× Kiểm tra đơn hàng

VariCel® l HT-500

 • Thương hiệu:
 • Sản xuất tại:
  Malaysia
 • Mã HH:
 • Đơn vị tính:
  Cái
Tổng quan về sản phẩm
The high temperature VariCel I HT - 500 compact filter has a deep-pleat media pack in an aluminized steel frame construction.
 
Product Overview
 • Excellent performance
 • Designed for ovens and other high temperature applications
 • 260º C maximum temperature
Typical Applications
 • Automotive
 • Industrial
Specification
 • EN779: M6 - F9
 • ASHARE 52.2: MERV 11 - 15
 • Filter Depth (mm): 149, 292
 • Media Type: Fibreglass
 • Frame Material: Galvanised Steel
 • Separator Style: Aluminium
 • Sealant: Red Silicone
 • Special Size Available: Yes
 • Antimicrobial Available: Optional
 • Header Type: Single, Double, None Header
 • Recommended Final Resistance: 450 Pa
 • Max Operating Temperature: 180°C
Chọn sản phẩm
Chọn Giá Tên HH Mã HH EN779 Quy cách (HxWxD) Lưu lượng
Liên hệ
Varicel I HT-500 M6 (Si) 289x594x149mm
M3561-3500-1006 M6 289x594x149mm 850CMH
Liên hệ
Varicel I HT-500 M6 (Si) 492x594x149mm
M3561-3500-1007 M6 492x594x149mm 1,400CMH
Liên hệ
Varicel I HT-500 M6 (Si) 594x594x149mm
M3561-3500-1008 M6 594x594x149mm 1,700CMH
Liên hệ
Varicel I HT-500 M6 (Do) 289x594x149mm
M3562-3500-1006 M6 289x594x149mm 850CMH
Liên hệ
Varicel I HT-500 M6 (Do) 492x594x149mm
M3562-3500-1007 M6 492x594x149mm 1,400CMH
Liên hệ
Varicel I HT-500 M6 (Do) 594x594x149mm
M3562-3500-1008 M6 594x594x149mm 1,700CMH
Liên hệ
Varicel I HT-500 M6 (No) 289x594x149mm
M3563-3500-1006 M6 289x594x149mm 850CMH
Liên hệ
Varicel I HT-500 M6 (No) 492x594x149mm
M3563-3500-1007 M6 492x594x149mm 1,400CMH
Liên hệ
Varicel I HT-500 M6 (No) 594x594x149mm
M3563-3500-1008 M6 594x594x149mm 1,700CMH
Liên hệ
Varicel I HT-500 M6 (Si) 289x594x292mm
M3561-5500-1009 M6 289x594x292mm 1,700CMH
Liên hệ
Varicel I HT-500 M6 (Si) 492x594x292mm
M3561-5500-1010 M6 492x594x292mm 2,800CMH
Liên hệ
Varicel I HT-500 M6 (Si) 594x594x292mm
M3561-5500-1004 M6 594x594x292mm 3,400CMH
Liên hệ
Varicel I HT-500 M6 (Do) 289x594x292mm
M3562-5500-1009 M6 289x594x292mm 1,700CMH
Liên hệ
Varicel I HT-500 M6 (Do) 492x594x292mm
M356-5500-1010 M6 492x594x292mm 2,800CMH
Liên hệ
Varicel I HT-500 M6 (Do) 594x594x292mm
M3562-5500-1004 M6 594x594x292mm 3,400CMH
Liên hệ
Varicel I HT-500 M6 (No) 289x594x292mm
M3563-5500-1009 M6 289x594x292mm 1,700CMH
Liên hệ
Varicel I HT-500 M6 (No) 492x594x292mm
M3563-5500-1010 M6 492x594x292mm 2,800CMH
Liên hệ
Varicel I HT-500 M6 (No) 594x594x292mm
M3563-5500-1004 M6 594x594x292mm 3,400CMH
Liên hệ
Varicel I HT-500 F7 (Si) 289x594x149mm
M3581-3500-1006 F7 289x594x149mm 850CMH
Liên hệ
Varicel I HT-500 F7 (Si) 492x594x149mm
M3581-3500-1007 F7 492x594x149mm 1,400CMH
Liên hệ
Varicel I HT-500 F7 (Si) 594x594x149mm
M3581-3500-1008 F7 594x594x149mm 1,700CMH
Liên hệ
Varicel I HT-500 F7 (Do) 289x594x149mm
M3582-3500-1006 F7 289x594x149mm 850CMH
Liên hệ
Varicel I HT-500 F7 (Do) 492x594x149mm
M3582-3500-1007 F7 492x594x149mm 1,400CMH
Liên hệ
Varicel I HT-500 F7 (Do) 594x594x149mm
M3582-3500-1008 F7 594x594x149mm 1,700CMH
Liên hệ
Varicel I HT-500 F7 (No) 289x594x149mm
M3583-3500-1006 F7 289x594x149mm 850CMH
Liên hệ
Varicel I HT-500 F7 (No) 492x594x149mm
M3583-3500-1007 F7 492x594x149mm 1,400CMH
Liên hệ
Varicel I HT-500 F7 (No) 594x594x149mm
M3583-3500-1008 F7 594x594x149mm 1,700CMH
Liên hệ
Varicel I HT-500 F7 (Si) 289x594x292mm
M3581-5500-1009 F7 289x594x292mm 1,700CMH
Liên hệ
Varicel I HT-500 F7 (Si) 492x594x292mm
M3581-5500-1010 F7 492x594x292mm 2,800CMH
Liên hệ
Varicel I HT-500 F7 (Si) 594x594x292mm
M3581-5500-1004 F7 594x594x292mm 3,400CMH
Liên hệ
Varicel I HT-500 F7 (Do) 289x594x292mm
M3582-5500-1009 F7 289x594x292mm 1,700CMH
Liên hệ
Varicel I HT-500 F7 (Do) 492x594x292mm
M3582-5500-1010 F7 492x594x292mm 2,800CMH
Liên hệ
Varicel I HT-500 F7 (Do) 594x594x292mm
M3582-5500-1004 F7 594x594x292mm 3,400CMH
Liên hệ
Varicel I HT-500 F7 (No) 289x594x292mm
M3583-5500-1009 F7 289x594x292mm 1,700CMH
Liên hệ
Varicel I HT-500 F7 (No) 492x594x292mm
M3583-5500-1010 F7 492x594x292mm 2,800CMH
Liên hệ
Varicel I HT-500 F7 (No) 594x594x292mm
M3583-5500-1004 F7 594x594x292mm 3,400CMH
Liên hệ
Varicel I HT-500 F8 (Si) 289x594x149mm
M3591-3500-1006 F8 289x594x149mm 850CMH
Liên hệ
Varicel I HT-500 F8 (Si) 492x594x149mm
M3591-3500-1007 F8 492x594x149mm 1,400CMH
Liên hệ
Varicel I HT-500 F8 (Si) 594x594x149mm
M3591-3500-1008 F8 594x594x149mm 1,700CMH
Liên hệ
Varicel I HT-500 F8 (Do) 289x594x149mm
M3592-3500-1006 F8 289x594x149mm 850CMH
Liên hệ
Varicel I HT-500 F8 (Do) 492x594x149mm
M3592-3500-1007 F8 492x594x149mm 1,400CMH
Liên hệ
Varicel I HT-500 F8 (Do) 594x594x149mm
M3592-3500-1008 F8 594x594x149mm 1,700CMH
Liên hệ
Varicel I HT-500 F8 (No) 289x594x149mm
M3593-3500-1006 F8 289x594x149mm 850CMH
Liên hệ
Varicel I HT-500 F8 (No) 492x594x149mm
M3593-3500-1007 F8 492x594x149mm 1,400CMH
Liên hệ
Varicel I HT-500 F8 (No) 594x594x149mm
M3593-3500-1008 F8 594x594x149mm 1,700CMH
Liên hệ
Varicel I HT-500 F8 (Si) 289x594x292mm
M3591-5500-1009 F8 289x594x292mm 1,700CMH
Liên hệ
Varicel I HT-500 F8 (Si) 492x594x292mm
M3591-5500-1010 F8 492x594x292mm 2,800CMH
Liên hệ
Varicel I HT-500 F8 (Si) 594x594x292mm
M3591-5500-1004 F8 594x594x292mm 3,400CMH
Liên hệ
Varicel I HT-500 F8 (Do) 289x594x292mm
M3592-5500-1009 F8 289x594x292mm 1,700CMH
Liên hệ
Varicel I HT-500 F8 (Do) 492x594x292mm
M3592-5500-1010 F8 492x594x292mm 2,800CMH
Liên hệ
Varicel I HT-500 F8 (Do) 594x594x292mm
M3592-5500-1004 F8 594x594x292mm 3,400CMH
Liên hệ
Varicel I HT-500 F8 (No) 289x594x292mm
M3593-5500-1009 F8 289x594x292mm 1,700CMH
Liên hệ
Varicel I HT-500 F8 (No) 492x594x292mm
M3593-5500-1010 F8 492x594x292mm 2,800CMH
Liên hệ
Varicel I HT-500 F8 (No) 594x594x292mm
M3593-5500-1004 F8 594x594x292mm 3,400CMH
Liên hệ
Varicel I HT-500 F9 (Si) 289x594x149mm
M3501-3500-1006 F9 289x594x149mm 850CMH
Liên hệ
Varicel I HT-500 F9 (Si) 492x594x149mm
M3501-3500-1007 F9 492x594x149mm 1,400CMH
Liên hệ
Varicel I HT-500 F9 (Si) 594x594x149mm
M3501-3500-1008 F9 594x594x149mm 1,700CMH
Liên hệ
Varicel I HT-500 F9 (Do) 289x594x149mm
M3502-3500-1006 F9 289x594x149mm 850CMH
Liên hệ
Varicel I HT-500 F9 (Do) 492x594x149mm
M3502-3500-1007 F9 492x594x149mm 1,400CMH
Liên hệ
Varicel I HT-500 F9 (Do) 594x594x149mm
M3502-3500-1008 F9 594x594x149mm 1,700CMH
Liên hệ
Varicel I HT-500 F9 (No) 289x594x149mm
M3503-3500-1006 F9 289x594x149mm 850CMH
Liên hệ
Varicel I HT-500 F9 (No) 492x594x149mm
M3503-3500-1007 F9 492x594x149mm 1,400CMH
Liên hệ
Varicel I HT-500 F9 (No) 594x594x149mm
M3503-3500-1008 F9 594x594x149mm 1,700CMH
Liên hệ
Varicel I HT-500 F9 (Si) 289x594x292mm
M3501-5500-1009 F9 289x594x292mm 1,700CMH
Liên hệ
Varicel I HT-500 F9 (Si) 492x594x292mm
M3503-5500-1010 F9 492x594x292mm 2,800CMH
Liên hệ
Varicel I HT-500 F9 (Si) 594x594x292mm
M3503-5500-1004 F9 594x594x292mm 3,400CMH
Liên hệ
Varicel I HT-500 F9 (Do) 289x594x292mm
M3502-5500-1009 F9 289x594x292mm 1,700CMH
Liên hệ
Varicel I HT-500 F9 (Do) 492x594x292mm
M3502-5500-1010 F9 492x594x292mm 2,800CMH
Liên hệ
Varicel I HT-500 F9 (Do) 594x594x292mm
M3502-5500-1004 F9 594x594x292mm 3,400CMH
Liên hệ
Varicel I HT-500 F9 (No) 289x594x292mm
M3503-5500-1009 F9 289x594x292mm 1,700CMH
Liên hệ
Varicel I HT-500 F9 (No) 492x594x292mm
M3503-5500-1010 F9 492x594x292mm 2,800CMH
Liên hệ
Varicel I HT-500 F9 (No) 594x594x292mm
M3503-5500-1004 F9 594x594x292mm 3,400CMH
Tài liệu tham khảo
Tiêu đề Link download
Catalogue Varicel I HT-500 Catalogue Varicel I HT-500
Yêu cầu báo giá
Hãy nhập chi tiết thông tin về sản phẩm như tên, kích thước, vật liệu, màu sắc... các yêu cầu đặc điểm kỹ thuật khác để nhận báo giá chính xác.
1 điểm 2 điểm 3 điểm 4 điểm 5 điểm
0
Hiện chưa có đánh giá nào
5 sao 0%
4 sao 0%
3 sao 0%
2 sao 0%
1 sao 0%
Câu hỏi về sản phẩm
Hãy đặt câu hỏi để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn tốt hơn, xin chân thành cảm ơn.
Lượt đánh giá
Câu hỏi
THÔNG TIN HỖ TRỢ
Nhân viên tư vấn:
- Miền Bắc: Lê Tố hơn
  + Điện thoại: 0916 557 639
  + Email: hon@vietphat.com
 
- Miền Trung: Dương Thế Tri
  + Điện thoại: 0964 722 319
  + Email: tri@vietphat.com
 
- Miền Nam: Nguyễn Thị Ái Thu
  + Điện thoại: 0901 318 479
  + Email: thu@vietphat.com
 
Tổng đài hỗ trợ chung:
   + Điện thoại: 02871 077 078
   + Email: sales@vietphat.com
TIN TỨC LIÊN QUAN
Sản phẩm liên quan
Yêu cầu báo giá