× Kiểm tra đơn hàng

Lọc EPA Dạng Hộp

BioCel® I
Bộ lọc BioCel® I được thiết kế chủ yếu để loại bỏ các chất gây ô nhiễm sinh học trong không khí tại các khu vực quan trọng của bệnh viện và các nhà máy chế biến thực phẩm và dược phẩm. Được đánh giá ở mức hiệu suất 95% trên 0,3 micromet thách thức aerosol và MERV 16 theo tiêu chuẩn ASHRAE 52.2.

Yêu cầu báo giá