150 Liên hệ
DRIPAK 2000 80-85% 20x24x15" (5P)
M708-135-150 Liên hệ
DRIPAK 2000 80-85% 20x24x15" (6P)
M708-136-150 Liên hệ
DRIPAK 2000 80-85% 24x24x15" (5P)
M708-115-150 Liên hệ
DRIPAK 2000 80-85% 24x24x15" (6P)
M708-116-150 Liên hệ
DRIPAK 2000 80-85% 24x24x15" (8P)
M708-118-150 Liên hệ
DRIPAK 2000 80-85% 24x24x15" (10P)
M708-110-150 Liên hệ
DRIPAK 2000 80-85% 12x12x21" (3P)
M708-203-210 Liên hệ
DRIPAK 2000 80-85% 24x12x21" (3P)
M708-193-210 Liên hệ
DRIPAK 2000 80-85% 24x12x21" (4P)
M708-194-210 Liên hệ
DRIPAK 2000 80-85% 24x12x21" (6P)
M708-196-210 Liên hệ
DRIPAK 2000 80-85% 24x12x21" (8P)
M708-198-210 Liên hệ
DRIPAK 2000 80-85% 20x20x21" (5P)
M708-145-210 Liên hệ
DRIPAK 2000 80-85% 20x20x21" (6P)
M708-146-210 Liên hệ
DRIPAK 2000 80-85% 24x20x21" (5P)
M708-185-210 Liên hệ
DRIPAK 2000 80-85% 24x20x21" (6P)
M708-186-210 Liên hệ
DRIPAK 2000 80-85% 24x20x21" (8P)
M708-188-210 Liên hệ
DRIPAK 2000 80-85% 12x24x21" (3P)
M708-123-210 Liên hệ
DRIPAK 2000 80-85% 12x24x21" (4P)
M708-124-210 Liên hệ
DRIPAK 2000 80-85% 12x24x21" (5P)
M708-125-210 Liên hệ
DRIPAK 2000 80-85% 20x24x21" (5P)
M708-135-210 Liên hệ
DRIPAK 2000 80-85% 20x24x21" (6P)
M708-136-210 Liên hệ
DRIPAK 2000 80-85% 24x24x21" (5P)
M708-115-210 Liên hệ
DRIPAK 2000 80-85% 24x24x21" (5P)
M708-115-210 Liên hệ
DRIPAK 2000 80-85% 24x24x21" (6P)
M708-116-210 Liên hệ
DRIPAK 2000 80-85% 24x24x21" (8P)
M708-118-210 Liên hệ
DRIPAK 2000 80-85% 24x24x21" (9P)
M708-119-210 Liên hệ
DRIPAK 2000 80-85% 24x24x21" (10P)
M708-110-210 Liên hệ
DRIPAK 2000 80-85% 12x24x22" (4P)
M708-124-220 Liên hệ
DRIPAK 2000 80-85% 24x24x22" (8P)
M708-118-220 Liên hệ
DRIPAK 2000 80-85% 12+12+24" (3P)
M708-203-240 Liên hệ
DRIPAK 2000 80-85% 12x24x24" (3P)
M708-123-240 Liên hệ
DRIPAK 2000 80-85% 24x24x24" (6P)
M708-116-240 Liên hệ
DRIPAK 2000 80-85% 24x12x25" (4P)
M708-194-250 Liên hệ
DRIPAK 2000 80-85% 24x20x25" (6P)
M708-186-250 Liên hệ
DRIPAK 2000 80-85% 12x24x25" (3P)
M708-123-250 Liên hệ
DRIPAK 2000 80-85% 12x24x25" (4P)
M708-124-250 Liên hệ
DRIPAK 2000 80-85% 24x24x25" (6P)
M708-116-250 Liên hệ
DRIPAK 2000 80-85% 24x24x25" (8P)
M708-118-250 Liên hệ
DRIPAK 2000 80-85% 20x24x26" (6P)
M708-136-260 Liên hệ
DRIPAK 2000 80-85% 24x24x26" (10P)
M708-110-260 Liên hệ
DRIPAK 2000 80-85% 24x24x26" (12P)
M708-112-260 Liên hệ
DRIPAK 2000 80-85% 12x24x28" (5P)
M708-125-280 Liên hệ
DRIPAK 2000 80-85% 24x12x30" (4P)
M708-194-300 Liên hệ
DRIPAK 2000 80-85% 12x24x30" (3P)
M708-123-300 Liên hệ
DRIPAK 2000 80-85% 12x24x30" (4P)
M708-124-300 Liên hệ
DRIPAK 2000 80-85% 12x24x30" (5P)
M708-125-300 Liên hệ
DRIPAK 2000 80-85% 20x24x30" (6P)
M708-136-300 Liên hệ
DRIPAK 2000 80-85% 24x24x30" (6P)
M708-116-300 Liên hệ
DRIPAK 2000 80-85% 24x24x30" (8P)
M708-118-300 Liên hệ
DRIPAK 2000 80-85% 24x24x30" (10P)
M708-110-300 Liên hệ
DRIPAK 2000 80-85% 24x24x30" (12P)
M708-112-300 Liên hệ
DRIPAK 2000 80-85% 12x24x36" (3P)
M708-123-360 Liên hệ
DRIPAK 2000 80-85% 12x24x36" (4P)
M708-124-360 Liên hệ
DRIPAK 2000 80-85% 20x24x36" (5P)
M708-135-360 Liên hệ
DRIPAK 2000 80-85% 20x24x36" (6P)
M708-136-360 Liên hệ
DRIPAK 2000 80-85% 24x24x36" (6P)
M708-116-360 Liên hệ
DRIPAK 2000 80-85% 24x24x36" (8P)
M708-118-360 Liên hệ
DRIPAK 2000 80-85% 24x24x36" (9P)
M708-119-360 Liên hệ
DRIPAK 2000 80-85% 24x24x37" (10P)
M708-110-370 Liên hệ
DRIPAK 2000 80-85% 20x24x21" (8P) 25MM
M708-438-210 Liên hệ
DRIPAK 2000 80-85% 24x24x21" (8P) 25MM
M708-418-210 Liên hệ
DRIPAK 2000 80-85% 24x24x37" (10P) 25MM
M708-410-370 Liên hệ
DRIPAK 2000 80-85% 24x24x10" (6P)
M708-116-100 Liên hệ
DriPak 2000 80-85% 12x24x10" (3P)
M708-123-100 Liên hệ
DriPak 2000 80-85% 24x12x10" (6P)
M708-196-100 Liên hệ
DriPak 2000 80-85% 12x12x15" (3P)
M708-203-150 Liên hệ
DRIPAK 2000 60-65% 12x12x15" (3P) 25MM
M706-403-150 Liên hệ
DRIPAK 2000 60-65% 12x24x15" (3P) 25MM
M706-423-150 Liên hệ
DRIPAK 2000 60-65% 24x24x15" (6P) 25MM
M706-416-150 Liên hệ
DRIPAK 2000 60-65% 12x24x21" (3P) 25MM
M706-423-210 Liên hệ
DRIPAK 2000 60-65% 24x24x21" (6P) 25MM
M706-416-210 Liên hệ
DRIPAK 2000 60-65% 12x24x12" (3P)
M706-123-120 Liên hệ
DRIPAK 2000 60-65% 24x24x12" (6P)
M706-116-120 Liên hệ
DRIPAK 2000 60-65% 24x20x13" (6P)
M706-186-130 Liên hệ
DRIPAK 2000 60-65% 12x12x15" (3P)
M706-203-150 Liên hệ
DRIPAK 2000 60-65% 24x12x15" (6P)
M706-196-150 Liên hệ
DRIPAK 2000 60-65% 20x20x15" (5P)
M706-145-150 Liên hệ
DRIPAK 2000 60-65% 20x20x15" (6P)
M706-146-150 Liên hệ
DRIPAK 2000 60-65% 24x20x15" (5P)
M706-185-150 Liên hệ
DRIPAK 2000 60-65% 24x20x15" (6P)
M706-186-150 Liên hệ
DRIPAK 2000 60-65% 12x24x15" (3P)
M706-123-150 Liên hệ
DRIPAK 2000 60-65% 12x24x15" (4P)
M706-124-150 Liên hệ
DRIPAK 2000 60-65% 20x24x15" (5P)
M706-135-150 Liên hệ
DRIPAK 2000 60-65% 20x24x15" (6P)
M706-136-150 Liên hệ
DRIPAK 2000 60-65% 24x24x15" (6P)
M706-116-150 Liên hệ
DRIPAK 2000 60-65% 24x24x15" (8P)
M706-118-150 Liên hệ
DRIPAK 2000 60-65% 24x20x19" (6P)
M706-186-190 Liên hệ
DRIPAK 2000 60-65% 12x24x19" (3P)
M706-123-190 Liên hệ
DRIPAK 2000 60-65% 24x24x19" (6P)
M706-116-190 Liên hệ
DRIPAK 2000 60-65% 24x24x20" (6P)
M706-116-200 Liên hệ
DRIPAK 2000 60-65% 12x12x21" (3P)
M706-203-210 Liên hệ
DRIPAK 2000 60-65% 24x12x21" (4P)
M706-194-210 Liên hệ
DRIPAK 2000 60-65% 24x12x21" (6P)
M706-196-210 Liên hệ
DRIPAK 2000 60-65% 24x12x21" (8P)
M706-198-210 Liên hệ
DRIPAK 2000 60-65% 16x20x21" (5P)
M706-155-210 Liên hệ
DRIPAK 2000 60-65% 20x20x21" (5P)
M706-145-210 Liên hệ
DRIPAK 2000 60-65% 20x20x21" (6P)
M706-146-210 Liên hệ
DRIPAK 2000 60-65% 24x20x21" (6P)
M706-186-210 Liên hệ
DRIPAK 2000 60-65% 24x20x21" (8P)
M706-188-210 Liên hệ
DRIPAK 2000 60-65% 12x24x21" (3P)
M706-123-210 Liên hệ
DRIPAK 2000 60-65% 12x24x21" (4P)
M706-124-210 Liên hệ
DRIPAK 2000 60-65% 12x24x21" (5P)
M706-125-210 Liên hệ
DRIPAK 2000 60-65% 20x24x21" (5P)
M706-135-210 Liên hệ
DRIPAK 2000 60-65% 20x24x21" (6P)
M706-136-210 Liên hệ
DRIPAK 2000 60-65% 24x24x21" (6P)
M706-116-210 Liên hệ
DRIPAK 2000 60-65% 24x24x21" (8P)
M706-118-210 Liên hệ
DRIPAK 2000 60-65% 24x24x21" (10P)
M706-110-210 Liên hệ
DRIPAK 2000 60-65% 24x24x24" (6P)
M706-116-240 Liên hệ
DRIPAK 2000 60-65% 24x24x24" (8P)
M706-118-240 Liên hệ
DRIPAK 2000 60-65% 12x12x25" (4P)
M706-204-250 Liên hệ
DRIPAK 2000 60-65% 24x12x25" (4P)
M706-194-250 Liên hệ
DRIPAK 2000 60-65% 12x24x25" (4P)
M706-124-250 Liên hệ
DRIPAK 2000 60-65% 24x24x25" (6P)
M706-116-250 Liên hệ
DRIPAK 2000 60-65% 24x24x25" (8P)
M706-118-250 Liên hệ
DRIPAK 2000 60-65% 12x24x30" (3P)
M706-123-300 Liên hệ
DRIPAK 2000 60-65% 12x24x30" (4P)
M706-124-300 Liên hệ
DRIPAK 2000 60-65% 12x24x30" (5P)
M706-125-300 Liên hệ
DRIPAK 2000 60-65% 12x24x30" (6P)
M706-126-300 Liên hệ
DRIPAK 2000 60-65% 20x24x30" (5P)
M706-135-300 Liên hệ
DRIPAK 2000 60-65% 20x24x30" (6P)
M706-136-300 Liên hệ
DRIPAK 2000 60-65% 24x24x30" (6P)
M706-116-300 Liên hệ
DRIPAK 2000 60-65% 24x24x30" (8P)
M706-118-300 Liên hệ
DRIPAK 2000 60-65% 24x24x30" (10P)
M706-110-300 Liên hệ
DRIPAK 2000 60-65% 12x24x36" (3P)
M706-123-360 Liên hệ
DRIPAK 2000 60-65% 12x24x36" (4P)
M706-124-360 Liên hệ
DRIPAK 2000 60-65% 20x24x36" (5P)
M706-135-360 Liên hệ
DRIPAK 2000 60-65% 20x24x36" (6P)
M706-136-360 Liên hệ
DRIPAK 2000 60-65% 24x24x36" (6P)
M706-116-360 Liên hệ
DRIPAK 2000 60-65% 24x24x36" (8P)
M706-118-360 Liên hệ
DRIPAK 2000 60-65% 24x24x36" (9P)
M706-119-360 Liên hệ
DRIPAK 2000 60-65% 24x24x36" (10P)
M706-110-360 Liên hệ
DRIPAK 2000 40-45% 12x24x12" (3P)
M704-123-120 Liên hệ
DRIPAK 2000 40-45% 24x24x12" (6P)
M704-116-120 Liên hệ
DRIPAK 2000 40-45% 12x24x14" (3P)
M704-123-140 Liên hệ
DRIPAK 2000 40-45% 24x24x14" (6P)
M704-116-140 Liên hệ
DRIPAK 2000 40-45% 24x24x15" (6P)
M704-116-150 Liên hệ
DRIPAK 2000 40-45% 24x24x15" (8P)
M704-118-150 Liên hệ
DRIPAK 2000 40-45% 12x24x19" (3P)
M704-123-190 Liên hệ
DRIPAK 2000 40-45% 24x24x19" (6P)
M704-116-190 Liên hệ
DRIPAK 2000 40-45% 12x24x21" (3P)
M704-123-210 Liên hệ
DRIPAK 2000 40-45% 24x24x21" (6P)
M704-116-210 Liên hệ
DRIPAK 2000 40-45% 20x24x15" (5P) 25MM
M704-435-150 Liên hệ
DRIPAK 2000 40-45% 24x24x21" (6P) 25MM
M704-416-210 Liên hệ
DRIPAK 2000 90-95% (WHITE) 24x24x12'' (6P)
M702-116-120 Liên hệ
DRIPAK 2000 90-95% (WHITE) 12x24x12'' (3P)
M702-123-120 Liên hệ
DRIPAK 2000 90-95% (WHITE) 12x24x15'' (3P)
M702-123-150 Liên hệ
DRIPAK 2000 >95% (F9) 24x24x21" (6P)
M700-116-210 Liên hệ
DRIPAK 2000 >95% (F9) 12x24x21" (3P)
M700-123-210 Liên hệ
DriPak 2000 ≥95% 24x24x24" (8P)
M700-118-240 Liên hệ
Tài liệu tham khảo
Tiêu đề Link download
Catalogue DriPak 2000 Catalogue DriPak 2000
Yêu cầu báo giá
Hãy nhập chi tiết thông tin về sản phẩm như tên, kích thước, vật liệu, màu sắc... các yêu cầu đặc điểm kỹ thuật khác để nhận báo giá chính xác.
1 điểm 2 điểm 3 điểm 4 điểm 5 điểm
0
Hiện chưa có đánh giá nào
5 sao 0%
4 sao 0%
3 sao 0%
2 sao 0%
1 sao 0%
Câu hỏi về sản phẩm
Hãy đặt câu hỏi để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn tốt hơn, xin chân thành cảm ơn.
Lượt đánh giá
Câu hỏi
THÔNG TIN HỖ TRỢ
Nhân viên tư vấn:
- Miền Bắc: Lê Tố hơn
  + Điện thoại: 0916 557 639
  + Email: hon@vietphat.com
 
- Miền Trung: Dương Thế Tri
  + Điện thoại: 0964 722 319
  + Email: tri@vietphat.com
 
- Miền Nam: Nguyễn Thị Ái Thu
  + Điện thoại: 0901 318 479
  + Email: thu@vietphat.com
 
Tổng đài hỗ trợ chung:
   + Điện thoại: 02871 077 078
   + Email: sales@vietphat.com
TIN TỨC LIÊN QUAN
Sản phẩm liên quan
Yêu cầu gọi lại