× Kiểm tra đơn hàng

VariCel l HT - 500

  • Thương hiệu:
  • Sản xuất tại:
    Malaysia
  • Mã HH:
  • Đơn vị tính:
    Cái
Tổng quan về sản phẩm
Giới thiệu:
- Là sản phẩm có cấu tạo xuất sắc
- Được thiết kế cho lò nướng và các ứng dụng có nhiệt độ cao
- Nhiệt độ hoạt động tối đa 260°C
 
Đặc điểm kỹ thuật: 
* Tiêu chuẩn EN779: M6 - F9
* Tiêu chuẩn ASHRAE 52.2: MERV 11 -15
* Độ sâu tấm lọc (mm): 149, 292
* Chất liệu: Sợi thủy tinh
* Chất liệu khung: Thép mạ kẽm
* Vật liệu phân tách: Nhôm
* Chất kết dính: Keo Silicone đỏ
* Kích thước theo yêu cầu: Có
* Khả năng kháng khuẩn: Tùy chọn
* Loại Header: Một, hai hoặc không Header
* Độ chênh áp khuyến nghị thay thế: 450 Pa
* Nhiệt độ hoạt động tối đa: 260°C
 
Thông số kỹ thuật:

Part Number

Nominal Size Inches

(W x H x D)

Actual Size mm

(W x H x D)

Header Type

Rated Airflow

(CMH)

Rated Initial Resistance

(Pa)

M6 / MERV 11

M3561-3500-1006

12 x 24 x 6

289 x 594 x 149

Single

850

40

M3561-3500-1007

20 x 24 x 6

492 x 594 x 149

1,400

M3561-3500-1008

24 x 24 x 6

594 x 594 x 149

1,700

M3562-3500-1006

12 x 24 x 6

289 x 594 x 149

Double

850

M3562-3500-1007

20 x 24 x 6

492 x 594 x 149

1,400

M3562-3500-1008

24 x 24 x 6

594 x 594 x 149

1,700

M3563-3500-1006

12 x 24 x 6

289 x 594 x 149

None

850

35

M3563-3500-1007

20 x 24 x 6

492 x 594 x 149

1,400

M3563-3500-1008

24 x 24 x 6

594 x 594 x 149

1,700

M3561-5500-1009

12 x 24 x 12

289 x 594 x 292

Single

1,700

100

M3561-5500-1010

20 x 24 x 12

492 x 594 x 292

2,800

M3561-5500-1004

24 x 24 x 12

594 x 594 x 292

3,400

M3562-5500-1009

12 x 24 x 12

289 x 594 x 292

Double

1,700

M3562-5500-1010

20 x 24 x 12

492 x 594 x 292

2,800

M3562-5500-1004

24 x 24 x 12

594 x 594 x 292

3,400

M3563-5500-1009

12 x 24 x 12

289 x 594 x 292

None

1,700

80

M3563-5500-1010

20 x 24 x 12

492 x 594 x 292

2,800

M3563-5500-1004

24 x 24 x 12

594 x 594 x 292

3,400

F7 / MERV 13

M3581-3500-1006

12 x 24 x 6

289 x 594 x 149

Single

850

75

M3581-3500-1007

20 x 24 x 6

492 x 594 x 149

1,400

M3581-3500-1008

24 x 24 x 6

594 x 594 x 149

1,700

M3582-3500-1006

12 x 24 x 6

289 x 594 x 149

Double

850

M3582-3500-1007

20 x 24 x 6

492 x 594 x 149

1,400

M3582-3500-1008

24 x 24 x 6

594 x 594 x 149

1,700

M3583-3500-1006

12 x 24 x 6

289 x 594 x 149

None

850

60

M3583-3500-1007

20 x 24 x 6

492 x 594 x 149

1,400

M3583-3500-1008

24 x 24 x 6

594 x 594 x 149

1,700

M3581-5500-1009

12 x 24 x 12

289 x 594 x 292

Single

1,700

130

M3581-5500-1010

20 x 24 x 12

492 x 594 x 292

2,800

M3581-5500-1004

24 x 24 x 12

594 x 594 x 292

3,400

M3582-5500-1009

12 x 24 x 12

289 x 594 x 292

Double

1,700

M3582-5500-1010

20 x 24 x 12

492 x 594 x 292

2,800

M3582-5500-1004

24 x 24 x 12

594 x 594 x 292

3,400

M3583-5500-1009

12 x 24 x 12

289 x 594 x 292

None

1,700

115

M3583-5500-1010

20 x 24 x 12

492 x 594 x 292

2,800

M3583-5500-1004

24 x 24 x 12

594 x 594 x 292

3,400

F8 / MERV 14

M3591-3500-1006

12 x 24 x 6

289 x 594 x 149

Single

850

95

M3591-3500-1007

20 x 24 x 6

492 x 594 x 149

1,400

M3591-3500-1008

24 x 24 x 6

594 x 594 x 149

1,700

M3592-3500-1006

12 x 24 x 6

289 x 594 x 149

Double

850

M3592-3500-1007

20 x 24 x 6

492 x 594 x 149

1,400

M3592-3500-1008

24 x 24 x 6

594 x 594 x 149

1,700

M3593-3500-1006

12 x 24 x 6

289 x 594 x 149

None

850

75

M3593-3500-1007

20 x 24 x 6

492 x 594 x 149

1,400

M3593-3500-1008

24 x 24 x 6

594 x 594 x 149

1,700

M3591-5500-1009

12 x 24 x 12

289 x 594 x 292

Single

1,700

145

M3591-5500-1010

20 x 24 x 12

492 x 594 x 292

2,800

M3591-5500-1004

24 x 24 x 12

594 x 594 x 292

3,400

M3592-5500-1009

12 x 24 x 12

289 x 594 x 292

Double

1,700

M3592-5500-1010

20 x 24 x 12

492 x 594 x 292

2,800

M3592-5500-1004

24 x 24 x 12

594 x 594 x 292

3,400

M3593-5500-1009

12 x 24 x 12

289 x 594 x 292

None

1,700

120

M3593-5500-1010

20 x 24 x 12

492 x 594 x 292

2,800

M3593-5500-1004

24 x 24 x 12

594 x 594 x 292

3,400

F9 / MERV 15

M3501-3500-1006

12 x 24 x 6

289 x 594 x 149

Single

850

135

M3501-3500-1007

20 x 24 x 6

492 x 594 x 149

1,400

M3501-3500-1008

24 x 24 x 6

594 x 594 x 149

1,700

M3502-3500-1006

12 x 24 x 6

289 x 594 x 149

Double

850

M3502-3500-1007

20 x 24 x 6

492 x 594 x 149

1,400

M3502-3500-1008

24 x 24 x 6

594 x 594 x 149

1,700

M3503-3500-1006

12 x 24 x 6

289 x 594 x 149

None

850

115

M3503-3500-1007

20 x 24 x 6

492 x 594 x 149

1,400

M3503-3500-1008

24 x 24 x 6

594 x 594 x 149

1,700

M3501-5500-1009

12 x 24 x 12

289 x 594 x 292

Single

1,700

180

M3501-5500-1010

20 x 24 x 12

492 x 594 x 292

2,800

M3501-5500-1004

24 x 24 x 12

594 x 594 x 292

3,400

M3502-5500-1009

12 x 24 x 12

289 x 594 x 292

Double

1,700

M3502-5500-1010

20 x 24 x 12

492 x 594 x 292

2,800

M3502-5500-1004

24 x 24 x 12

594 x 594 x 292

3,400

M3503-5500-1009

12 x 24 x 12

289 x 594 x 292

None

1,700

155

M3503-5500-1010

20 x 24 x 12

492 x 594 x 292

2,800

M3503-5500-1004

24 x 24 x 12

594 x 594 x 292

3,400

Chọn sản phẩm
Chọn Tên HH Mã HH EN1822 Kích Thước Loại Header Lưu Lượng Áp Đầu Giá
Varicel I HT-500 M6 (Si) 289 x 594 x 149mm
M3561-3500-1006 M6 289x594x149mm Single 850 CMH 40 Pa Liên hệ
Varicel I HT-500 M6 (Si) 492 x 594 x 149mm
M3561-3500-1007 M6 492x594x149mm Single 1,400 CMH 40 Pa Liên hệ
Varicel I HT-500 M6 (Si) 594 x 594 x 149mm
M3561-3500-1008 M6 594x594x149mm Single 1,700 CMH 40 Pa Liên hệ
Varicel I HT-500 M6 (Do) 289 x 594 x 149mm
M3562-3500-1006 M6 289x594x149mm Double 850 CMH 40 Pa Liên hệ
Varicel I HT-500 M6 (Do) 492 x 594 x 149mm
M3562-3500-1007 M6 492x594x149mm Double 1,400 CMH 40 Pa Liên hệ
Varicel I HT-500 M6 (Do) 594 x 594 x 149mm
M3562-3500-1008 M6 594 x 594 x 149mm Double 1,700 CMH 40 Pa Liên hệ
Varicel I HT-500 M6 (No) 289 x 594 x 149mm
M3563-3500-1006 M6 289x594x149mm None 850 CMH 35 Pa Liên hệ
Varicel I HT-500 M6 (No) 492 x 594 x 149mm
M3563-3500-1007 M6 492x594x149mm None 1,400 CMH 35 Pa Liên hệ
Varicel I HT-500 M6 (No) 594 x 594 x 149mm
M3563-3500-1008 M6 594x594x149mm None 1,700 CMH 35 Pa Liên hệ
Varicel I HT-500 M6 (Si) 289 x 594 x 292mm
M3561-5500-1009 M6 289x594x292mm Single 1,700 CMH 100 Pa Liên hệ
Varicel I HT-500 M6 (Si) 492 x 594 x 292mm
M3561-5500-1010 M6 492x594x292mm Single 2,800 CMH 100 Pa Liên hệ
Varicel I HT-500 M6 (Si) 594 x 594 x 292mm
M3561-5500-1004 M6 594x594x292mm Single 3,400 CMH 100 Pa Liên hệ
Varicel I HT-500 M6 (Do) 289 x 594 x 292mm
M3562-5500-1009 M6 289x594x292mm Double 1,700 CMH 100 Pa Liên hệ
Varicel I HT-500 M6 (Do) 492 x 594 x 292mm
M356-5500-1010 M6 492x594x292mm Double 2,800 CMH 100 Pa Liên hệ
Varicel I HT-500 M6 (Do) 594 x 594 x 292mm
M3562-5500-1004 M6 594x594x292mm Double 3,400 CMH 100 Pa Liên hệ
Varicel I HT-500 M6 (No) 289 x 594 x 292mm
M3563-5500-1009 M6 289x594x292mm None 1,700 CMH 80 Pa Liên hệ
Varicel I HT-500 M6 (No) 492 x 594 x 292mm
M3563-5500-1010 M6 492x594x292mm None 2,800 CMH 80 Pa Liên hệ
Varicel I HT-500 M6 (No) 594 x 594 x 292mm
M3563-5500-1004 M6 594x594x292mm None 3,400 CMH 80 Pa Liên hệ
Varicel I HT-500 F7 (Si) 289 x 594 x 149mm
M3581-3500-1006 F7 289x594x149mm Single 850 CMH 75 Pa Liên hệ
Varicel I HT-500 F7 (Si) 492 x 594 x 149mm
M3581-3500-1007 F7 492x594x149mm Single 1,400 CMH 75 Pa Liên hệ
Varicel I HT-500 F7 (Si) 594 x 594 x 149mm
M3581-3500-1008 F7 594x594x149mm Single 1,700 CMH 75 Pa Liên hệ
Varicel I HT-500 F7 (Do) 289 x 594 x 149mm
M3582-3500-1006 F7 289x594x149mm Double 850 CMH 75 Pa Liên hệ
Varicel I HT-500 F7 (Do) 492 x 594 x 149mm
M3582-3500-1007 F7 492x594x149mm Double 1,400 CMH 75 Pa Liên hệ
Varicel I HT-500 F7 (Do) 594 x 594 x 149mm
M3582-3500-1008 F7 594x594x149mm Double 1,700 CMH 75 Pa Liên hệ
Varicel I HT-500 F7 (No) 289 x 594 x 149mm
M3583-3500-1006 F7 289x594x149mm None 850 CMH 60 Pa Liên hệ
Varicel I HT-500 F7 (No) 492 x 594 x 149mm
M3583-3500-1007 F7 492x594x149mm None 1,400 CMH 60 Pa Liên hệ
Varicel I HT-500 F7 (No) 594 x 594 x 149mm
M3583-3500-1008 F7 594x594x149mm None 1,700 CMH 60 Pa Liên hệ
Varicel I HT-500 F7 (Si) 289 x 594 x 292mm
M3581-5500-1009 F7 289x594x292mm Single 1,700 CMH 130 Pa Liên hệ
Varicel I HT-500 F7 (Si) 492 x 594 x 292mm
M3581-5500-1010 F7 492x594x292mm Single 2,800 CMH 130 Pa Liên hệ
Varicel I HT-500 F7 (Si) 594 x 594 x 292mm
M3581-5500-1004 F7 594x594x292mm Single 3,400 CMH 130 Pa Liên hệ
Varicel I HT-500 F7 (Do) 289 x 594 x 292mm
M3582-5500-1009 F7 289x594x292mm Double 1,700 CMH 130 Pa Liên hệ
Varicel I HT-500 F7 (Do) 492 x 594 x 292mm
M3582-5500-1010 F7 492x594x292mm Double 2,800 CMH 130 Pa Liên hệ
Varicel I HT-500 F7 (Do) 594 x 594 x 292mm
M3582-5500-1004 F7 594x594x292mm Double 3,400 CMH 130 Pa Liên hệ
Varicel I HT-500 F7 (No) 289 x 594 x 292mm
M3583-5500-1009 F7 289x594x292mm None 1,700 CMH 115 Pa Liên hệ
Varicel I HT-500 F7 (No) 492 x 594 x 292mm
M3583-5500-1010 F7 492x594x292mm None 2,800 CMH 115 Pa Liên hệ
Varicel I HT-500 F7 (No) 594 x 594 x 292mm
M3583-5500-1004 F7 594x594x292mm None 3,400 CMH 115 Pa Liên hệ
Varicel I HT-500 F8 (Si) 289 x 594 x 149mm
M3591-3500-1006 F8 289x594x149mm Single 850 CMH 95 Pa Liên hệ
Varicel I HT-500 F8 (Si) 492 x 594 x 149mm
M3591-3500-1007 F8 492x594x149mm Single 1,400 CMH 95 Pa Liên hệ
Varicel I HT-500 F8 (Si) 594 x 594 x 149mm
M3591-3500-1008 F8 594x594x149mm Single 1,700 CMH 95 Pa Liên hệ
Varicel I HT-500 F8 (Do) 289 x 594 x 149mm
M3592-3500-1006 F8 289x594x149mm Double 850 CMH 95 Pa Liên hệ
Varicel I HT-500 F8 (Do) 492 x 594 x 149mm
M3592-3500-1007 F8 492x594x149mm Double 1,400 CMH 95 Pa Liên hệ
Varicel I HT-500 F8 (Do) 594 x 594 x 149mm
M3592-3500-1008 F8 594x594x149mm Double 1,700 CMH 95 Pa Liên hệ
Varicel I HT-500 F8 (No) 289 x 594 x 149mm
M3593-3500-1006 F8 289x594x149mm None 850 CMH 75 Pa Liên hệ
Varicel I HT-500 F8 (No) 492 x 594 x 149mm
M3593-3500-1007 F8 492x594x149mm None 1,400 CMH 75 Pa Liên hệ
Varicel I HT-500 F8 (No) 594 x 594 x 149mm
M3593-3500-1008 F8 594x594x149mm None 1,700 CMH 75 Pa Liên hệ
Varicel I HT-500 F8 (Si) 289 x 594 x 292mm
M3591-5500-1009 F8 289x594x292mm Single 1,700 CMH 145 Pa Liên hệ
Varicel I HT-500 F8 (Si) 492 x 594 x 292mm
M3591-5500-1010 F8 492x594x292mm Single 2,800 CMH 145 Pa Liên hệ
Varicel I HT-500 F8 (Si) 594 x 594 x 292mm
M3591-5500-1004 F8 594x594x292mm Single 3,400 CMH 145 Pa Liên hệ
Varicel I HT-500 F8 (Do) 289 x 594 x 292mm
M3592-5500-1009 F8 289x594x292mm Double 1,700 CMH 145 Pa Liên hệ
Varicel I HT-500 F8 (Do) 492 x 594 x 292mm
M3592-5500-1010 F8 492x594x292mm Double 2,800 CMH 145 Pa Liên hệ
Varicel I HT-500 F8 (Do) 594 x 594 x 292mm
M3592-5500-1004 F8 594x594x292mm Double 3,400 CMH 145 Pa Liên hệ
Varicel I HT-500 F8 (No) 289 x 594 x 292mm
M3593-5500-1009 F8 289 x 594 x 292mm None 1,700 CMH 120 Pa Liên hệ
Varicel I HT-500 F8 (No) 492 x 594 x 292mm
M3593-5500-1010 F8 492x594x292mm None 2,800 CMH 120 Pa Liên hệ
Varicel I HT-500 F8 (No) 594 x 594 x 292mm
M3593-5500-1004 F8 594x594x292mm None 3,400 CMH 120 Pa Liên hệ
Varicel I HT-500 F9 (Si) 289 x 594 x 149mm
M3501-3500-1006 F9 289x594x149mm Single 850 CMH 135 Pa Liên hệ
Varicel I HT-500 F9 (Si) 492 x 594 x 149mm
M3501-3500-1007 F9 492x594x149mm Single 1,400 CMH 135 Pa Liên hệ
Varicel I HT-500 F9 (Si) 594 x 594 x 149mm
M3501-3500-1008 F9 594x594x149mm Single 1,700 CMH 135 Pa Liên hệ
Varicel I HT-500 F9 (Do) 289 x 594 x 149mm
M3502-3500-1006 F9 289x594x149mm Double 850 CMH 135 Pa Liên hệ
Varicel I HT-500 F9 (Do) 492 x 594 x 149mm
M3502-3500-1007 F9 492x594x149mm Double 1,400 CMH 135 Pa Liên hệ
Varicel I HT-500 F9 (Do) 594 x 594 x 149mm
M3502-3500-1008 F9 594x594x149mm Double 1,700 CMH 135 Pa Liên hệ
Varicel I HT-500 F9 (No) 289 x 594 x 149mm
M3503-3500-1006 F9 289x594x149mm None 850 CMH 115 Pa Liên hệ
Varicel I HT-500 F9 (No) 492 x 594 x 149mm
M3503-3500-1007 F9 492x594x149mm None 1,400 CMH 115 Pa Liên hệ
Varicel I HT-500 F9 (No) 594 x 594 x 149mm
M3503-3500-1008 F9 594x594x149mm None 1,700 CMH 115 Pa Liên hệ
Varicel I HT-500 F9 (Si) 289 x 594 x 292mm
M3501-5500-1009 F9 289x594x292mm Single 1,700 CMH 180 Pa Liên hệ
Varicel I HT-500 F9 (Si) 492 x 594 x 292mm
M3503-5500-1010 F9 492x594x292mm Single 2,800 CMH 180 Pa Liên hệ
Varicel I HT-500 F9 (Si) 594 x 594 x 292mm
M3503-5500-1004 F9 594x594x292mm Single 3,400 CMH 180 Pa Liên hệ
Varicel I HT-500 F9 (Do) 289 x 594 x 292mm
M3502-5500-1009 F9 289x594x292mm Double 1,700 CMH 180 Pa Liên hệ
Varicel I HT-500 F9 (Do) 492 x 594 x 292mm
M3502-5500-1010 F9 492x594x292mm Double 2,800 CMH 180 Pa Liên hệ
Varicel I HT-500 F9 (Do) 594 x 594 x 292mm
M3502-5500-1004 F9 594x594x292mm Double 3,400 CMH 180 Pa Liên hệ
Varicel I HT-500 F9 (No) 289 x 594 x 292mm
M3503-5500-1009 F9 289x594x292mm None 1,700 CMH 155 Pa Liên hệ
Varicel I HT-500 F9 (No) 492 x 594 x 292mm
M3503-5500-1010 F9 492x594x292mm None 2,800 CMH 155 Pa Liên hệ
Varicel I HT-500 F9 (No) 594 x 594 x 292mm
M3503-5500-1004 F9 594x594x292mm None 3,400 CMH 155 Pa Liên hệ
Tài liệu tham khảo
Tiêu đề Link download
Catalogue Varicel I HT-500 Catalogue Varicel I HT-500
Yêu cầu báo giá
Hãy nhập chi tiết thông tin về sản phẩm như tên, kích thước, vật liệu, màu sắc... các yêu cầu đặc điểm kỹ thuật khác để nhận báo giá chính xác.
1 điểm 2 điểm 3 điểm 4 điểm 5 điểm
0
Hiện chưa có đánh giá nào
5 sao 0%
4 sao 0%
3 sao 0%
2 sao 0%
1 sao 0%
Câu hỏi về sản phẩm
Hãy đặt câu hỏi để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn tốt hơn, xin chân thành cảm ơn.
Lượt đánh giá
Câu hỏi
THÔNG TIN HỖ TRỢ
Nhân viên tư vấn:
- Miền Bắc: Lê Tố hơn
  + Điện thoại: 0916 557 639
  + Email: hon@vietphat.com
 
- Miền Trung: Dương Thế Tri
  + Điện thoại: 0964 722 319
  + Email: tri@vietphat.com
 
- Miền Nam: Nguyễn Thị Ái Thu
  + Điện thoại: 0901 318 479
  + Email: thu@vietphat.com
 
Tổng đài hỗ trợ chung:
   + Điện thoại: 02871 077 078
   + Email: sales@vietphat.com
TIN TỨC LIÊN QUAN
Sản phẩm liên quan
Yêu cầu gọi lại